studerende på professionsbacheloruddannelse

Maritime uddannelser

De maritime uddannelser kombinerer en teoretisk og teknisk viden med praktisk viden om sejlads og arbejde på havet. Desuden gives indsigt i ledelse og samarbejde. 

De to af uddannelserne indeholder flere praktikperioder til søs og er rettet mod arbejde til søs.

Den tredje uddannelse er den mest tekniske og giver efter endt uddannelse mulighed for at vælge mellem arbejde på land eller til søs.