Foto af skibsfører
Professionsbacheloruddannelse

Skibsfører

Skibsføreren er chef om bord på et skib og har ansvaret for navigation, sejlads og sikkerheden på havet.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (skibsfører)
Varighed:
3 år og 9 måneder
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse + særlige krav
Økonomi:
SU

I begyndelsen af uddannelsen lærer du om den teoretiske del af skibsfart, bl.a. søsikkerhed, meteorologi og skibsteknik.

Senere kommer du i praktik, hvor du afprøver dine teoretiske og tekniske færdigheder såvel som dine personlige lederegenskaber.

Uddannelsen kvalificerer dig til at sejle som styrmand og skibsfører. Du kan sejle i danske eller internationale farvande og arbejde på færgeoverfarter eller i rederier.

Du kan også vælge en lederkarriere på land, fx i det private erhvervsliv.

Foto: SIMAC

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Skibsføreruddannelsen indeholder både fag, der vedrører søfart, og undervisning i ledelse. 

Du får gennem undervisningen en grundig teoretisk viden, som du løbende prøver af i praksis i laboratorier og simulatorer.

Du vil blive uddannet til at kunne lede arbejdet og sørge for sikkerheden ombord. Det vil også være din opgave at stå for planlægning af sejlruter, navigation af skibet og kontakt til de forskellige landes myndigheder, når skibet er i havn.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Svendborg eller i Skagen. Praktikken foregår om bord på skibe i den danske handelsflåde, oftest i international fart.

Indhold

Du vil blandt andet få undervisning i ledelse, arbejdssikkerhed, brandbekæmpelse, maritimt engelsk, meteorologi, navigation, skibsadministration, skibsteknik, søsikkerhed, radiokommunikation, lastbehandling og -stuvning.

I løbet af din uddannelse har du mulighed for at vælge mellem en lang række valgfag og dermed selv være med til at præge din faglige profil som skibsfører.

Opbygning

Uddannelsen består af:

  • 6 måneders teori og værkstedsundervisning
  • 6 måneders søpraktik
  • 15 måneders teori
  • 9 måneders søpraktik
  • 6 måneders teori
  • 3 måneder til at skrive det afsluttende bachelorprojekt

Undervisningsform

Den teoretiske del af uddannelsen er i høj grad projektorienteret. 

Praktik

I løbet af uddannelsen skal du i praktik på et skib over to perioder. Den første praktik giver dig mulighed for at afprøve de teorier og metoder, du har lært, samt samle erfaringer til dit næste teoriforløb. Den sidste periode giver dig mulighed for at prøve dig selv af, inden du selv skal ud og stå med ansvaret. 

Titel

En færdig uddannelse giver adgang til betegnelsen professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse. Den engelske betegnelse er Bachelor of Maritime Transport and Nautical Science.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Gyldigt sundhedsbevis

Forudsætning for optagelse er desuden, at du har gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger.

Andre veje

Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan efter uddannelsesstedets vurdering og afgørelse i det enkelte tilfælde træde i stedet for kravet om en erhvervsuddannelse.

Du kan også uddanne dig til skibsfører på baggrund af en 9.-10. klasse ved at tage uddannelsen til kystskipper og derefter tage skibsføreruddannelsen.

Se mere under Kystskipper.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), men er uden for kvotesystemet.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Der er uddannelsesstart to gange om året – henholdsvis i august og i februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC  
Svendborg (Sommerstart)Uden for kvotesystem 
MARTEC - Maritime and Polytechnic University College  
Frederikshavn (Sommerstart)Uden for kvotesystem 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU til uddannelsen, også i praktikperioderne. Der kan dog aftales praktikløn.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som skibsfører har du jobmuligheder til søs og til lands. Du kan sejle på store handelsskibe, der bringer dig rundt i hele verden, få job på rederikontorer internationalt, sejle færger i Danmark eller søge et job til lands.

Sønæringsbevis

For at sejle som styrmand og skibsfører skal du have et sønæringsbevis. Efter bestået skibsførereksamen udstedes sønæringsbevis som styrmand af 2. grad.

Efter 12 måneders sejltid som styrmand kan du få bevis som styrmand af 1. grad. For at få sønæringsbevis som skibsfører, skal du derefter opnå mindst 36 måneders sejltid som styrmand i alt, eller mindst 24 måneder, hvor de 12 måneder er som øverste eller eneste styrmand.

Sønæringsbeviset bliver udstedt af Søfartsstyrelsen.

Kaptajn

Som skibsfører har du mulighed for at blive kaptajn og dermed den øverst ansvarlige leder om bord. Du vil via din erfaring, ambitioner og kunnen til søs stige i rang over tid.

Det er meget forskelligt, hvor længe en skibsfører vælger at sejle. Nogle sejler kun i ganske kort tid efter endt uddannelse, mens andre fortsætter hele deres karriere. 

Mere uddannelse

Du har mulighed for at efteruddanne dig med en masteruddannelse i MBA in Shipping and Logistics.

Få mere at vide

Søfartsstyrelsen:
www.sofartsstyrelsen.dk

Det Blå Danmark:
www.worldcareers.dk

Danmarks Rederiforening
www.shipowners.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer