Foto af Kystskipper
Job

Kystskipper

Kystskippere sejler som styrmænd eller skibførere på mindre fartøjer i Østersøen og danske farvande.

Fakta

Arbejdssteder:
Coastere
Stillingsbetegnelser:
Kystskipper, Kaptajn, Styrmand

Skibene er små og har mindre besætninger, og derfor må kystskipperen gerne kunne manøvrere og vedligeholde motoren.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af kystskipper
Kystskipperen er kaptajn på skibe i kystnær sejlads.

Jobbet som kystskipper er varieret, da du både skal være vagthavende under sejladsen og tage dig af skibets last. Det er uanset, om du slæber gods, eller om skibet har passagerer om bord.

Du skal også være med til at holde skibet og maskinerne vedlige, ligesom du vil have lidt papirarbejde. Der vil også være lederopgaver over for den menige besætning på skibet.

For at sejle som kystskipper skal man have sønæringsbevis. Efter 12 måneder som styrmand kan du få sønæringsbevis som kystskipper. Det giver ret til at føre skibe op til 500 bruttoton. For at få beviset skal du have bestået en syns- og høreprøve. Beviset får man af Søfartsstyrelsen.

Arbejdsplads

Kystskippere må som skibsførere sejle med skibe på op til 500 tons i kystfart, det vil sige omtrent inden for Kattegat- og Østersøområdet. Se mere om Skibsfart.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Skibsførerarbejde40.708 kr.38.462 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Kystskippere, der sejler som styrmænd inden for DIS (Dansk Internationalt Skibsregister), får udbetalt løn med skatten fratrukket.

Kystskippere, der sejler som skibsførere, har individuel lønaftale med det rederi, de sejler for. Til lønnen kommer evt. tillæg ved maskintjeneste og kostpenge under ferie og sygdom.

Fremtidsmuligheder

Det er muligt på sigt at arbejde på større skibe, hvilket kan betyde større ledelsesansvar.

Mere uddannelse

Relevant efteruddannelse udbydes blandt andet på Marstal Navigationsskole og Skagen Skipperskole.

Få mere at vide

Søfartens Ledere
www.soefartensledere.dk

Danmarks Rederiforening
www.danishshipping.dk

Søfartsstyrelsen
www.sofartsstyrelsen.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.