Bacheloruddannelse

Mekanik

Du får en indgående viden om fluid- og termodynamik, maskindynamik, strukturel mekanik og materialeteknologi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i mekanik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på ting, der overfører kræfter eller energi, fx robotter, køretøjer, turbiner, solceller og helt nye materialesammensætninger, og du lærer at udvikle og teste mekaniske systemer. 

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

Jobmulighederne vil efterfølgende være inden for forskellige brancher som fx vindmølle-, robot-,  materiale- og medicinalindustrien. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig detaljeret viden om centrale metoder, teorier og begreber inden for mekanik. Du lærer at designe og efterprøve mekaniske systemer, der kan hjælpe til med at sikre bæredygtig fremstilling af nye produkter og maskiner.

Din viden om mekanik kombineres med forsknings- og problembaseret undervisning, som kvalificerer dig til selvstændigt at bidrage til at udvikle fremtidens teknologiske løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Du lærer ikke bare at udnytte den eksisterende teknologi, men er i høj grad med til at skabe ny viden og skubbe til grænserne for, hvad der er muligt.

Områder

Undervisningen omfatter bl.a.:

 • Design og konstruktion
 • Programmering og numeriske metoder
 • Fysik og mekanik
 • Termodynamik og energiteknik
 • Materialelære og produktion
 • Eksperimentel mekanik og statistik

Du undervises desuden i videnskabsteori for ingeniører. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen foregår som forelæsninger, øvelser og projektarbejde i grupper. Alle projekter tager udgangspunkt i problemer fra det virkelige liv, så du både arbejder teoretisk og praktisk.

Sprog

Dele af undervisningen kan foregå på engelsk, og undervisningsmaterialet vil ofte være på engelsk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet i både den adgangsgivende eksamen og i matematik A skal være mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Mekanik.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,0AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i mekanik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. læse videre på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du kan som færdiguddannet arbejde med produktion og udvikling i industrivirksomheder og rådgivende ingeniørvirksomheder, hvor du bruger dine strukturmekaniske, fluidmekaniske og materialemekaniske analyseevner. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information