uddannelsen til automationsteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Automationsteknolog

Uddannelsen inden for automationsteknologi lærer dig i samarbejde med andre at kunne opbygge og optimere tekniske styresystemer.

Fakta

Navn:
Automationsteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke krav
Økonomi:
SU

Du får blandt andet viden om automatisering og robotteknologi i forbindelse med industrielle styresystemer og automatiske anlæg.

Efter endt uddannelse kan du søge ansættelse i offentlige forsyningsvirksomheder og i industrivirksomheder, der producerer fx vindmøller eller pumper.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du bliver uddannet til at varetage opgaver i forbindelse med opbygning, integrering og optimering af styresystemer for automatiske industrianlæg.

Du får bl.a. undervisning i teknisk matematik og fysik, i måleteknik og dataopsamling, i styrings- og reguleringssystemer samt i strukturering og kvalitetssikring.

Uddannelsen varer 2 år og består af obligatoriske fag, valgfrie studielementer, praktik og eksamensprojekt.

De obligatoriske fag omfatter:

 • Design og opbygning af automatisk enhed
 • Integration af automatiske enheder
 • Innovation og projektledelse
 • Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer
 • Forretningsforståelse

De valgfrie uddannelseselementer giver sammen med praktikken og eksamensprojektet mulighed for specialisering og fordybelse inden for emner som:

 • Projektering
 • Programmering
 • Kommunikationsteknologi
 • Systemdesign
 • Robotteknologi
 • Procesoptimering
 • Databaser
 • Optimering
 • Vidensteknologi
 • Trådløse teknologier

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Uddannelsen giver adgang til titlen Automationsteknolog AK. Den engelske tiltel er AP Graduate in Automation Engineering.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du færdiggør uddannelsen med et afsluttende eksamensprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med fysik C og matematik C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med fysik C og matematik C
 • Elektrikeruddannelsen (med specialer), Automatik- og procesuddannelsen (med specialer eller trin 2), bådmekaniker, cnc-tekniker,  cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker), data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2), entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (specialer entreprenørmaskinmekaniker, kranmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, landbrugssmed eller personliftmekaniker), finmekaniker (speciale finmekaniker eller våbenmekaniker), flymekaniker, industritekniker ((specialer og trin 2 og 3), køletekniker, maskinsnedker, personvognsmekaniker (trin 2), procesoperatør (trin 2), skibsmekaniker, skibsmontør, vvs-energiuddannelsen, vvs-uddannelsen, samt værktøjsuddannelsen (med specialer), samt
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt fysik C og matematik C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Hvor foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i København, Randers, Odense, Aalborg og Aarhus.

Uddannelsesstationer

Erhvervsakademi Dania i Randers udbyder uddannelsen med mulighed for at tage den i Hedensted.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense udbyder uddannelsen med mulighed for at tage den i Fredericia.

Læs mere om uddannelsesstationer.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder normalt i august/september.

 

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart, engelsk)4,1AO
Aalborg SV (Sommerstart)AO
Erhvervsakademi Aarhus  
Aarhus C (Sommerstart)AO
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)5,5AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du blandt andet søge arbejde i offentlige forsyningsvirksomheder eller i den industrielle produktion inden for fx vindmøller, pumper, slagterier, mejerier m.fl.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig tilpProfessionsbachelor i energimanagement, produktudvikling og teknisk integration eller Innovation og entrepreneurskab. 

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

Af de næsten 100 nyuddannede er de 60 beskæftiget i disse fire brancher:

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information