grundlæggende maritim uddannelse
Andre uddannelser

Skibsassistent

Du uddanner dig til skibsassistent på den grundlæggende maritime uddannelse.

Fakta

Navn:
Skibsassistent
Andre betegnelser:
Den grundlæggende maritime uddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
9. klasse, fyldt 17½ år, helbredsundersøgelse
Økonomi:
SU og løn. Man betaler for kost og logi på skolerne

Som skibsassistent arbejder du blandt andet med at fortøje skibet, holde vagt om natten og i tåget vejr samt spule dæk. Du arbejder både på dækket og i maskinen og får undervisning i håndværksfag og maritime fag.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du fra grunden en masse om de daglige opgaver ombord på et skib. Du hjælper med at gøre rent, vedligeholder maskiner, dæk og andet på skibet, står brovagt mv.

Du begynder med et 20 ugers grundkursus på en søfartsskole eller et skoleskib, hvor du får undervisning i håndværksfag, maskinlære, el-lære, søsikkerhed, brandbekæmpelse, førstehjælp, maritimt engelsk, arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø, praktisk sømandsskab og vedligehold, skibsteknik og søvejsregler osv.

Derefter vælger du, om du vil uddanne dig til skibsassistent eller kystskipper.

På uddannelsen lærer du at tage dig af alt det praktiske arbejde om bord på skibet og arbejder både på dækket og i maskinrummet. Du skal kunne arbejde med brovagt, klargøring til og gennemførelse af lasteoperation, kranfører, fortøjningsopgaver, vedligeholdelse af skibets hoved- og hjælpemaskiner, samt de øvrige mekaniske/tekniske systemer, rengøring samt vedligeholdelse, og indgår i sikkerhedsbesætningen som f.eks. røgdykker.

Uddannelsen foregår i Svendborg, Frederikshavn, Fåborg og København. Praktikken skal foregå på et søgående handelsskib over 20 BT, som har en størrelse, fremdrivningseffekt, driftsforhold, udstyr, bemanding samt besætningens erfaring og arbejdsbelastning, så det kan fungere som et effektivt praktiksted til søs.

Optagelse og adgang

Optagelse på uddannelsen kræver, at du:

  • har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
  • skal være fyldt 17½ år
  • har et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger
  • er skikket til udkig

Hvis du søger optagelse til start senest  i august året efter, at du har gennemført 9. eller 10. klasse, skal du inden da have gennemført Grundforløb 1 på en erhvervsskole

Du kan også blive optaget på uddannelsen, hvis du er fyldt 16 år og har indgået en uddannelsesaftale med et rederi.

Hvis du har en anden baggrund, er det muligt at blive optaget via en individuel kompetencevurdering.

Økonomi

Undervisningen er gratis. Er du over 18 år, kan du søge SU på det indledende kursus.

Mange søfartsskoler er kostskoler, og du skal betale for kost og logi, hvis du er over 18 år. Oplysning om betaling fås ved henvendelse til skolerne.

Under den praktiske uddannelse (fartstid) får du løn, som er ca. 12-14.000 kr. (skattefri) om måneden for ubefarne skibsassistenter. På afslutningskurset får du en kursusgodtgørelse på ca. 10.800 kr. (ikke skattefri) om måneden.

Du har mulighed for at få SU i skoleperioder uden løn, hvis du er fyldt 18 år.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for ungdomsuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Skibsassistenter er ansat på skibe eller i rederier på land. Som skibsassistent tager du dig af alt det praktiske arbejde om bord på skibet. Du arbejder både på dækket og i maskinen.

Mere uddannelse

Som skibsassistent har du mulighed for at uddanne dig videre til skibsmaskinist

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information