Mechanical Engineering
Bacheloruddannelse

Mekanik

På uddannelsen beskæftiger du dig med mekanik, det vil sige overførsel af energi. Du lærer at designe og bygge maskiner og mekaniske produktionssystemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i mekanik Teknisk videnskab (civilingeniør) i mekanik og produktion
Andre betegnelser:
Mechanical Engineering
Varighed:
3 år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at designe, udvikle og konstruere både simpel mekanik og avancerede maskiner som fx robotter, vindmøller og biler.

Med en bacheloruddannelse i mekanik kan du læse videre på kandidatuddannelsen til civilingeniør.

Som færdiguddannet kan du finde job i industri- og produktionsvirksomheder eller som rådgivende ingeniør.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig viden om metoder, teorier og begreber inden for mekanik. Du lærer at designe, konstruere og teste mekaniske systemer, der kan bruges til at fremstille produkter og maskiner. Det kunne fx være til vindmølle-, robot-, materiale-  eller medicinalindustrien.

Du arbejder bl.a. med at foretage mekaniske analyser, anvende matematiske modeller, udvælge materialer og beregne dimensioner.

Udover stor viden om produktudvikling, teknisk analyse og mekanisk design lærer du også om bæredygtighed og produktion. Du bliver også klædt på til at styre projekter.

Eksempler på fag

Under uddannelsen har du fx fag som:

 • Fysik og mekanik
 • Matematik og statistik
 • Statik og dynamik
 • Styrkelære
 • Design og konstruktion
 • Materialelære

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i teknisk videnskab (mekanik). Den engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Mechanical Engineering).

Undervisning

Undervisningen foregår som forelæsninger, øvelser og projektarbejde i grupper. Projekter tager udgangspunkt i problemer fra det virkelige liv, så du både arbejder teoretisk og praktisk.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Udlandsophold

Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A (gælder ikke for den engelsksprogede uddannelse)
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 7,0, eller du skal have mindst 7,0 i gennemsnit i matematik A.
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve.

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside (sdu.dk)

På den engelsksprogede uddannelse (Mechanical Engineering) skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5

En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Aalborg Universitet

Matematik A med et gennemsnit på mindst 4,0

Aarhus Universitet

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A. 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen foregår i:

Uddannelsen på engelsk

 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i mekanik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. læse videre på følgende kandidatuddannelse:

Mekanik

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du kan som færdiguddannet arbejde med produktion og udvikling i industrivirksomheder og rådgivende ingeniørvirksomheder, hvor du bruger dine strukturmekaniske, fluidmekaniske og materialemekaniske analyseevner. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Ingeniørarbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information