Diplomingeniør Business Development Engineer
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - forretningsudvikling, BDE

På uddannelsen får du viden og erfaring i at arbejde med de nyeste værktøjer til at designe og udvikle fremtidens koncepter, produkter og forretningsområder inden for både den fysiske og digitale verden.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - forretningsudvikling (BDE)
Alternativt navn:
Diplomingeniør - Business Development Engineer (BDE)
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer bred teknisk viden med indsigt i forretningsudvikling og ledelse. Teorien kombineres gennem hele studiet med projektarbejde i teams for konkrete virksomheder med reelle problemstillinger.

Når du har bestået dit bachelorprojekt, kan du bl.a. vælge at læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse til civilingeniør.

Efter uddannelsen kan du typisk få job inden for projektledelse, forretningsudvikling, innovation og forandringsledelse, teknisk produktudvikling eller opstart af egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du får undervisning i en lang række tekniske og merkantile fag, og du lærer at varetage alle de funktioner, der knytter sig til udvikling af et nyt koncept, produkt eller forretningsområde.

Specialiseringer

Studiet kan tilpasses dine interesser via fire forskellige specialiseringer/valgfagsretninger:

 • Fysisk produktudvikling
 • IT-baseret produkt-/procesudvikling
 • Innovation og iværksætteri
 • Innovation og ledelse

Tekniske fagområder

De tekniske fagområder er bl.a.: 

 • Anvendt matematik og fysik
 • Koncept- og produktudvikling
 • Konstruktion og mekanik
 • Materiale og fremstillingsteknologi
 • Industrielt design, 3D-design værktøjer og grafisk kommunikation
 • Udvikling af app- og webpublikationer
 • Indføring i de nyeste computerprogrammer som CAD og CAE
 • Intelligente styringer af industrielle anlæg og produkter (Industri 3.0)
 • Virtual reality, augmented reality, kunstig intelligens og Big Data (Industri 4.0)

Merkantile fagområder

De merkantile fagområder er bl.a.:

 • Markedsføring og markedsanalyse
 • Driftsøkonomi og økonomistyring
 • Strategi, organisationsadfærd og strategisk ledelse
 • Innovation og kreativitet
 • Udvikling af nye forretningsmodeller

Ledelsesmæssige fagområder

De ledelsesmæssige fagområder er bl.a.:

 • Projektledelse og projektstyring
 • Innovationsledelse
 • Forhandlingsteknik
 • Personligt lederskab og udvikling af personlige og sociale kompetencer

Undervisningsform

I forbindelse med alle projektarbejder har du som studerende mulighed for at arbejde med en reel problemstilling for en etableret virksomhed, arbejde med dit eget projekt eller din egen virksomhed, hvis du fx er iværksætter eller ønsker at blive det.

Der er indlagt ½ års praktik i uddannelsen, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Specifikke adgangskrav

 • Matematik B
 • Fysik B eller geovidenskab A
 • Bioteknologi A eller kemi C

De krævede fag skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Du kan også supplere din eksamen ved at tage enkeltfag på AU Hernings adgangskursus.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav fra 2023

 • Fra optagelsen 2023 kræves desuden engelsk B.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Herning.

Aarhus Universitet i Herning

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:
Forretningsudvikling (Business Development), BDE ved Aarhus Universitet

 

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Herning (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du løse forretningsorienterede eller tekniske problemstillinger og arbejde med udvikling af teknisk krævende produkter i en udviklingsafdeling.

Du kan også få job som konsulent eller leder. Her kan du fx varetage job som projektleder, salgschef, produktionschef, udviklingschef, produktchef og lignende i en dansk eller international virksomhed.

Omkring 20 procent vælger at blive iværksætter under eller umiddelbart efter studiet, med de mange forskellige jobfunktioner det medfører.

Mere uddannelse

Efter uddannelsen kan du bl.a. vælge at læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse til civilingeniør, fx Teknologibaseret forretningsudvikling eller kandidatuddannelsen i It, kommunikation og organisation (ITKO)

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Adrian Chifor, 27, kom hertil som 11-årig fra Rumænien i 1993 og arbejder nu med salg af it-...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.