Maritim ingeniør
Professionsbacheloruddannelse

Skibsteknik og marin konstruktion

På uddannelsen lærer du at udvikle og designe fremtidens skibe og marine konstruktioner, f.eks. containerskibe og fundamenter til havvindmøller.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i skibsteknik og marin konstruktion
Varighed:
3 år og 6 måneder
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse. Desuden specifikke krav.
Økonomi:
SU

Uddannelsens hovedvægt ligger på skibsteknik og marine konstruktioner.

Du lærer at designe og udvikle fremtidens skibe og andre konstruktioner, fx inden for offshore olie, gas og havvindmøller. 

Som færdiguddannet kan du få job hos fx værfter, rederier og andre maritime virksomheder.

 

Foto: Martec

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen i skibsteknik og marin konstruktion får du grundlæggende færdigheder inden for naturvidenskabelig teori og metode. 

Du arbejder med matematiske modeller, statistik, it og teknologiske principper. Du lærer at arbejde med alle faser af en konkret teknisk problemstilling og kommer til at anvende eksisterende teknologisk viden på nye måder.

I løsningen af opgaverne inddrager du økonomiske konsekvenser og miljø- og sikkerhedsaspekter.

Fag

Uddannelsen indeholder tekniske fag og projektarbejde. Du vil gennem undervisningen få både teoretisk som praktisk viden og færdigheder.

Eksempler på fag: 

 • Skibs- og offshoreteknik
 • Skibskonstruktion
 • Projektering
 • Marine konstruktioner
 • Marin og el-engineering
 • Hydrodynamik og fremdrivning

I slutningen af uddannelsen har du mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag. 

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i skibsteknik og marin konstruktion. Den engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Naval Architecture and Marine Engineering.

Undervisning

Store dele af undervisningen gennemføres i skolernes værksteder, laboratorier og simulatorer.

Der er tæt kontakt til erhvervslivet i form af virksomhedsbesøg, gæsteundervisere og praktikophold.

Praktik

Den teoretiske viden fra undervisningen får du afprøvet i samlet 6 måneders praktik. Praktikken kan foregå i en eller flere relevante virksomheder i Danmark eller udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik A, engelsk B og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
 • Erhvervsuddannelse: Matematik A, engelsk B og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Matematik A, engelsk B og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsen i skibsteknik og marin konstruktion foregår i:

Adgangskvotienter 2023

 
 KVOTE 1STANDBY
MARTEC - Maritime and Polytechnic University College  
Frederikshavn (Sommerstart)Uden for kvotesystem 

Uddannelsen er uden for kvotesystemet og har derfor ikke adgangskvotienter.

Se oversigt over antal ansøgere, optagne og kvotienter for alle uddannelser:
Tal fra seneste optagelsesrunde

 

Økonomi

Du kan søge SU til uddannelsen.

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du fx blive ansat hos:

 • Danske værfter
 • Ship design virksomheder
 • Skibsklassifikationsselskaber
 • Maritime udstyrsproducenter
 • Maritime servicevirksomheder og i rederier
 • Virksomheder inden for offshore olie/gas/vind

Mere uddannelse

Du har mulighed for at efteruddanne dig med følgende masteruddannelser:

Med tilvalgsfag vil du også kunne søge ind på kandidatuddannelser på DTU inden for samme fagområde (skibsteknik). 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information