Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - maskinteknik

På uddannelsen til maskiningeniør arbejder du med innovation, produktudvikling og design og lærer om materialer, teknologier og konstruktioner.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - maskinteknik
Andre betegnelser:
Maskiningeniør, Maskinteknologi
Varighed:
3½ år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne (AK) + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at konstruere og styre maskiner til fx robotbaserede produktionssystemer på en kreativ og systematisk måde.

Du får undervisning i matematik, fysik og mekanik og arbejder med forskellige digitale konstruktions- og simulerings/beregningsværktøjer. 

Som færdiguddannet maskiningeniør arbejder kan du arbejde med design og produktudvikling af alt fra vindmøller og landbrugsmaskiner til køleskabe og undervandsrobotter.

Du kan også læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen handler bl.a. om udvikling og konstruktion samt installation af industrielle produkter og anlæg. Du lærer at inddrage samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige forhold i nye produkter.

Du kan fx arbejde med at etablere automatiske produktionsanlæg, hvor der anvendes industrirobotter eller med udvikling af mere energieffektive vindmøller.

På uddannelsen får du også viden om de forskelige led der indgår i en virksomheds produktionsprocesser, samt hvorledes miljøbelastninger kan reduceres.

Fagområder

Der er undervisning inden for primært to fagområder:

 • Det teknisk-naturvidenskabelige: Matematik, fysik, mekanik, dynamik og materialelære
 • Det ingeniørtekniske: Design af maskiner, maskinelementer, fremstillingsteknologi, produktionsplanlægning, elektroteknik, hydraulik, måleteknik samt styringsteknik. 

Derudover vil du få undervisning i bl.a. økonomi og projektledelse samt entrepreneurship og innovation. 

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde og der er indlagt ½ års praktik i en virksomhed.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Uddannelsen online

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Engelsk B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0 eller 5,0 i gennemsnit i matematik A
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside

Da hele eller dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

VIA University College

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Aalborg Universitet

 • Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 4,0

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 85
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknik foregår i:

Uddannelsen på engelsk

Uddannelsen online

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Vinterstart)AO 
Aarhus C (Sommerstart)3.9AO
Herning (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommer- og vinterstart)AO 
Professionshøjskolen Absalon  
Kalundborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i fx industrielle virksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, konsulentfirmaer, service- og finansvirksomheder, offentlige institutioner samt branche- og interesseorganisationer.

Du vil fx kunne arbejde som projektleder, udviklingsingeniør/produktudvikler eller med design af maskiner og anlæg.

Mere uddannelse

Du kan også læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Gå til oversigten over uddannelser til civilingeniør:
Uddannelser til civilingeniør

Læs mere

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information