Studiegruppe kigger på en opgave sammen
Bacheloruddannelse

Produktudvikling og innovation

Uddannelsen kombinerer teknisk flair med forretningsforståelse. Du lærer om produktudvikling, ny teknologi og forretningsplan.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i produktudvikling og innovation
Andre betegnelser:
Product Development and Innovation
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen omfatter undervisning i produktudvikling, bæredygtighed, innovation og markedsforståelse. Du får en bred indsigt i, hvordan teknologi og produkt spiller sammen med forbruger og marked. 

Efter bacheloruddannelsen kan du fx læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil have jobmuligheder inden for produktudvikling og innovation i både danske og internationale virksomheder.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du om produktudvikling baseret på ingeniørmæssig viden og forretningsforståelse.

Du bliver i stand til at tænke og handle innovativt, og du lærer at påbegynde og gennemføre udviklingsopgaver og processer i forretningsskabelse. 

Elementer

Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer elementer fra ingeniør- og samfundsvidenskab, teknologi og markedsføring. I kraft af den tværfaglige opbygning får du indsigt i forretningsskabelse, som kan bruges i både nationale og internationale virksomheder, eller hvis du som udvikler eller iværksætter ønsker at skabe nye foretagender. 

Forretningsudvikling

Uddannelsen fokuserer på forskellige faser i forretningsudvikling:

 • Innovationsprocessen
 • Kreativitet og ideudvikling
 • Fra koncept til design
 • Fra design til produktion
 • Fra produktinnovation til markedsimplementering

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, øvelsestimer og projektarbejde, der optager ca. 30 procent af tiden.

Udlandsophold

Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende: 

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 5,0, eller du skal have mindst 5,0 i gennemsnit i matematik A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve.

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs om

Uddannelsen i produktudvikling og innovation på Syddansk Universitet (sdu.dk)

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Product Development and Innovation

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Product Development and Innovation.

Der er desuden muligheder for at fortsætte på en lignende uddannelse i udlandet.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver fremtidige jobmuligheder inden for bl.a. ide- og produktudvikling i både danske og internationale virksomheder samt ved start af egen virksomhed.

Du vil fx kunne arbejde som udviklingsingeniør, projektleder, produktplanlægger eller -udvikler samt iværksætter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Ingeniørarbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information