Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - forretningsudvikling, BDE

På uddannelsen lærer du at designe og udvikle tekniske løsninger og forretningsidéer. Uddannelsen kombinerer viden om digitale teknologier med forretningsforståelse og ledelse.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - forretningsudvikling (BDE)
Alternativt navn:
Diplomingeniør - Business Development Engineer (BDE)
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig tværfaglig forståelse for at starte og drive en virksomhed. Gennem hele studiet kombineres undervisningen med projekter i tæt samarbejde med virksomheder.

Du vil efter endt studie have jobmuligheder inden for alt fra teknologiudvikling og design af nye produkter til projektstyring, ledelse, forretningsskabelse og iværksætteri. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse, fx civilingeniøruddannelsen.

 

Foto: Aarhus Universitet

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen har fokus på at styrke din evne til at arbejde med kreative og innovative processer, hvor du lærer at samarbejde med forskellige mennesker med udgangspunkt i problemstillinger og teknologiernes muligheder. På hvert semester har du mulighed for at arbejde med etablerede virksomheder eller egne projekter.

Emner

Du lærer at gå analytisk til værks og træffe sikre beslutninger ud fra gennemarbejdede analyser og forståelse for data. Uddannelsen giver dig viden om emner inden for både det tekniske og forretningsmæssige fagområde, herunder bl.a.:

Det tekniske fagområde:

 • Anvendelse af 3D-designværktøjer
 • Fremstilling af fysiske og digitale prototyper
 • Udvikling af løsninger, som kan interagere med hjemmesider og apps
 • Digitalisering og anvendelse af kunstig intelligens

Det forretningsmæssige område:

 • Markedsføring og markedsanalyser
 • Strategi og investeringsanalyser
 • Projektledelse og projektstyring
 • Personlig kommunikation og udvikling

Titel

Du får titlen diplomingeniør i forretningsudvikling, BDE. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Business Development.

Undervisning

Undervisningen er baseret på projektarbejde og klasseundervisning.

I forbindelse med alle projektarbejdet har du som studerende mulighed for at arbejde med en reel problemstilling for en etableret virksomhed, arbejde med dit eget projekt eller din egen virksomhed, hvis du fx er iværksætter eller ønsker at blive det.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik i uddannelsen, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B eller geovidenskab A
 • Bioteknologi A eller kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Herning.

Læs mere på uddannelsestedets hjemmeside:

Forretningsudvikling, BDE (au.dk)

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Herning (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet har du jobmuligheder som konsulent eller leder. Du kan varetage stillinger som fx projektleder, salgschef, produktionschef, udviklingschef, produktchef og lignende i en dansk eller international virksomhed.

Iværksætter

Omkring 20 procent vælger at blive iværksætter under eller umiddelbart efter studiet med de mange forskellige jobfunktioner, det medfører.

Mere uddannelse

Efter uddannelsen kan du bl.a. vælge at læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse til civilingeniør, fx Teknologibaseret forretningsudvikling eller kandidatuddannelsen i It, kommunikation og organisation (ITKO).

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Adrian Chifor, 27, kom hertil som 11-årig fra Rumænien i 1993 og arbejder nu med salg af it-...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.