studerende på professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniøruddannelser

Et fælles udgangspunkt for diplomingeniøruddannelserne er udvikling og konstruktion af tekniske og teknologiske produkter eller produktionsløsninger.

Der lægges vægt på udviklingen af analytiske evner og anvendelsen af teoretisk viden i løsningen af praktiske problemstillinger.

En endt uddannelse kan også føre til job med koordinerende eller administrative, ledende arbejdsfunktioner.