adgangskursus til ingeniøruddannelserne
Gymnasial uddannelse

Adgangseksamen til maskinmester-, skibsofficer- og skibsføreruddannelsen

Dette kursus er for dig, som gerne vil søge ind på en af de maritime professionsbacheloruddannelser, men mangler den teoretiske viden.

Fakta

Navn:
Adgangseksamen til professionsbachelor til maskinmester, skibsofficer eller skibsfører
Andre betegnelser:
Adgangskursus til professionsbachelor til maskinmester, skibsofficer eller skibsfører, Adgangseksamen til de maritime professionsbacheloruddannelser
Type:
Gymnasial uddannelse
Varighed:
½-1 år
Adgangskrav:
Folkeskolens afgangsprøver med særlige fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
SU eller SVU

Adgangskurset består af en række enkeltfag på gymnasialt niveau.

Når du har bestået kurset, får du en adgangseksamen og har mulighed for at søge optagelse på de maritime professionsbacheloruddannelser til maskinmester, skibsofficer eller skibsfører.

Du skal have relevant erhvervserfaring for at tage kurset.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Adgangskurset består af fire fag på gymnasialt niveau:

  • Matematik B
  • Fysik B
  • Dansk C
  • Engelsk C

Der kan også være mulighed for valgfag.

Undervisning

Undervisningen består af både klasseundervisning og projektarbejde i grupper. It indgår som en del af undervisningen.

Undervisningssteder

Adgangskurset foregår som regel i samarbejde mellem maskinmestermesterskolerne og universiteterne.

Derfor kan undervisningen finde sted på de uddannelsessteder, som udbyder uddannelserne til: 

Læs på uddannelsesstedets hjemmeside, om de tilbyder adgangskurset. 

Eksamen

Alle fag afsluttes med en prøve.

Varighed

Adgangskurset varer op til ½ -1 år.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du have:

  • Folkeskolens afgangsprøver (skriftlig og mundtlig del) i dansk og engelsk samt
  • Folkeskolens 10. klasses-prøver i matematik (skriftlig og mundtlig del) og fysik/kemi samt
  • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring, efter du har gennemført prøverne

Hver prøve skal være bestået med en karakter på mindst 02. Du kan også søge om optagelse, hvis du har bestået tilsvarende prøver på samme eller højere niveau.

Alternativ adgang

Du kan få adgang til kurset efter en individuel vurdering, hvis du ikke opfylder betingelserne, og uddannelsesstedet vurderer, at du kan gennemføre adgangskurset.

Ansøgningsfrist

De enkelte uddannelsessteder kan have deres egne ansøgningsfrister, nogle eventuelt helt op til kursusstart. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Adgangskurset som fuldtidsstudium er gratis, og du kan søge SU.

Hvis du følger kurset mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne, kan du søge SVU.

Du kan ikke modtage både SU og SVU på samme tid.

Fremtidsmuligheder

Adgangskurset giver adgang til at søge optagelse på følgende professionsbacheloruddannelser i kvote 2: 

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information