uddannelsen til produktionsteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Produktionsteknolog

Du lærer, hvordan fabrikation og produktion foregår i en virksomhed, og du beskæftiger dig bl.a. med design, udvikling og konstruktion af fx maskiner og anlæg.

Fakta

Navn:
Produktionsteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du får undervisning i grundlæggende fag inden for konstruktion, produktudvikling og produktion. Alt afhængigt af dit uddannelsessted har du også mulighed for valgfag inden for konstruktion, produktionsoptimering, teknisk salg offshore eller design.

Som færdiguddannet arbejder du typisk i en industrivirksomhed, hvor du løser opgaver inden for fx planlægning, konstruktion og produktudvikling fx som driftleder, kvalitetsmedarbejder eller produktudvikler

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Under uddannelsen til produktionsteknolog lærer du at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervsvirksomheder.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS. 

Fagområder

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Produktudvikling: Tilrettelæggelse, styring og gennemførelse af udviklings- og innovationsprocesser i forbindelse med produkter og produktion. Der er fokus på hele værdikæden fra kundeinddragelse til servicedesign
 • Konstruktion: Udvikling, opbygning og dimensionering af maskinkonstruktioner og produktionsanlæg. Der er også fokus på materialevalg ud fra relevante parametre i forhold til konstruktionens anvendelse og brug, herunder også miljøeffekter, der er relevante for konstruktionen i dens samlede levetid. Du lærer også om teknisk dokumentation af konstruktionsarbejdet i forhold til fremstilling som grundlag for produktionstilrettelæggelse, kalkulationer samt teknisk salg og indkøb
 • Produktionsoptimering: Forberedelse af fremstillingen af produkter samt opbygningen, driften og optimeringen af produktionsapparatet med henblik på en optimal anvendelse af virksomhedens ressourcer. Der er også fokus på virksomhedens styringssystemer, samt projektstyring og -ledelse. Du lærer også om den logistiske del af værdikæden, herunder teknisk salg og indkøb

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag. Tjek dine muligheder hos det enkelte uddannelsessted

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, opgaveløsninger, virksomhedsbesøg og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. Eksamen indeholder en mundtlig fremlæggelse.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen produktionsteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Production Technology.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C
 • En erhvervsuddannelse som automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2), beslagsmed, boligmonteringsuddannelsen, cnc-tekniker (trin 2), cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker), elektriker (med specialer),  elektronik- og svagstrømsuddannelsen, entreprenør- og landbrugsmaskinuddannet (trin 2 og speciale kranmekaniker), finmekaniker (med specialer og trin 2), flymekaniker, gartner, industriteknikuddannelsen (alle trin og specialer), karosseriuddannelsen, køletekniker (trin 2), landbrugsuddannelsen, lastvognsmekaniker (trin 2), maskinsnedker (trin 2), mekaniker (trin 2), metalsmed (med specialer), ortopædist, personvognsmekaniker (trin 2), plastmager (trin 2), procesoperatør (trin 2), skibsmekaniker (trin 2), skibsmontør (trin 2), skibstekniker (trin 2), skorstensfejer (trin 2), smed (med specialer), snedker (med specialer), støberitekniker (trin 2), teknisk designer, vindmølletekniker (med specialer), vvs-energiuddannelse, vvs-uddannelsen, teater-, event- og av-tekniker eller værktøjsuddannelsen (trin 1 og 2)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Hvor foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Herning, Horsens, Kolding, København, Odense, Randers, Skive, Slagelse, Sønderborg, Aalborg og Aarhus.

Uddannelsen udbydes også på engelsk ved Københavns Erhvervsakademi.

Uddannelsesstationer

Zealand - Sjællands erhvervsakademi i Slagelse udbyder uddannelsen med mulighed for at tage dele af den i Nykøbing F.

Professionshøjskolen UCN udbyder uddannelsen med mulighed for at tage den i Thisted.

Læs mere om uddannelsesstationer.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommer- og vinterstart)AO 
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO 
Skive (Sommerstart)IO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommer- og vinterstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)AO 
København N (Sommerstart, engelsk)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Slagelse (Sommerstart)AO 
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

IO: Ikke oprettet

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Produktionsteknologer vil typisk finde beskæftigelse i industrivirksomheder med opgaver inden for planlægning, konstruktion og produktudvikling. Du vil også kunne arbejde med kvalitetsstyring og økonomi- og lagerstyring.

Uddannelsen kvalificerer til job med ledelsesfunktioner og giver mulighed for arbejde i udlandet.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration, professionsbachelor i design og business, professionsbachelor i innovation og entrepreneurship og teknisk manager offshore.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Peter Andreasen er 50 år og uddannet elektroniktekniker. Han arbejder hos Novo Nordisk i...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.