studerende på professionsbacheloruddannelse

Maritime uddannelser

De maritime uddannelser kombinerer en teoretisk og teknisk viden med praktisk viden om sejlads og arbejde på havet. Desuden gives indsigt i ledelse og samarbejde.