uddannelsen til automationsteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Automationsteknolog

Uddannelsen inden for automationsteknologi lærer dig i samarbejde med andre at kunne opbygge og optimere tekniske styresystemer.

Fakta

Navn:
Automationsteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke krav
Økonomi:
SU

Du får blandt andet viden om automatisering og robotteknologi i forbindelse med industrielle styresystemer og automatiske anlæg.

Efter endt uddannelse kan du søge ansættelse i offentlige forsyningsvirksomheder og i industrivirksomheder, der producerer fx vindmøller eller pumper.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du får bl.a. undervisning i teknisk matematik og fysik, i måleteknik og dataopsamling, i styrings- og reguleringssystemer samt i strukturering og kvalitetssikring. Du bliver uddannet til at varetage opgaver i forbindelse med opbygning, integrering og optimering af styresystemer for automatiske industrianlæg.

Automationsteknolog er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS. 

Fagområder

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Styringsteknologi: Emnerne er styringsteknologi, systemdesign og integration af automatiske enheder, designforforståelse af el-tekniske og automatiske enheder, dimensionering og teknisk dokumentation efter gældende standarder. 
 • Reguleringsteknologi: Emnerne er konfiguration, programmering, simulering og idriftsættelse af PLC-systemer, samt mekanisk forståelse af reguleringsteknologi.
 • Robotteknologi og projektudvikling: Emnerne er konfiguration og programmering, simulering og idriftsættelse af robotter, der indgår i produktionslinjer, samt procesforståelse efter gældende standarder og kommunikationsteknologi til styring af automatiske anlæg.
 • Forretningsforståelse og projektledelse: Du lærer om forretningsforståelse, bl.a. økonomi samt kvalitets- og ressourcestyring med henblik på assistering af rådgivnings- og konsulentopgaver. Herudover lærer du om projektstyring og innovativ problemløsning i relation til automationstekniske anlæg.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag. Tjek dine muligheder hos det enkelte uddannelsessted.

Praktik

Praktikperioden består af et eller flere praktikophold, hvor du fordyber dig i særlige erhvervsrettede projekter.

Den afsluttende del indeholder et afgangsprojekt, hvor du skal demonstrere dine evner til at koble teori med virkeligheden på bedste måde og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du færdiggør uddannelsen med et afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsen giver adgang til titlen Automationsteknolog AK. Den engelske tiltel er AP Graduate in Automation Engineering.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C
 • En af erhvervsuddannelserne: Automatik- og procesuddannelsen (med specialer eller trin 2), bådmekaniker, cnc-tekniker, cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker), data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2), elektrikeruddannelsen (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, entreprenør- og landbrugsuddannelsen (speciale entreprenørmaskinmekaniker, kranmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, landbrugssmed eller personliftmekaniker), finmekanikeruddannelsen (speciale finmekaniker eller våbenmekaniker), flymekaniker, industritekniker (specialer og trin 2 og 3), køletekniker, lastvognsmekaniker (trin 2), maskinsnedker, personvognsmekaniker (trin 2), plastmager, procesoperatør (trin 2), skibsmekaniker, skibsmontør, vvs-energiuddannelsen, vvs-uddannelsen, værktøjsuddannelsen (med specialer)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Hvor foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i København, Randers, Odense, Aalborg og Aarhus.

Uddannelsesstationer

 • Erhvervsakademi Dania i Randers udbyder uddannelsen med mulighed for at tage den i Hedensted.
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense udbyder uddannelsen med mulighed for at tage den i Fredericia.

Læs mere om uddannelsesstationer.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart, engelsk)5,55,0
Aalborg SV (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)2,3AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Fredericia (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO 
Hedensted (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du blandt andet søge arbejde i offentlige forsyningsvirksomheder eller i den industrielle produktion inden for fx vindmøller, pumper, slagterier, mejerier m.fl.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til professionsbachelor i energimanagement, produktudvikling og teknisk integration eller Innovation og entrepreneurskab. 

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information