uddannelsen til produktionsteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Produktionsteknolog

På uddannelsen til produktionsteknolog lærer du hvordan fabrikation og produktion foregår i en virksomhed, og du beskæftiger dig bl.a. med design, udvikling og konstruktion af maskiner og anlæg, produktionsplanlægning og kvalitetsstyring.

Fakta

Navn:
Produktionsteknolog
Type:
Erhvervsakademiuddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du starter med at følge undervisning i grundlæggende fag inden for konstruktion, produktudvikling og produktion. Derefter kan du specialisere dig i enten teknisk salg og indkøb, produktudvikling eller produktions- og procesoptimering.

Som færdiguddannet arbejder du typisk i en industrivirksomhed, hvor du løser opgaver inden for fx planlægning, konstruktion og produktudvikling fx som driftleder, kvalitetsmedarbejder eller produktudvikler

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Under uddannelsen til produktionsteknolog lærer du at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervsvirksomheder.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen består af obligatoriske uddannelseselementer, valgfrie elementer, en kortere praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Den obligatoriske del er tilrettelagt inden for følgende emneområder:

 • Metode, herunder teknologiforståelse, internationalisering, analytisk problemløsning og it
 • Produktudvikling, herunder produktudvikling og livscyklusanalyse
 • Konstruktion, herunder statik og styrkelære, konstruktionselementer, strømningsteknik, termodynamik og konstruktionsmetodik
 • Teknisk dokumentation, herunder teknisk tegning, tegningssystemer og teknisk marketing
 • Materiale- og fremstillingsteknologi, herunder materialer, fremstillingsprocesser, materialeprøvning samt måleteknik og udstyr
 • Automatisering, herunder styring og regulering samt automatiske anlæg
 • Virksomhedsteknik, herunder ledelse og samarbejde, organisation, virksomhedsøkonomi, projektstyring, kvalitetsstyring, miljøstyring samt salg og service
 • Produktionsteknik, herunder produktionssystemer, metodestyring og logistik

Valgdelen består af et specialeforløb og et afsluttende eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. Du kan vælge mellem specialerne: teknisk salg og indkøb, produktudvikling eller produktions- og procesoptimering. Det kan være forskelligt, hvilke specialer skolerne tilbyder.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, opgaveløsninger, virksomhedsbesøg og projektarbejde.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen produktionsteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Production Technology.

Den foregår i Esbjerg, Herning, Horsens, Kolding, København, Odense, Randers, Skive, Slagelse, Sønderborg og Aalborg.

Uddannelsen udbydes også på engelsk ved Københavns Erhvervsakademi.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. Eksamen indeholder også en mundtlig fremlæggelse.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux - alle med matematik C
 • En erhvervsuddannelse som beslagsmed, cnc-tekniker (trin 2), cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer), entreprenør- og landbrugsmaskinuddannet (med specialer), finmekaniker (med specialer), flymekaniker, industriteknikuddannet (med specialer), karrosseriuddannet, køletekniker (trin 2), maskinsnedker (trin 2), mekaniker (trin 2), metalsmed (med specialer), plastmager (trin 2), procesoperatør (trin 2), skibsmekaniker (trin 2), skibsmontør (trin 2), skibstekniker (trin 2), skorstensfejer (trin 2), smedeuddannet (med specialer), snedker (med specialer), støberitekniker (trin 2), teknisk designer, vindmølletekniker (med specialer) eller værktøjsmager (værktøjsuddannelsen - trin 2)
 • Anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bemærk: Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Uddannelsen begynder i august/september. Der kan også være vinteroptag på nogle af uddannelsestederne. Kontakt det ønskede uddannelsessted, og hør nærmere.

Adgangskvotienter 2014

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Erhvervsakademi
Produktionsteknolog, København N.Alle optaget-
Erhvervsakademi Sjælland
Produktionsteknolog, SlagelseAlle optaget-
Erhvervsakademi Lillebælt
Produktionsteknolog, Odense CAlle optaget-
Erhvervsakademi SydVest
Produktionsteknolog, SønderborgAlle optaget-
Produktionsteknolog, EsbjergAlle optaget-
Erhvervsakademi MidtVest
Produktionsteknolog, HerningAlle optaget-
Prof.højskolen VIA University College
Produktionsteknolog, HorsensAlle optaget-
Erhvervsakademi Dania
Produktionsteknolog, SkiveAlle optaget-
Produktionsteknolog, RandersAlle optaget-
Prof.højskolen University College Nordjylland
Produktionsteknolog, AalborgAlle optaget-
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1+2Standby
Københavns Erhvervsakademi
Produktionsteknolog, København N13457600
Erhvervsakademi Sjælland
Produktionsteknolog, Slagelse3118200
Erhvervsakademi Lillebælt
Produktionsteknolog, Odense C3925220
Erhvervsakademi SydVest
Produktionsteknolog, Sønderborg2014150
Produktionsteknolog, Esbjerg3731310
Erhvervsakademi MidtVest
Produktionsteknolog, Herning2618200
Prof.højskolen VIA University College
Produktionsteknolog, Horsens2921170
Erhvervsakademi Dania
Produktionsteknolog, Skive1714150
Produktionsteknolog, Randers3221210
Prof.højskolen University College Nordjylland
Produktionsteknolog, Aalborg SV4731240

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Produktionsteknologer vil typisk finde beskæftigelse i industrivirksomheder med opgaver inden for planlægning, konstruktion og produktudvikling. Du vil også kunne arbejde med kvalitetsstyring og økonomi- og lagerstyring.

Uddannelsen kvalificerer til job med ledelsesfunktioner og giver mulighed for arbejde i udlandet.

Mere uddannelse

Med en uddannelse til produktionsteknolog kan du videreuddanne dig til diplomingeniør med mulighed for at få merit for nogle af fagene. Spørg på de enkelte uddannelsessteder.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 7

Peter Andreasen er 50 år og uddannet elektroniktekniker. Han arbejder hos Novo Nordisk i...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Skal du til at søge optagelse?
Skal du til at søge optagelse?

Læs om de vigtigste ting, inden du søger optagelse.