uddannelsen til diplomingeniør i maskinteknik
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - maskinteknik

På uddannelsen til maskiningeniør får du en stor viden om produktudvikling, konstruktion, automatisering og projektledelse.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - maskinteknik
Andre betegnelser:
Maskiningeniør, Maskinteknologi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne (AK) + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at konstruere og styre maskiner til fx robotbaserede produktionssystemer på en kreativ og systematisk måde. Du får bl.a. undervisning i matematik, fysik og mekanik, og du bliver trænet i at bruge forskellige computerbaserede beregningsmetoder.

Som færdiguddannet maskiningeniør arbejder du bl.a. med design og produktudvikling inden for mange forskellige brancher. Det kan være alt fra vindmøller og landbrugsmaskiner til køleskabe og undervandsrobotter. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen handler bl.a. om udvikling og konstruktion samt installation og servicering af industrielle produkter og anlæg fx industrirobotter eller vindmøller. Du får også viden om produktionsprocessens forskellige led.

Der er undervisning inden for primært to fagområder:

 • Det teknisk-naturvidenskabelige område, hvor du får undervisning i fagene matematik, fysik, mekanik, dynamik og materialelære
 • Det ingeniørtekniske område, hvor du bl.a. lærer om produktionsteknologi, styrings- og reguleringsteknik, procesteknik og konstruktion samt polymerer og kompositter foruden bæredygtig energi

Derudover vil du få undervisning i bl.a. økonomi og virksomhedsledelse samt entrepreneurship og innovation.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Der er indlagt ½ års praktik i en virksomhed.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsen udbydes også på engelsk på VIA University College i Horsens. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Der er krav om engelsk på mindst B-niveau.

Fra optagelsen 2021 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 7,0.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Der er krav om engelsk på mindst B-niveau.

Yderligere adgangskrav på VIA University, Horsens:

Der er krav om engelsk på mindst B-niveau.

Yderligere krav på Aalborg Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen i matematik A skal være på mindst 4,0.

Fra og med optagelsen i 2020 er der krav om Engelsk på B-niveau.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Ballerup/Lyngby, Esbjerg, Herning, Horsens, Odense, Aalborg og Aarhus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder maskinteknik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du specialiserer dig i et af følgende:

 • Konstruktionsteknik
 • Energiteknik
 • Maritim teknik
 • Materialer og fremstilling
 • Mekatronik

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Bemærk: Ønsker du at søge om optagelse til studiestart i februar, skal du indsende et ansøgningsskema, som du kan finde på DTU's hjemmeside. Ved vinteroptaget er ansøgningsfristerne 1. december kl. 12 for kvote 1-ansøgere og 15. oktober kl. 12 for kvote 2-ansøgere.

Syddansk Universitet (SDU)

SDUudbyder maskinteknik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kommer til at arbejde med emner som:

 • Naturvidenskabeligt grundlag
 • Mekanisk konstruktion
 • Energiteknik
 • Måleteknik og styringsteknik
 • Virksomhed og samfund

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Bemærk: Der er kun studiestart i september.

VIA University College

På VIA University College hedder uddannelsen maskiningeniør/maskinteknologi og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan specialisere dig inden for:

 • Intelligent mekanik, herunder integration mellem software, hardware, robotteknologi og industri 4.0
 • Polymerer og kompositter, herunder termoplast og kompositter samt simulering af værktøjer og fremstilling
 • Bæredygtig energi, herunder varmepumper, fjernvarme og energiproduktion fra sol og vind

Uddannelsen udbydes også på engelsk under navnet Mechanical Engineering.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Bemærk: Der er kun studiestart i august.

Aalborg Universitet (AAU) i Esbjerg og Aalborg

AAU udbyder maskinteknik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kommer til at beskæftige dig med emner inden for:

 • Produktionsteknologi
 • Styrings- og reguleringsteknik
 • Design af mekaniske komponenter og systemer

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Bemærk: Der er fri adgang, hvis du søger rettidigt og opfylder adgangskravene. Der er kun studiestart i september.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder maskinteknik som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. Diplomingeniøruddannelsen indeholder et halvt års praktikophold i en ingeniørvirksomhed. Praktikopholdet er oftest lønnet.

Herefter kan du vælge at læse videre til civilingeniør i mekanik på AU, hvilket tager to år ekstra.

Du kan specialisere dig inden for:

 • Produktudvikling og konstruktion
 • Robotapplikationer og automationsdesign
 • Materiale- og produktionsteknologi
 • Energi- og systemdesign

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Bemærk: Der er studiestart både i februar og i august. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Hvis der er restpladser til vinterstart udbydes de med ansøgningsfrist 1. november.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Vinterstart)AO 
Aarhus N (Sommerstart)AO 
Herning (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommerstart)AO 
Horsens (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik kan være lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i fx industrielle virksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, konsulentfirmaer, service- og finansvirksomheder, offentlige institutioner samt branche- og interesseorganisationer.

Du vil fx kunne arbejde som projektleder, udviklingsingeniør/produktudvikler eller med design af maskiner og anlæg.

Du kan også læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

De knapt 1.500 nyuddannede er beskæftiget i stort set samtlige brancher på arbebjdsmarkedet. De største grupper findes i Rådgivende ingeniørfirmaer, Maskinfabrikation, Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper samt Forskning og udvikling.

Mindre grupper er beskæftiget med engroshandel og eksport af maskiner, Metalvareindustri, Elektronikindustri, Plastindustri og Medicinalindustri. En del er desuden beskæftiget på Videregående uddannelsesinstitutioner samt hos Virksomhedskonsulenter.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information