Foto af skibsfører
Professionsbacheloruddannelse

Skibsfører

Skibsføreren er chef om bord på et skib og har ansvaret for navigation, sejlads og sikkerheden på havet.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (skibsfører)
Varighed:
3 år og 9 måneder
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller adgangseksamen til maskinmester-, skibsofficer- og skibsføreruddannelsen + særlige krav
Økonomi:
SU

I begyndelsen af uddannelsen lærer du om den teoretiske del af skibsfart, bl.a. søsikkerhed, meteorologi og skibsteknik.

Senere kommer du i praktik, hvor du afprøver dine teoretiske og tekniske færdigheder såvel som dine personlige lederegenskaber.

Uddannelsen kvalificerer dig til at sejle som styrmand og skibsfører. Du kan sejle i danske eller internationale farvande og arbejde på færgeoverfarter eller i rederier.

Du kan også vælge en lederkarriere på land, fx i det private erhvervsliv.

Foto: SIMAC

Fold alle afsnit ud

Indhold

Skibsføreruddannelsen indeholder både fag, der vedrører søfart, og undervisning i ledelse. 

Du får gennem undervisningen en teoretisk viden, som du løbende prøver af i praksis i laboratorier og simulatorer.

Du vil blive uddannet til at kunne lede arbejdet og sørge for sikkerheden ombord. Det vil også være din opgave at stå for planlægning af sejlruter, navigation af skibet og kontakt til de forskellige landes myndigheder, når skibet er i havn.

Fag

Du vil blandt andet få undervisning i fx ledelse, arbejdssikkerhed, brandbekæmpelse, maritimt engelsk, navigation, skibsadministration, skibsteknik, søsikkerhed og radiokommunikation.

I løbet af din uddannelse har du mulighed for at vælge mellem en lang række valgfag.

Opbygning

Uddannelsen består af:

  • 6 måneders teori og værkstedsundervisning
  • 6 måneders søpraktik
  • 15 måneders teori
  • 9 måneders søpraktik
  • 6 måneders teori
  • 3 måneder til at skrive det afsluttende bachelorprojekt

Titel

En færdig uddannelse giver adgang til betegnelsen professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse. Den engelske betegnelse er Bachelor of Maritime Transport and Nautical Science.

Undervisning

Den teoretiske del af uddannelsen er i høj grad projektorienteret. 

Praktik

I løbet af uddannelsen skal du i praktik på et skib over to perioder.

Den første praktik giver dig mulighed for at afprøve de teorier og metoder, du har lært, samt samle erfaringer til dit næste teoriforløb.

Den sidste periode giver dig mulighed for at prøve dig selv af, inden du selv skal ud og stå med ansvaret. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

  • Gymnasial eksamen: ingen specifikke adgangskrav
  • Erhvervsuddannelse: matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene skal mindst være på B-niveau og de resterende på mindst C-niveau
  • Adgangseksamen til maskinmester-, skibsofficer- og skibsføreruddannelsen: mindst 2 års relevant erhvervserfaring 

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Andre veje

Du kan også uddanne dig til skibsfører på baggrund af en 9.-10. klasse ved at tage uddannelsen til kystskipper og derefter tage skibsføreruddannelsen.

Læs mere om kystskipper-uddannelsen

Gyldigt sundhedsbevis

Forudsætning for optagelse er desuden, at du har gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), men er uden for kvotesystemet.

Ansøgningsmateriale kan du finde på Optagelse.dk.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Uddannelsen til skibsfører foregår i:

Adgangskvotienter 2023

 
 KVOTE 1STANDBY
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC  
Svendborg (Sommerstart)Uden for kvotesystem 
MARTEC - Maritime and Polytechnic University College  
Frederikshavn (Sommerstart)Uden for kvotesystem 

Uddannelsen er uden for kvotesystemet og har derfor ikke adgangskvotienter.

Se oversigt over antal ansøgere, optagne og kvotienter for alle uddannelser:
Tal fra seneste optagelsesrunde

 

Økonomi

Du kan søge SU til uddannelsen, også i praktikperioderne. Der kan dog aftales praktikløn.

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som skibsfører har du jobmuligheder til søs og til lands. Du kan sejle på store handelsskibe, der bringer dig rundt i hele verden, få job på rederikontorer internationalt, sejle færger i Danmark eller søge et job til lands.

Sønæringsbevis

For at sejle som styrmand og skibsfører skal du have et sønæringsbevis. Efter bestået skibsførereksamen udstedes sønæringsbevis som styrmand af 2. grad.

Efter 12 måneders sejltid som styrmand kan du få bevis som styrmand af 1. grad. For at få sønæringsbevis som skibsfører, skal du derefter opnå mindst 36 måneders sejltid som styrmand i alt, eller mindst 24 måneder, hvor de 12 måneder er som øverste eller eneste styrmand.

Sønæringsbeviset bliver udstedt af Søfartsstyrelsen.

Kaptajn

Som skibsfører har du mulighed for at blive kaptajn og dermed den øverst ansvarlige leder om bord. Du vil via din erfaring, ambitioner og kunnen til søs stige i rang over tid.

Det er meget forskelligt, hvor længe en skibsfører vælger at sejle. Nogle sejler kun i ganske kort tid efter endt uddannelse, mens andre fortsætter hele deres karriere. 

Mere uddannelse

Du har mulighed for at efteruddanne dig med en masteruddannelse i:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer