Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - integreret design

Du lærer at udvikle produkter, der forener design med kvalitet og funktionalitet. Det kan være alt fra digitale medier til cykler, legepladsudstyr og komplekse industriprodukter.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - integreret design
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får viden og færdigheder inden for forskellige områder som materialer, beregninger af styrkeforhold, formgivning og design, økonomi, miljø samt konstruktion.

Som færdiguddannet kan du finde arbejde som udviklingsingeniør, projektleder, produktchef eller konsulent. Det kan bl.a. være i konsulentvirksomheder og produktionsvirksomheder, hvor du kan beskæftige dig med produktudvikling.

Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen handler om produktudvikling og design. Den kombinerer tekniske ingeniørfag med industrielt design og viden om forretningskabelse. På studiet arbejder du med udvikling af nye produkter og koncepter.

Indhold

Du får undervisning inden for fem overordnede fagområder:

 • Integreret produktudvikling, herunder metodisk produktudvikling, systematiske analyser og metoder samt ideudvikling, analyse og syntese
 • Teknisk-ingeniørfaglige fag, herunder materiale- og proceslære, statik og styrkelære, grundlæggende matematik, konstruktionskomponenter og dimensionering, elektronik, miljørigtigt design samt teknisk tegning og dokumentation (CAD og CAM)
 • Industrielt design, herunder formgivning, grafik, brugercentreret design, frihåndsskitsering, modelarbejde og designhistorie
 • Management og økonomi, herunder projektstyring og ledelse, projektøkonomi, patenter og kontraktforhold samt branding og emballage
 • Personlige kompetencer, herunder emnerne kommunikation, analytiske og kritiske evner, selvdreven og selvstændig, kreativitet og innovation samt ledelse og samarbejde

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelske titel er Bachelor of Engineering in Integrated Design.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og projektarbejde.

Et projekt gennemføres som regel i samarbejde med et firma og kan fx handle om handicapudstyr, nye transportmidler eller et nyt bud på produkter fra vores hverdag.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik i en virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav: 

 • Matematik A
 • Engelsk B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 5,0, eller du skal have mindst 5,0 i gennemsnit i matematik A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 5,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Professionsbacheloruddannelsen i integreret design foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for produktudvikling. Du kan komme til at arbejde både i det offentlige og i private virksomheder i Danmark og i udlandet.

Du vil kunne få arbejde som fx udviklingsingeniør, projektleder, produktchef eller konsulent. Du kan også vælge at starte egen virksomhed og blive selvstændig.

Mere uddannelse

Du kan også læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information