Foto af studerende på uddannelsen til maskinmester
Professionsbacheloruddannelse

Maskinmester

Uddannelsen til maskinmester er en teknisk, bred uddannelse, der gør dig i stand til at arbejde med ledelse, drift og optimering af energisystemer og tekniske anlæg.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor som maskinmester
Varighed:
3-4½ år alt efter uddannelsesbaggrund
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller adgangseksamen til maskinmester-, skibsofficer- og skibsføreruddannelsen. Desuden specifikke krav
Økonomi:
SU

På uddannelsen kommer du rundt om de fleste tekniske fag og bliver uddannet inden for teknisk ledelse.

Du tilegner dig viden og færdigheder, så du kan arbejde på ledelsesniveau i virksomheder på land og offshore.

Som maskinmester kan du fx arbejde i større eller mindre industrivirksomheder, i bygge- og anlægsbranchen, med rådgivning, i energisektoren, offshore eller til søs.

Du kan fx få job som projektleder, salgsingeniør, miljø- og kvalitetschef, teknisk chef, driftsleder eller energirådgiver.

Foto © Aarhus Maskinmesterskole

Fold alle afsnit ud

Indhold

Igennem uddannelsen vil du få kompetencer, der gør dig i stand til at varetage ansvaret for drift og vedligehold af energisystemer, tekniske anlæg og installationer. Du kommer til at arbejde med sikkerhed, driftsøkonomi, miljømæssigt hensyn og grøn omstilling.

Fag

Maskinmesteruddannelsen indeholder både tekniske og ledelsesmæssige fag, og du vil gennem undervisningen få både teoretisk og praktisk viden og færdigheder. Dette sikres ved, at store dele af undervisningen gennemføres i skolernes værksteder, laboratorier og simulatorer.

Følgende fagområder er inkluderet i uddannelsen:

 • Elektroteknik
 • Termiske anlæg og maskiner
 • Procesanalyse og automation
 • Management, sikkerhed og økonomi

Værkstedsforløbet

Har du en gymnasial uddannelse, skal du starte på uddannelsens værkstedsforløb for at få håndværksmæssige kompetencer, inden du starter på uddannelsen.

Værkstedsforløbet strækker sig fra 1.-3. semester. Her lærer du blandt andet om svejsning, drejning og bukning af metaller, maskinrelateret værkstedsteknik og el-montage.

De første 9 måneder af forløbet arbejder du i skolens værksteder, efterfulgt af 9 måneder i praktik i en virksomhed.

Specialer

På skolerne kan der være forskellige specialiseringsmuligheder i form af en række valgfag eller valgfagslinjer. Du kan på alle skoler vælge den maritime valgfagslinje, så du efterfølgende kan arbejde til søs.

Eksempler på valgfagslinjer:

 • En energi- og miljølinje/energi og vedligeholdsoptimering 
 • En automationslinje/tekniske anlæg 
 • En maritim linje/søfartslinje, der omhandler det at forstå og varetage drift og vedligehold på hele skibet 
 • En maritim industrilinje/energi på havet, der handler om offshorebranchen
 • En teknisk projektlederlinje

Læs mere om valgfag på skolernes hjemmesider.  

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor som maskinmester. Den engelske titel er Bachelor in Technology Management and Marine Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, værkstedsundervisning, projektarbejde og laboratorieøvelser. På hvert semester laver du et semesterprojekt, hvor der er mulighed for at samarbejde med en virksomhed om at løse en konkret problemstilling.

På de maritime valgfagslinjer vil der også være kurser i bl.a. brandslukning, røgdykning og søredning. 

Uddannelsen online 

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i i afsnittet Uddannelsessteder. 

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

På uddannelsens sidste semester skal du i 10 ugers bachelorpraktik i en virksomhed.

Studerende på værkstedsforløbet kommer i 9 måneders praktik.

Udlandsophold

På 8. semester har du på enkelte skoler mulighed for at tage et studieophold i udlandet. Undersøg mulighederne på skolernes hjemmesider.

Uddannelsens længde

Uddannelsens samlede længde varierer alt efter din baggrund:

 • Gymnasial baggrund: Uddannelsen varer 4½ år inklusive 9 måneders værkstedsforløb og 9 måneders virksomhedspraktik.
 • En relevant erhvervsuddannelse: Du skal først gennemføre ½ års adgangskursus. En lang række relevante erhvervsuddannelser giver merit for værkstedsforløbet, så selve maskinmesteruddannelsen vil vare 3 år. Kontakt uddannelsesstedet for at få vurderet dine muligheder for merit. 
 • Gymnasial baggrund og erhvervsuddannelse (fx EUX): Uddannelsen varer 3 år.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. 

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: ingen specifikke adgangskrav
 • Erhvervsuddannelse: 2 af følgende fag på B-niveau, resten på C-niveau: matematik, engelsk og dansk og enten fysik eller kemi eller bioteknologi eller geovidenskab
 • Adgangseksamen til maskinmester-, skibsofficer- og skibsføreruddannelsen: matematik B, fysik B, dansk C og engelsk C.

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Praktik til søs

Vil du i praktik til søs, skal du bestå en helbredsundersøgelse for søfarende.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk, men uddannelsen er uden for kvotesystemet.

Du finder ansøgningsmaterialet på Optagelse.dk.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Motiveret ansøgning og CV

Bemærk: Der kan være krav om vedlæggelse af CV og motiveret ansøgning.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. 

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

 

 KVOTE 1STANDBY
Maskinmesterskolen København  
Kalundborg (Vinterstart)Uden for kvotesystem 
Kgs. Lyngby (Sommerstart)Uden for kvotesystem 
Kgs. Lyngby (Vinterstart)Uden for kvotesystem 
Sisimiut (Sommerstart)Uden for kvotesystem 
Fredericia Maskinmesterskole  
Fredericia (Sommer- og vinterstart)Uden for kvotesystem 
Esbjerg (Sommer- og vinterstart)Uden for kvotesystem 
Sønderborg (Sommerstart)Uden for kvotesystem 
Aarhus Maskinmesterskole  
Aarhus C (Sommerstart)Uden for kvotesystem 
Aarhus C (Vinterstart, e-læring)Uden for kvotesystem 
Aarhus C (Vinterstart)Uden for kvotesystem 
Viborg (Sommer- og vinterstart)Uden for kvotesystem 
MARTEC - Maritime and Polytechnic University College  
Frederikshavn (Sommerstart)Uden for kvotesystem 
Thisted (Sommerstart)Uden for kvotesystem 
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC  
Svendborg (Sommerstart)Uden for kvotesystem 

Uddannelsen er uden for kvotesystemet og har derfor ikke adgangskvotienter.

Se oversigt over antal ansøgere, optagne og kvotienter for alle uddannelser:
Tal fra seneste optagelsesrunde

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Løn

Praktik under uddannelsen er som udgangspunkt ulønnet, men der kan aftales lønnet praktik.

På nogle skoler kan praktik til søs være lønnet, dog ikke hvis den foregår på et skib, der er registreret i udlandet. 

Fremtidsmuligheder

De fleste maskinmestre arbejder som ledere på land, hvor de står for driften af større maskinanlæg ved kraftværker, elværker, rensningsanlæg, gas-, vand- og varmeværker osv.

Som maskinmester har du også mulighed for at arbejde med grøn omstilling, fx ved drift og optimering af eksisterende energisystemer og tekniske anlæg, udvikling af grønnere energikilder og –produktion.

Du kan få jobs som projektleder, salgsingeniør, miljø- og kvalitetschef, teknisk chef, driftsleder eller energirådgiver.

Mere uddannelse

Med en professionsbacheloruddannelse som maskinmester har du mulighed for at videreuddanne dig med en diplom- eller masteruddannelse, fx:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information