uddannelsen til produktionsteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Produktionsteknolog

På uddannelsen til produktionsteknolog lærer du hvordan fabrikation og produktion foregår i en virksomhed, og du beskæftiger dig bl.a. med design, udvikling og konstruktion af maskiner og anlæg, produktionsplanlægning og kvalitetsstyring.

Fakta

Navn:
Produktionsteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du får undervisning i grundlæggende fag inden for konstruktion, produktudvikling og produktion. Alt afhængigt af dit uddannelsessted har du også mulighed for valgfag inden for konstruktion, produktionsoptimering, teknisk salg offshore eller design.

Som færdiguddannet arbejder du typisk i en industrivirksomhed, hvor du løser opgaver inden for fx planlægning, konstruktion og produktudvikling fx som driftleder, kvalitetsmedarbejder eller produktudvikler

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Under uddannelsen til produktionsteknolog lærer du at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervsvirksomheder.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen består af obligatoriske uddannelseselementer, valgfrie elementer, en kortere praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Den obligatoriske del er tilrettelagt inden for følgende emneområder:

 • Metode, herunder teknologiforståelse, internationalisering, analytisk problemløsning og it
 • Produktudvikling, herunder produktudvikling og livscyklusanalyse
 • Konstruktion, herunder statik og styrkelære, konstruktionselementer, strømningsteknik, termodynamik og konstruktionsmetodik
 • Teknisk dokumentation, herunder teknisk tegning, tegningssystemer og teknisk marketing
 • Materiale- og fremstillingsteknologi, herunder materialer, fremstillingsprocesser, materialeprøvning samt måleteknik og udstyr
 • Automatisering, herunder styring og regulering samt automatiske anlæg
 • Virksomhedsteknik, herunder ledelse og samarbejde, organisation, virksomhedsøkonomi, projektstyring, kvalitetsstyring, miljøstyring samt salg og service
 • Produktionsteknik, herunder produktionssystemer, metodestyring og logistik

Du får derudover valgfag, som kan være inden for teknisk salg og indkøb, offshore, produktudvikling eller produktions- og procesoptimering. Det kan være forskelligt, hvilke valgfag skolerne tilbyder.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, opgaveløsninger, virksomhedsbesøg og projektarbejde.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen produktionsteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Production Technology.

Den foregår i Esbjerg, Herning, Horsens, Kolding, København, Odense, Randers, Skive, Slagelse, Sønderborg, Aalborg og Aarhus. Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse udbyder også uddannelsen i Nykøbing Falster som sattelit.

Uddannelsen udbydes også på engelsk ved Københavns Erhvervsakademi.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. Eksamen indeholder også en mundtlig fremlæggelse.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C
 • En erhvervsuddannelse som automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2), beslagsmed, boligmonteringsuddannelsen, cnc-tekniker (trin 2), cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker), elektriker (med specialer),  elektronik- og svagstrømsuddannelsen, entreprenør- og landbrugsmaskinuddannet (trin 2 og speciale kranmekaniker), finmekaniker (med specialer og trin 2), flymekaniker, gartner,  industriteknikuddannelsen (alle trin og specialer), karosseriuddannelsen, køletekniker (trin 2), landbrugsuddannelsen, lastvognsmekaniker (trin2), maskinsnedker (trin 2), mekaniker (trin 2), metalsmed (med specialer), ortopædist, personvognsmekaniker (trin 2), plastmager (trin 2), procesoperatør (trin 2), skibsmekaniker (trin 2), skibsmontør (trin 2), skibstekniker (trin 2), skorstensfejer (trin 2), smed (med specialer), snedker (med specialer), støberitekniker (trin 2), teknisk designer, vindmølletekniker (med specialer), vvs-energiuddannelse, vvs-uddannelsen eller (værktøjsuddannelsen (trin 1 og 2)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommer- og vinterstart)AO 
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO 
Skive (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommer- og vinterstart)AO 
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)AO 
København N (Sommerstart, engelsk)AO 
Erhvervsakademi Sjælland  
Slagelse (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Produktionsteknologer vil typisk finde beskæftigelse i industrivirksomheder med opgaver inden for planlægning, konstruktion og produktudvikling. Du vil også kunne arbejde med kvalitetsstyring og økonomi- og lagerstyring.

Uddannelsen kvalificerer til job med ledelsesfunktioner og giver mulighed for arbejde i udlandet.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration, professionsbachelor i design og business, professionsbachelor i innovation og entrepreneurship og teknisk manager offshore.

Nyuddannedes beskæftigelse

Produktionsteknologers beskæftigelse er spredt over særdeles mange brancher, hvoraf de største er vist i grafikken herunder.

Figureren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Det største områder er fremstilling af maskiner - alt lige fra fyringsaggregater, løfte- og håndteringsudstyr, motordrevet håndværktøj, over køle- og ventilationsanlæg til industrianlæg, værktøjsmaskiner, maskiner til produktion til landbrugs- og skovbrugsmaskiner.

Lige efter følger Metalvareindustri, der laver metalkonstruktioner, bygningsartikler af metal, tanke og beholdere og lettere varer som fx håndværktøj, letmetalemballage, trådvarer og andre færdige metalprodukter.

Derefter følger en lang række industrier. Legetøj og anden fremstilling dækker over fremstilling af produkter som smykker, bijouteri, musikinstrumenter, sportsudstyr, spil og legetøj.

Anden engroshandel er handel med fx metaller og malme, kemiske produkter og andre råvarer og halvfabrikata.

Kategorien Andre omfatter over 50 brancher inden for forskellige industrier.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Peter Andreasen er 50 år og uddannet elektroniktekniker. Han arbejder hos Novo Nordisk i...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.