uddannelsen til diplomingeniør i maskinteknik
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - maskinteknik

På uddannelsen til maskiningeniør får du en stor viden om produktudvikling, konstruktion, automatisering og projektledelse.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - maskinteknik
Andre betegnelser:
Maskiningeniør, Maskinteknologi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne (AK) + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at konstruere og styre maskiner til fx robotbaserede produktionssystemer på en kreativ og systematisk måde.

Du får bl.a. undervisning i matematik, fysik og mekanik. I undervisningen vil du anvende forskellige simulerings- og beregningsværktøjer. 

Som færdiguddannet maskiningeniør arbejder du bl.a. med design og produktudvikling inden for mange forskellige brancher. Det kan være alt fra vindmøller og landbrugsmaskiner til køleskabe og undervandsrobotter.

Du kan også læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen handler bl.a. om udvikling og konstruktion samt installation af industrielle produkter og anlæg.

Du kan fx arbejde med at etablere automatiske produktionsanlæg, hvor der anvendes industrirobotter eller med udvikling af mere energieffektive vindmøller.

På uddannelsen får du også viden om de forskelige led der indgår i en virksomheds produktionsprocesser, samt hvorledes miljøbelastninger kan reduceres.

Uddannelsens indhold

Der er undervisning inden for primært to fagområder:

 • Det teknisk-naturvidenskabelige: Du får undervisning i matematik, fysik, mekanik, dynamik og materialelære
 • Det ingeniørtekniske: Du lærer om design af maskiner, maskinelementer fremstillingsteknologi, produktionsplanlægning, elektroteknik, hydraulik, måleteknik samt styringsteknik.

Derudover vil du få undervisning i bl.a. økonomi og projektledelse samt entrepreneurship og innovation.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Der er indlagt ½ års praktik i en virksomhed.

Uddannelsen udbydes også på engelsk på VIA University College i Horsens. 

Titel

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Specifikke adgangskrav

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside. 
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0, og karaktergennemsnittet i engelsk B skal være mindst 3,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside. 

Yderligere adgangskrav på VIA University College

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside. 

Yderligere krav på Aalborg Universitet

 • Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 4,0.
 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside. 

Bemærk om adgangskrav fra 2023

 • Fra optagelsen 2023 skal engelsk B være bestået med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 på alle uddannelsessteder.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Ballerup/Lyngby, Esbjerg, Herning, Horsens, Kalundborg, Odense, Sønderborg, Aalborg og Aarhus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder maskinteknik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du specialiserer dig i et af følgende:

 • Konstruktionsteknik
 • Energiteknik
 • Maritim teknik
 • Materialer og fremstilling
 • Mekatronik

Bemærk: Ønsker du at søge om optagelse til studiestart i februar, skal du indsende et ansøgningsskema, som du kan finde på DTU's hjemmeside. Ved vinteroptaget er ansøgningsfristerne 1. december kl. 12 for kvote 1-ansøgere og 15. oktober for kvote 2-ansøgere.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets website:
Maskinteknik ved DTU


Professionshøjskolen Absalon 

Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg udbyder maskinteknik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse i maskinteknologi (professionsbachelor).

Du kommer til at arbejde med emner som:

 • Produktudvikling og innovation
 • Mekanisk konstruktion og digital simulering
 • Materialer og fremstillingsteknologi
 • Termodynamik og strømningsmekanik
 • Semesterprojekter fx robotteknologi eller bioteknologisk produktionsanlæg

Bemærk: Der er kun studiestart i september.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets website:
Maskinteknik ved Absalon 


Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder maskinteknik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kommer til at arbejde med emner som:

 • Produktudvikling
 • Mekanisk konstruktion
 • Materialer og procesteknologi
 • Termodynamik og strømningsmekanik
 • Semesterprojekter fx indenfor robot- og dronemekanik eller vindmøller.

Bemærk: Der er kun studiestart i september.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets website:
Maskinteknik ved SDU
 

VIA University College

På VIA University College hedder uddannelsen maskiningeniør/maskinteknologi og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan specialisere dig inden for:

 • Intelligent mekanik, herunder integration mellem software, hardware, robotteknologi og industri 4.0
 • Polymerer og kompositter, herunder termoplast og kompositter samt simulering af værktøjer og fremstilling
 • Bæredygtig energi, herunder varmepumper, fjernvarme og energiproduktion fra sol og vind

Uddannelsen udbydes også på engelsk under navnet Mechanical Engineering.

Bemærk: Der er kun studiestart i august.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets website:
Maskiningeniør ved VIA University College

 

Aalborg Universitet (AAU) i Esbjerg og Aalborg

AAU udbyder maskinteknik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kommer til at beskæftige dig med emner inden for:

 • Produktionsteknologi
 • Styrings- og reguleringsteknik
 • Design af mekaniske komponenter og systemer

Bemærk: Der er fri adgang, hvis du søger rettidigt og opfylder adgangskravene. Der er kun studiestart i september.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets website:
Maskinteknik ved Aalborg Universitet

 

Aarhus Universitet (AU) i Aarhus

AU udbyder maskinteknik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. 

Herefter kan du fx vælge at læse videre til civilingeniør i mekanik på AU, hvilket tager to år ekstra.

På diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik i Aarhus, kan du specialisere dig inden for:

 • Produktudvikling og konstruktion
 • Robotapplikationer og automationsdesign
 • Materiale- og produktionsteknologi
 • Energi- og systemdesign

Bemærk: I Aarhus er der studiestart både i februar og i august. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Hvis der er restpladser til vinterstart udbydes de med ansøgningsfrist 1. november.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets website:
Maskinteknik ved Aarhus Universitet i Aarhus
 

Aarhus Universitet (AU) i Herning

AU udbyder maskinteknik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

På diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik i Herning, kan du specialisere dig inden for:

 • Produkt & Produktionsteknologi

I Herning er der udelukkende studiestart i august.

Du kan læse mere om uddannelsen i Herning på uddannelsesstedets website:
Maskinteknik ved Aarhus Universitet i Herning

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)2,8AO
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Vinterstart)AO
Aarhus N (Sommerstart)AO
Herning (Sommerstart)AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO
Esbjerg (Sommerstart)AO
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommerstart)AO
Horsens (Sommerstart, engelsk)AO
Professionshøjskolen Absalon  
Kalundborg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i fx industrielle virksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, konsulentfirmaer, service- og finansvirksomheder, offentlige institutioner samt branche- og interesseorganisationer.

Du vil fx kunne arbejde som projektleder, udviklingsingeniør/produktudvikler eller med design af maskiner og anlæg.

Du kan også læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Gå til oversigten over uddannelser til civilingeniør:
Uddannelser til civilingeniør

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information