Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - klima og forsyningsteknik

På uddannelsen lærer du om grøn omstilling, klima og ressourcer.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - forsyningsteknik for vand, spildevand og fjernvarme
Andre betegnelser:
Klima og forsyningsingeniør
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får bl.a. viden om bæredygtig forsyning af vand og varme til fremtidens store bysamfund og sikring mod oversvømmelser fra skybrud.

Som færdiguddannet vil du kunne finde job i en forsyningsvirksomhed, en rådgivende ingeniørvirksomhed, inden for den offentlige sektor eller hos en miljøorganisation.

Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får en grundlæggende viden om bæredygtighed, klima og ressourcekredsløb. Du lærer at bruge teknologier og processer til at dimensionere anlæg til afledning af regnvand og spildevand samt forsyning af vand og varme. Du får desuden viden om den samfundsmæssige, økonomiske, arbejdsmiljø- og miljømæssige effekt af projekterne.

På uddannelsen arbejder du også med at indtænke bæredygtighed og cirkulær tankegang i klimatilpasnings- og forsyningsprojekter. Desuden vil du bl.a. få kendskab til forsyningsbranchens lovgivningsmæssige, økonomiske og politiske vilkår.

Digitale værktøjer

Undervejs lærer du at bruge de digitale værktøjer, som branchen anvender. Det er fx databaser, gis-platforme, modellerings-software og projektstyringsværktøjer.

Specialer

Du kan specialisere dig inden for fx klima, vand og ressourcer.

Du får også kendskab til forsyningsbranchens lovgivningsmæssige vilkår samt til områdets udbuds- og entrepriseret.

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelske betegnelse er Climate and Supply Engineering. 

Undervisning

Undervisningen foregår som projektarbejde, holdundervisning, laboratoriearbejde og praktiske øvelser. På alle semestre er undervisning og projektarbejde tilrettelagt som problembaseret undervisning. Uddannelsen er meget praksisorienteret.

I undervisningen lægges der vægt på, at du får et bredt fokus på problemløsningen, således at du ser opgaverne i et større perspektiv. 

Sprog

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. På den danske uddannelse vil der indgå kurser, som foregår på engelsk.

Praktik

Der er på studiet indlagt ½ års praktik, som foregår i forsyningsvirksomheder, hos rådgivere, myndigheder eller miljøorganisationer i enten Danmark eller i udlandet. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Engelsk B 
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

VIA University College

På den engelsksprogede uddannelse (Bachelor of Engineering in Climate and Supply Engineering) skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Horsens.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: 

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommerstart)AO 
Horsens (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i forsyningsvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, i den offentlige sektor eller hos miljøorganisationer.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information