uddannelsen til automationsteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Automationsteknolog

På uddannelsen lærer du at automatisere maskiner og processer gennem automations- og robotteknologi.

Fakta

Navn:
Automationsteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke krav
Økonomi:
SU

Du får blandt andet viden om automatisering og robotteknologi i forbindelse med industrielle styresystemer og automatiske anlæg.

Som færdiguddannet kan du arbejde i offentlige forsyningsvirksomheder og i industrivirksomheder, der producerer fx vindmøller eller pumper.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du bl.a. undervisning i teknisk matematik og fysik, i måleteknik og dataopsamling, i styrings- og reguleringssystemer samt i strukturering og kvalitetssikring. 

Du bliver uddannet til at varetage opgaver i forbindelse med opbygning, integrering og optimering af styresystemer for automatiske industrianlæg. 

Fagområder

Uddannelsen indeholder en række obligatoriske fagområder:

 • Styringsteknologi: Du lærer om styringsteknologi, systemdesign og integration af automatiske enheder, designforforståelse af el-tekniske og automatiske enheder, dimensionering og teknisk dokumentation
 • Reguleringsteknologi: Du får viden om konfiguration, programmering, simulering og idriftsættelse af PLC-systemer
 • Robotteknologi og projektudvikling: Du lærer om konfiguration og programmering, simulering og idriftsættelse af robotter, der indgår i produktionslinjer, samt procesforståelse og kommunikationsteknologi til styring af automatiske anlæg
 • Forretningsforståelse og projektledelse: Du får undervisning i forretningsforståelse, bl.a. økonomi og kvalitets- og ressourcestyring med henblik på rådgivnings- og konsulentopgaver. Du lærer også om projektstyring og innovativ problemløsning

Der er mulighed for valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Titel

Du får titlen automationsteknolog AK. 

Undervisning

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Praktik

På uddannelsen er der en praktikperiode, som består af et eller flere praktikophold, hvor du fordyber dig i særlige erhvervsrettede projekter.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt, hvor du skal demonstrere dine evner til at koble teori med virkeligheden i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Matematik C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Uddannelsen til automationsteknolog foregår i: 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København NV (Sommerstart)2.1AO
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Fredericia (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som automationsteknolog kan du bl.a. søge arbejde i offentlige forsyningsvirksomheder eller i den industrielle produktion inden for fx vindmøller, pumper, slagterier og mejerier.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig med en professionsbacheloruddannelse:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information