uddannelsen til diplomingeniør i integreret design
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - integreret design

På uddannelsen i integreret design lærer du at udvikle produkter, der forener et flot design med høj kvalitet og funktionalitet. Det kan være alt fra digitale medier til cykler og moderne køkkenudstyr.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - integreret design
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får viden og færdigheder inden for forskellige områder som materialer, beregninger af styrkeforhold, formgivning og design, økonomi samt miljø. Du får også kompetencer inden for formgivning og konstruktion.

Som diplomingeniør i integreret design kan du finde arbejde som udviklingsingeniør, projektleder, produktchef eller konsulent. Det kan bl.a. være i en produktionsvirksomhed, hvor du kan beskæftige dig med produktudvikling. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen handler om produktudvikling og design. Den kombinerer tekniske ingeniørfag med industrielt design og viden om forretningskabelse.

På studiet arbejder du med udvikling af nye produkter og koncepter, og det kræver både kreative evner og faglig viden.

Du får undervisning inden for fem overordnede fagområder:

 • Integreret produktudvikling, herunder metodisk produktudvikling, systematiske analyser og metoder samt ideudvikling, analyse og syntese
 • Teknisk-ingeniørfaglige fag, herunder materiale- og proceslære, statik og styrkelære, grundlæggende matematik, konstruktionskomponenter og dimensionering, elektronik og el-teknik, miljørigtigt design samt teknisk tegning og dokumentation (CAD og CAM)
 • Industrielt design, herunder formgivning, grafik, brugercentreret design, frihåndsskitsering, modelarbejde og designhistorie
 • Management og økonomi, herunder projektstyring og ledelse, projektøkonomi, marketing management, patenter og kontraktforhold samt branding og emballage
 • Personlige kompetencer, herunder emnerne kommunikation, analytiske og kritiske evner, selvdreven og selvstændig, kreativitet og innovation samt ledelse og samarbejde

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og projektarbejde. Der er indlagt ½ års praktik i en virksomhed. Et projekt gennemføres som regel i samarbejde med et firma og kan fx handle om handicapudstyr, nye transportmidler eller et nyt bud på produkter fra vores hverdag.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Integrated Design.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Du kan også supplere din eksamen ved at tage enkeltfag på SDU's adgangskursus.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2). Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 02 på 7-trinskalaen.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet fra 2021:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder læse integreret design som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Bemærk: Der er kun studiestart i september.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for alle former for produktudvikling. Du kan komme til at arbejde i det offentlige men også i private virksomheder både i Danmark og i udlandet.

Du vil kunne få arbejde som fx udviklingsingeniør, projektleder, produktchef eller konsulent. Du kan også vælge at starte egen virksomhed og blive selvstændig.

Du kan også læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer