professionsbacheloruddannelsen til maskinmester
Professionsbacheloruddannelse

Maskinmester

Uddannelsen til maskinmester er en bred teknisk uddannelse, der giver adgang til at arbejde til søs eller på land, alt efter hvad du specialiserer dig i.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor som maskinmester
Varighed:
3-4½ år alt efter uddannelsesbaggrund
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Desuden specifikke krav
Økonomi:
SU

I løbet af uddannelsen får du undervisning i termiske maskiner og anlæg samt i elektriske og elektroniske maskiner. Du får desuden kendskab til procesanalyse og administrativ ledelse.

Som færdiguddannet maskinmester kan du fx finde beskæftigelse som projektleder, miljø- og kvalitetschef eller driftsleder. Du vil typisk arbejde med drift og vedligehold af maskiner, elinstallationer og it i tekniske anlæg.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der favner bredt. Du kan enten specialisere dig i fag, der er rettet mod job på land, eller du kan læse til maskinmester med de maritime fag, så du kan komme ud at sejle.

Som maskinmester til lands vil du kunne arbejde i virksomheder, der bruger store tekniske maskiner og anlæg. Som maskinmester til søs vil du have ansvar for skibets maskineri og alt det tekniske udstyr ombord.

Du vil i løbet af uddannelsen få undervisning i fag som informationsteknologi, engelsk, metodelære, hydraulik og pneumatik, pumpe- og kompressorteknik, maskininstallationer, kemi, klimateknik, materiale- og styrketeknik.

Der er desuden undervisning i tekniske fag som maskinteknik, el-teknik og automation og i samfundsfaglige fag som erhvervsjura, økonomi og sikkerhed.

Da maskinmestre ofte arbejder som ledere eller har mindre ledelsesopgaver, vil du også have fag i ledelse og samarbejde.

På skolerne kan der være forskellige specialiseringsmuligheder i form af en række valgfag eller valgfagslinjer. Det kan fx være:

  • En maritim linje/søfartslinje, der handler om maskinrummet på et skib
  • En maritim industrilinje/energi på havet der handler om offshorebranchen
  • En energi- og miljølinje/energi og vedligeholdsoptimering
  • En automationslinje/tekniske anlæg

Undersøg på skolernes hjemmesider, hvilke valgfagsspecialiseringer, de udbyder.

Sidst i uddannelsen skal du i praktik i en virksomhed i tre måneder. Du afslutter uddannelsen med et større bachelorprojekt.

Uddannelseslængde
Uddannelsen er normeret til 3 år, hvis du både har gymnasial baggrund og en godkendt erhvervsuddannelse.

Har du en erhvervsuddannelse, men ingen gymnasial baggrund, skal du først gennemgå et ½ års adgangskursus. Med en erhvervsuddannelse inden for jern og metal kan du ofte få merit, så selve maskinmesteruddannelsen vil vare 3 år.

Hvis du har gymnasial baggrund og ikke nogen erhvervsuddannelse, er uddannelsen normeret til 4½ år inklusiv 9 mdr. værkstedsskole og 9 mdr. praktik.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, værkstedsundervisning, projektarbejder, laboratorieøvelser og kurser i bl.a. brandslukning, røgdykning og søredning.

På Aarhus Maskinmesterskole kan du tage uddannelsen som fjernundervisning, hvis der er tilstrækkeligt mange, der melder sig.

En færdig uddannelse giver adgang til betegnelsen Professionsbachelor som maskinmester. Den engelske betegnelse er Bachelor in Technology Management and Marine Engineering.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Kongens Lyngby, Svendborg og Aarhus.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • En erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Vil du i praktik til søs, skal du desuden bestå en helbredsundersøgelse for søfarende.

Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed sammen med beståede dele af andre uddannelser kan efter uddannelsesinstitutionens vurdering og afgørelse træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), men er uden for kvotesystemet.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Bemærk: Der kan være krav om vedlæggelse af CV og motiveret ansøgning. Se nærmere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Maskinmesterskolen København  
Kongens Lyngby (Sommerstart)Udenfor kvotesystem 
Kongens Lyngby (Vinterstart)Udenfor kvotesystem 
Rønne (Sommerstart)Udenfor kvotesystem 
Fredericia Maskinmesterskole  
Fredericia (Sommer- og vinterstart)Udenfor kvotesystem 
Esbjerg (Sommer- og vinterstart)Udenfor kvotesystem 
Aarhus Maskinmesterskole  
Aarhus C (Sommerstart)Udenfor kvotesystem 
Aarhus C (Vinterstart, e-læring)Udenfor kvotesystem 
Aarhus C (Vinterstart)Udenfor kvotesystem 
MARTEC  
Frederikshavn (Sommerstart)Udenfor kvotesystem 
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC  
Svendborg (Sommerstart)Udenfor kvotesystem 
Svendborg (Vinterstart)Udenfor kvotesystem 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Praktik under uddannelsen er som udgangspunkt ulønnet, men der kan aftales lønnet praktik. Praktik til søs er lønnet, dog ikke hvis den foregår på et skib, der er registreret i udlandet.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

De fleste maskinmestre arbejder som mellemledere eller chefer på land, hvor de står for driften af større maskinanlæg ved kraftværker, elværker, rensningsanlæg, gas-, vand- og varmeværker osv.

Maskinmestre kan også arbejde med fx salg af tekniske produkter, projektering og rådgivning.

I moderne handelsskibe og passagerskibe er maskinanlæggene ofte meget store. Men de har også en høj grad af automatik og kræver derfor kun pasning af få personer. Her er det maskinmesterens arbejde at sørge for drift og reparation af maskiner og installationer.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at søge optagelse på kandidatuddannelsen i produktion.

Du kan også videreuddanne dig på deltid igennem relevante master- og diplomuddannelser. Det kan fx være en teknisk diplomuddannelse eller diplomuddannelsen i ledelse. Ledelsesakademiet Lillebælt tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma. Læs mere om uddannelsen i Diplom i ledelse.

En relevant masteruddannelse kan fx være Master in Management of Technology, MMT eller en anden masteruddannelse i ledelse.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher og på studieretninger.

Maskinmester med maritimt valgfag, ledelse og drift

Andre består af få og enkeltstående ansættelser i 18 brancher, herunder Varmeforsyning, Fremstilling af elektriske motorer samt Elforsyning.

Maskinmester uden maritimt valgfag, ledelse og drift

Andre består af få og enkeltstående ansættelser i 28 brancher, herunder Elforsyning, Fremstilling af elektriske motorer samt Indvinding af olie og gas.

Maskinmester

Andre består af få og enkeltstående ansættelser i 32 brancher, herunder Agenturhandel og Anden engroshandel.

Maskinmester - maskinteknisk ledelse og drift

Andre består af ansættelser i 57 brancher, herunder Slagterier, Landbrug og gartneri, Kloak og rensningsanlæg samt en række industrier.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Maskinmester
www.maskinmester.dk

Det Blå Danmark
www.worldcareers.dk

Søfartsstyrelsen
www.sofartsstyrelsen.dk

Maskinmestrenes Forening
www.mmf.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...