studerende på professionsbacheloruddannelse

Tekniske område

Under det tekniske område findes diplomingeniøruddannelser, maritime uddannelser og andre uddannelser med et delvist teknisk indhold.

Et fælles udgangspunkt for mange af uddannelserne er en teoretisk og teknisk viden, der afprøves og bruges i udviklingen og løsningen af konkrete praktiske problemstillinger.

Uddannelserne giver desuden kompetencer, der senere kan føre til arbejdsfunktioner med en koordinerende eller administrativ, ledende rolle.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.