Foto af Havnefoged
Job

Havnefoged

Lederen i de største havne hedder havnefoged, havnemester, havnekaptajn, havnechef eller havnedirektør.

Fakta

Arbejdssteder:
Havne
Stillingsbetegnelser:
Havnefoged, Havnemester, Havnekaptajn, Havnechef, Havnedirektør, Havneassistent

De leder administrationen af havne, og har opsynet med sejlads og anden trafik i og omkring havnen. Som leder af en havn skaffer du plads til skibene ved kaj og bøjer. Du er den øverste myndighed på havneområdet og sørger for, at regler og bestemmelser bliver overholdt.

Herudover har du mere serviceprægede opgaver for havnens kunder, som kræver talent for forretning og service. Du kan også være involveret i erhvervsudviklingen på stedet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Havnefoged - Administrativt arbejde hører med til jobbet som myndighedsperson.
Havnefoged - Administrativt arbejde hører med til jobbet som myndighedsperson.

Havnene bliver ofte drevet som en slags virksomhed. Det betyder, at havnefogeder har mange forskellige opgaver og skal vide noget om både skibsfart, handel og service.

Når du arbejder som havnefoged har du ansvaret for driften af kraner og andet maskineri på havnen, og du deltager i arbejdet med udlejning af kraner, bygninger, arealer, spor osv.

Losning og lastning af skibe, lager- og pakhusarbejde osv. på havnen udføres af havnearbejdere, se lager- og transportarbejder.

Du holder øje med forurening af havnen i forbindelse med spildolie og affald, og du har ret til at gå om bord i skibene og eventuelt tilbageholde dem, hvis de er forkert lastede eller på anden måde ikke overholder reglerne.

Arbejdet som havnefoged kræver, at du har evnen til at lede, forhandle og samarbejde og til at optræde med naturlig myndighed.

I små havne er opgavernes omfang så begrænsede, at havnefogeden har tid til at arbejde som fx lods eller hjælpelods ved siden af.

Havneassistenter er medarbejdere i ledelsen af havnen og stedfortrædere for havnefogeden.

Både havnefogeder og havneassistenter har normalt en søfartsuddannelse. De kan være tilknyttet søretterne som meddommere, og de er ofte syns- og skønsmænd i søfartsforhold.

I visse større havne er der ansat havnebetjente, brofogeder og brobetjente. De hjælper til med at holde opsyn og udkig, give signaler og holde øje med at regler bliver overholdt i havnen. I de mellemstore og større havne er der også ansat teknikere, håndværkere og administrationspersonale.

Arbejdsplads

Havnefogeder arbejder i en af landets ca. 135 erhvervsaktive havne. Se mere om branchen Hjælpevirksomhed til transport.

Desuden arbejder et antal i lystbådehavnene, som regel på deltid. Havnene er enten kommunale, private, selvejende eller statsejede. Se mere om branchen Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Havnebestyrer---
Havnechef45.922 kr.--
Havnefoged, Havneinspektør, Havnemester30.551 kr.-32.176 kr.
Havnevagt29.033 kr.-28.946 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der findes ca. 135 heltidsbeskæftigede havnefogeder i Danmark. Nye stillinger opslås som regel kun ved afgang pga. alder. Antallet af havneassistenter er omkring det samme.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.