Uddannelsen til sætteskipper
Andre uddannelser

Sætteskipper

På uddannelsen til sætteskipper lærer du at styre og lede mindre og mellemstore skibe.

Fakta

Navn:
Sætteskipper
Varighed:
2 ½ år
Adgangskrav:
Særlige adgangskrav
Økonomi:
Løn og SU

Du skal kunne styre skibet fra kommandobroen og lede mandskabet, samt ordne papirarbejde og have ansvar for sikkerheden ombord.

Du får fag som blandt andet navigation, meteorologi, skibsteknik, maskinlære, brandbekæmpelse, miljøbeskyttelse og sikkerhed m.m.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til sætteskipper består af 1 års teori og op til 18 måneders praktik (fartstid).

Du bliver undervist i blandt andet brug af pc, dansk, engelsk, kommunikation, lastbehandling og stuvning, maskinlære, meteorologi, miljøbeskyttelse, navigation, sikkerhed, søvejsregler og søret. Områderne i undervisningen er:

 • Navigation og vagttjeneste med meteorologi
 • Administration, kommunikation og ledelse: søret og administration, maritim ledelse, engelsk, kommunikation
 • Sikkerhed, sundhed og maritim sikring, med miljøbeskyttelse og sygdomsbehandleruddannelse
 • Skibsteknik og maskinlære: lastbehandling, maritim teknologi

I praktiktiden skal du opnå 12 månederes fartstid i handelsskibe med en bruttotonage på 500 eller derover. Mindst 6 måneder skal være i skibe uden for kystfart.

Du får certifikater og kvalifikationsbeviser på:

 • Maritim sygdomsbehandleruddannelse til medicinkiste kategori A
 • Sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe, jf. STCW-konventionens reglement VI/6, paragraf 4, og Ship Security Officer, jf. STCW-konventionens reglement VI/6, paragraf 1.2
 • uddannelse i arbejdsmiljø for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16),
 • Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), jf. STCW-kodens tabel A-II/1
 • General Operator’s Certificate (GOC) i henhold til Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) og STCW-konventionens reglement IV/2.

Med eksamen som sætteskipper og efter tilstrækkelig sejltid får du bevis som styrmand af 3. grad og kan sejle som styrmand i alle større skibe. Som overstyrmand dog kun op til 3.000 BT.

Efter 24 måneders tjeneste som styrmand kan du få sønæringsbevis som sætteskipper, der giver ret til at føre skibe på op til 3.000 BT i fart på alle have. Beviset udstedes af Søfartsstyrelsen.

Uddannelsen foregår i Marstal og Skagen.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

 • have gennemført den grundlæggende maritime uddannelse til kystskipper
 • have et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, uddannelsen giver ret til
 • være skikket til udkig
 • have et gyldigt vagtholdsbevis.

Hvis du har en anden baggrund, kan uddannelsesstedet vurdere, om du kan optages.

Økonomi

I den sejltid, der går forud for uddannelsen på skole, bliver der udbetalt løn. Undervisningen på skolen er gratis.

Du kan søge SU under skoleforløbene.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsens tre trin er placeret på niveau 4 (sætteskipper i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som sætteskipper kan du sejle både som styrmand og som skibsfører og have det overordnede ansvar for skibet. Opgaverne kan ofte være overlappende. Specielt på små skibe vil man ofte også arbejde i maskinen.

Sætteskippere sejler ofte lastfartøjer, entreprenørfartøjer og tankskibe, som er under 3.000 BT. Denne type skibe bliver ofte kaldt coastere og sejler i stor udstrækning på alle verdenshave og med alle typer last og passagerer. Sætteskippere sejler også mindre færger og en del specialskibe.

Mere uddannelse

Du kan supplere med at tage uddannelsen til skibsmaskinist.

Få mere at vide

Det Blå Danmark:
www.worldcareers.dk

Søfartsstyrelsen:
www.soefartsstyrelsen.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Oversigt over alle maritime uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information