professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse
Professionsbacheloruddannelse

Procesøkonomi og værdikædeledelse

Uddannelsen fokuserer på at optimere flowet af varer og informationer i en virksomhed.

Fakta

Navn:
Procesøkonomi og værdikædeledelse
Andre betegnelser:
Professionsbachelor i Value Chain Management
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde med virksomhedens værdikæde og lærer at knytte alle virksomhedens funktioner sammen som en helhed.

I løbet af uddannelsen vil du bl.a. arbejde med planlægning, produktionsoptimering, kvalitetsstyring, strategi og forretningsudvikling genere

Som færdiguddannet kan du arbejde med opgaver inden for logistik eller supply chain management i virksomheder i Danmark eller i udlandet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen handler om at optimere det flow af varer og informationer, der går igennem en virksomhed, og om de faktorer eller redskaber, som er med til at påvirke flowet. Derfor får du en indgående forretningsforståelse på tværs af værdikæden med fokus på bæredygtighed.  

Indhold

 • På den grundlæggende del, der varer 2 år, præsenteres du for emner som supply chain management, produktionsplanlægning, produktionsoptimering, kvalitetsstyring værdikædeoptimering og strategi
 • På valgfagsdelen, der varer 1 år, kan du specialisere dig, fx i forandringsledelse og projektstyring eller avancerede produktionsmetoder og optimering af virksomhedens interne processer

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse. Den engelske titel er Bachelor Degree of Value Chain Management.

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde.

Praktik

Der indgår praktik i uddannelsen. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

Gymnasial eksamen: Matematik B og engelsk B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Professionsbacheloruddannelsen i Value Chain Management foregår i:

 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.  

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommerstart)IO 
Aarhus C (Sommerstart)AO 

IO: Ikke oprettet

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde i virksomheder med supply chain management, logistik, planlægning og koordinering af indkøb, produktion, marketing og distribution.

Du kan søge job som:

 • Supply Chain Manager
 • Produktionschef
 • Logistikansvarlig
 • Forretningskonsulent
 • Lean Specialist/koordinator
 • Projektleder

Mere uddannelse

På nogle universiteter kan du videreuddanne dig ved tage en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse. Det kan dog kræve, at du supplerer med yderligere fag. 

Du har også mulighed for at tage en masteruddannelse ved nogle udenlandske universiteter inden for supply chain management i fx England eller i Tyskland.

Læs om:

Erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information