skibsfører uden gymnasial uddannelse
Andre uddannelser

Skibsfører (uden gymnasial uddannelse)

Skibsføreruddannelsen kvalificerer til job som styrmand eller skibsfører med det overordnede ansvar for skibet

Fakta

Navn:
Skibsfører (uden gymnasial uddannelse)
Varighed:
2 år + op til 1½ års fartstid
Adgangskrav:
Særlige adgangskrav
Økonomi:
Løn og SU

I løbet af uddannelsen lærer du bl.a. om lastbehandling, meteorologi, miljøbeskyttelse, navigation og søvejsregler. Du bliver derudover radiocertificeret, og du får en sygdomsbehandler- og røgdykkeruddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til skibsfører består af 2 års teori og op til 18 måneders praktik (fartstid).

Du bliver undervist i blandt andet brug af pc, dansk, engelsk, kommunikation, lastbehandling og stuvning, maskinlære, meteorologi, miljøbeskyttelse, navigation, sikkerhed, søvejsregler og søret. Du bliver også undervist i maritim software og informationsteknologi, sikkerhedsledelse, driftsledelse, vedligehold og dokning, geografi og kultursociologi, ship security officer (SSO), crew resource management, navigation og fremdrivning, skibsteknik, administration samt sundhedslære.

Centrale områder i undervisningen er:

 • Sejladsens planlægning og gennemførelse
 • Administration, kommunikation og ledelse: søret og administration, maritim ledelse, engelsk, kommunikation
 • Sikkerhed, sundhed og maritim sikring, med miljøbeskyttelse og sygdomsbehandleruddannelse
 • Skibsteknik og maskinlære: lastbehandling, maritim teknologi
 • Driftsledelse: skibsoperation, befragtning og dokumenthåndtering,
 • Ledelse og samarbejde: geografi og kultursociologi, samt crew resource management
 • Sikkerhed og vedligeholdelse: sikkerhedsledelse, vedligehold og dokning,

Du får certifikater og kvalifikationsbeviser på:

 • Maritim sygdomsbehandleruddannelse til medicinkiste kategori A
 • Sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe, jf. STCW-konventionens reglement VI/6, paragraf 4, og Ship Security Officer, jf. STCW-konventionens reglement VI/6, paragraf 1.2
 • uddannelse i arbejdsmiljø for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16),
 • Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), jf. STCW-kodens tabel A-II/1
 • General Operator’s Certificate (GOC) i henhold til Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) og STCW-konventionens reglement IV/2.

Uddannelsen foregår i Skagen og Marstal. Studiet til skibsførereksamen kan gennemføres som delvist fjernstudie.

Værd at vide

Der findes også en professionsbacheloruddannelse til skibsfører.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du:

 • have bestået kystskippereksamen.
 • have et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, uddannelsen giver ret til
 • være skikket til udkig
 • have et gyldigt vagtholdsbevis.

Du søger om optagelse direkte på skolerne.

Hvis du har en anden baggrund, kan skolerne foretage en individuel vurdering af dine kompetencer for at bedømme, om du kan få adgang til uddannelsen. 

Økonomi

I den sejltid, der går forud for uddannelsen på skole, bliver der udbetalt løn. Undervisningen på skolen er gratis.

Du har mulighed for at få SU under skoleforløbene.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med skibsførereksamen får du bevis som styrmand af 2. grad og kan sejle som styrmand i alle størrelser skibe. Efter 1 års tjeneste som styrmand, kan du få sønæringsbevis som styrmand af 1. grad, der giver ret til at sejle som overstyrmand i alle størrelser skibe. Efter yderligere sejltid kan du opnå sønæringsbevis som skibsfører, der giver ret til at føre alle skibe i alle områder.

Mere uddannelse

Som skibsføreruddannet kan du deltage i en række korte specialiserede efteruddannelseskurser, f.eks. Advance Course for olie-, gas- og kemikalietankskibe, se mere om disse på søfartskolernes hjemmesider. Rederiforeninger og Søfartens arbejdsmiljøråd arrangerer og afholder også en lang række ledelsesudviklende kurser beregnet på seniorofficerer i den danske handelsflåde.

Få mere at vide

Det Blå Danmark:
www.worldcareers.dk

Søfartsstyrelsen:
www.soefartsstyrelsen.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Oversigt over alle maritime uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information