Foto af studerende ved uddannelsen til maskinmester
Professionsbacheloruddannelse

Maskinmester

Uddannelsen til maskinmester er en bred, teknisk uddannelse, der gør dig i stand til at lede, drifte og optimere energisystemer.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor som maskinmester
Varighed:
3-4½ år alt efter uddannelsesbaggrund
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller adgangseksamen til maskinmester-, skibsofficer- og skibsføreruddannelsen. Desuden specifikke krav
Økonomi:
SU

På uddannelsen kommer du rundt om de fleste tekniske fag og bliver uddannet inden for teknisk ledelse.

Formålet med uddannelsen er, at du tilegner dig den viden og de færdigheder, du skal bruge for at kunne arbejde på ledelsesniveau i virksomheder på land og offshore.

Som maskinmester kan du arbejde i større eller mindre industrivirksomheder, byggebranchen, energiselskaber, offshore eller til søs, og som maskinmester bliver du en vigtig brik i industriens omstilling til grøn energi. 

Du kan fx få job som projektleder, salgsingeniør, miljø- og kvalitetschef, teknisk chef, driftsleder eller energirådgiver.

Foto © Aarhus Maskinmesterskole

Fold alle afsnit ud

Indhold

Igennem uddannelsen vil du få kompetencer, der gør dig i stand til at varetage ansvaret for drift og vedligehold af energisystemer og tekniske anlæg og installationer. Det gælder både ud fra et sikkerhedsmæssigt, driftsøkonomisk og miljømæssigt hensyn.

Disse kompetencer gør maskinmesteruddannelsen til en central uddannelse i forhold til arbejdet med den grønne omstilling.

Fag

Maskinmesteruddannelsen indeholder både tekniske og ledelsesmæssige fag, og du vil gennem undervisningen få såvel teoretisk som praktisk viden og færdigheder. Dette sikres ved, at store dele af undervisningen gennemføres i skolernes værksteder, laboratorier og simulatorer.

Specialer

På skolerne kan der være forskellige specialiseringsmuligheder i form af en række valgfag eller valgfagslinjer. Du kan på alle skoler vælge den maritime valgfagslinje, så du efterfølgende kan arbejde til søs.

Eksempler på valgfagslinjer:

 • En energi- og miljølinje/energi og vedligeholdsoptimering 
 • En automationslinje/tekniske anlæg 
 • En maritim linje/søfartslinje, der omhandler det at forstå og varetage drift og vedligehold på hele skibet 
 • En maritim industrilinje/energi på havet, der handler om offshorebranchen
 • En teknisk projektlederlinje

Læs mere om valgfag på skolernes hjemmesider.  

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor som maskinmester. Den engelske titel er Bachelor in Technology Management and Marine Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, værkstedsundervisning, projektarbejde og laboratorieøvelser.

På de maritime valgfagslinjer vil der også være kurser i bl.a. brandslukning, røgdykning og søredning. 

Praktik

På uddannelsens sidste semester skal du i 3 måneders bachelorpraktik i en virksomhed.

Udlandsophold

På 8. semester har du, på enkelte skoler, mulighed for at tage et studieophold i udlandet. Undersøg mulighederne på skolernes hjemmesider.

Uddannelsens længde

Uddannelsens samlede længde varierer alt efter din baggrund:

 • Har du både en gymnasial baggrund og en godkendt erhvervsuddannelse, er uddannelsen normeret til 3 år
 • Har du en erhvervsuddannelse (men ingen gymnasial baggrund), skal du først gennemføre et ½ års adgangskursus. Med en godkendt erhvervsuddannelse kan du ofte få merit, så selve maskinmesteruddannelsen vil have en varighed på 3 år
 • Hvis du har en gymnasial baggrund (men ikke nogen erhvervsuddannelse) er uddannelsen normeret til 4½ år inklusive 9 måneders værkstedsskole og 9 måneders virksomhedspraktik

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav
 • Relevant erhvervsuddannelse: 2 af følgende fag på B-niveau, resten på C-niveau: Matematik, engelsk og dansk og enten fysik eller kemi eller bioteknologi eller geovidenskab
 • Adgangseksamen til maskinmester-, skibsofficer- og skibsføreruddannelsen: Matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi eller bioteknologi eller geovidenskab. Niveau: 2 fag på B-niveau, resten på C-niveau

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Praktik til søs

Vil du i praktik til søs, skal du desuden bestå en helbredsundersøgelse for søfarende.

Relevant erhvervserfaring

Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed sammen med beståede dele af andre uddannelser kan efter uddannelsesinstitutionens vurdering og afgørelse virke som adgangskrav.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), men er uden for kvotesystemet.

Du finder ansøgningsmaterialet på Optagelse.dk.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Motiveret ansøgning og CV

Bemærk: Der kan være krav om vedlæggelse af CV og motiveret ansøgning.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. 

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Kongens Lyngby, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Viborg og Aarhus.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Andre uddannelsessteder

Uddannelsen online

På Aarhus Maskinmesterskole kan du også tage uddannelsen som fjernundervisning. 

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Maskinmesterskolen København  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)Uden for kvotesystem
Sisimiut (Sommerstart)Uden for kvotesystem
Fredericia Maskinmesterskole  
Fredericia (Sommer- og vinterstart)Uden for kvotesystem
Esbjerg (Sommer- og vinterstart)Uden for kvotesystem
Aarhus Maskinmesterskole  
Aarhus C (Sommerstart)Uden for kvotesystem
Aarhus C (Vinterstart, e-læring)Uden for kvotesystem
Aarhus C (Vinterstart)Uden for kvotesystem
Viborg (Sommer- og vinterstart)Uden for kvotesystem
MARTEC - Maritime and Polytechnic University College  
Frederikshavn (Sommerstart)Uden for kvotesystem
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC  
Svendborg (Sommerstart)Uden for kvotesystem

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn

Praktik under uddannelsen er som udgangspunkt ulønnet, men der kan aftales lønnet praktik.

På nogle skoler kan praktik til søs være lønnet, dog ikke hvis den foregår på et skib, der er registreret i udlandet. 

Fremtidsmuligheder

De fleste maskinmestre arbejder som ledere på land, hvor de står for driften af større maskinanlæg ved kraftværker, elværker, rensningsanlæg, gas-, vand- og varmeværker osv.

Du kan fx også arbejde som projektleder, salgsingeniør, miljø- og kvalitetschef, teknisk chef, driftsleder eller energirådgiver.

Mere uddannelse

Du har forskellige muligheder for mere uddannelse:

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelsen til maskinmester. 

Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser. 

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 36 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information