Foto af skibsofficer
Professionsbacheloruddannelse

Skibsofficer

Uddannelsen til skibsofficer er en bred maritim uddannelse. Den indeholder en junior- og en seniordel og veksler mellem praktikperioder til søs og teoriperioder på land.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (Skibsofficer)
Andre betegnelser:
Juniorofficer, Seniorofficer
Varighed:
Juniorofficer 4 år, seniorofficer yderligere 6-18 måneder
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller adgangseksamen til maskinmester-, skibsofficer- og skibsføreruddannelsen + særlige krav
Økonomi:
SU

Uddannelsen til skibsofficer er en dobbelt uddannelse, så du både kan arbejde som maskinmester og skibsfører.

Du får en helhedsforståelse for moderne skibsdrift og kompetencer inden for bl.a. navigation, maskinteknik og ledelse.

Som færdiguddannet skibsofficer er en karriere både til lands og til søs mulig.

 

 

 

Foto: SIMAC

Fold alle afsnit ud

Juniorofficer

Uddannelsen til skibsofficer er en international lederuddannelse.

Den er opdelt i en juniordel, som er professionsbacheloruddannelsen og en seniordel, som er en tillægsuddannelse.

Opbygning

Uddannelsen til juniorofficer varer 4 år. Den indeholder:

 • 6 måneders basisuddannelse, der både indeholder teoretisk undervisning og værkstedsfag
 • 3 måneders praktik til søs
 • 3 måneders værkstedsfag
 • 21 måneders teori
 • 12 måneders søpraktik

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, som du har 3 måneder til at skrive.

Teoretisk undervisning

Den teoretiske uddannelse består af undervisning i bl.a. navigation, skibsteknik (lastbehandling og stuvning), vagttjeneste, termiske maskiner og anlæg (motorlære, damp- og kedellære) maritimt engelsk, økonomi og ledelse.

Praktik

Praktikken foregår ombord på skibe i den danske handelsflåde, oftest i international fart. Teoriperioderne foregår på SIMAC i Svendborg.

Titel

Efter endt uddannelse til juniorofficer opnår du titlen professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse. Den engelske titel er Bachelor of Maritime Transport and Ship Management.

Seniorofficer

Efter afsluttet eksamen som juniorofficer kan du fortsætte på uddannelserne til seniorofficer. 

Opbygning

Som seniorofficer kan du vælge at specialisere dig på navigatørlinjen (skibsfører) eller maskinlinjen (maskinchef) - eller en kombination af begge linjer (skibschef). 

 • Skibsfører: Seniorofficerseksamen som skibsfører varer 1 semester. Du får fagene: Skibsoperationer, søret og skibsadministration, procesanalyse og automation, samt ledelse, organisation og økonomi. Der er desuden et valgfag.
 • Maskinchef: Seniorofficerseksamen som maskinchef er opdelt i 2 semestre. Du får fagene: termiske maskiner og anlæg, elektriske og elektrotekniske maskiner, anlæg og udstyr, ledelse, organisation og økonomi, samt valgfag. Der er mulighed for at tage et ekstra semester i ll-autorisation, så du også får titel af elinstallatør.
 • Skibschef: Seniorofficerseksamen som skibschef er opdelt i 3 semestre med alle de fag, der er nævnt ovenfor. Der er også her valgfag samt mulighed for at tage et ekstra semester i el-autorisation, så du også får titel af elinstallatør.

Titel

Efter endt uddannelse til seniorofficer opnår du titlen Post Graduate Diploma as Master Mariner (skibsfører), Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer (maskinchef) eller Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer and Master Mariner (skibschef).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav
 • Erhvervsuddannelse: Matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene skal mindst være på B-niveau og de resterende på mindst C-niveau
 • Adgangseksamen til maskinmester-, skibsofficer- og skibsføreruddannelsen: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring 

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Gyldigt sundhedsbevis

Forudsætning for optagelse er desuden, at du har gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger.

Optagelse på seniorofficersuddannelsen

For at blive optaget på seniorofficersuddannelsen skal du have gennemført juniorofficersuddannelsen (professionsbacheloruddannelsen i maritim transport og skibsledelse).

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), men er uden for kvotesystemet.

Ansøgningsmateriale kan du finde på Optagelse.dk.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsen til skibsofficer foregår i: 

Adgangskvotienter 2023

 
 KVOTE 1STANDBY
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC  
Svendborg (Sommerstart)Uden for kvotesystem 

Uddannelsen er uden for kvotesystemet og har derfor ikke adgangskvotienter.

Se oversigt over antal ansøgere, optagne og kvotienter for alle uddannelser:
Tal fra seneste optagelsesrunde

 

Økonomi

Du kan søge SU til uddannelsen, også i praktikperioderne. Der kan dog aftales praktikløn.

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som skibsofficer kan du søge forskellige jobs både til søs og på land. 

Du kan arbejde som leder på store handels- og passagerskibe. Dine ansvarsområder dækker både sikkerheden om bord, mandskabsledelse, planlægning af sejlruter og navigation. Det er også dig, der står for kontakten til de fremmede myndigheder, når skibet er i havn.

Er du seniorofficer, kan du desuden få ansvar for både broen og maskinrummet.

Der er også mulighed for at arbejde på land med store tekniske anlæg eller på kontor ved et rederi.

Mere uddannelse

Så godt som alle studerende på junioruddannelsen fortsætter deres uddannelse til seniorniveau.

Du har mulighed for at videreuddanne dig med fx en masteruddannelse i:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information