Diplomingeniør Business Development Engineer
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - forretningsudvikling, BDE

På uddannelsen får du viden og erfaring i at designe og udvikle fremtidens forretningskoncepter, fysiske produkter samt skabe digital innovation.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - forretningsudvikling (BDE)
Alternativt navn:
Diplomingeniør - Business Development Engineer (BDE)
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer bred teknisk viden med indsigt i forretningsudvikling og ledelse. Teorien kombineres gennem hele studiet med projektarbejde i teams for konkrete virksomheder med reelle problemstillinger.

Efter uddannelsen kan du få lederroller og konsulentstillinger inden for fx projektledelse, forretningsudvikling eller innovation, eller du kan springe ud som iværksætter.

Du kan også læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får undervisning i en lang række tekniske og merkantile fag, og du lærer at varetage alle de funktioner, der knytter sig til udvikling af et nyt koncept, produkt eller forretningsområde.

Specialiseringer

Studiet kan tilpasses dine interesser via fire forskellige specialiseringer/valgfagsretninger:

 • Fysisk produktudvikling
 • IT-baseret produkt-/procesudvikling
 • Innovation og iværksætteri
 • Innovation og ledelse

Tekniske fagområder

De tekniske fagområder er bl.a.: 

 • Anvendt matematik og fysik
 • Koncept- og produktudvikling
 • Industrielt design, 3D-design værktøjer og grafisk kommunikation
 • Udvikling af app- og webpublikationer
 • Intelligente styringer af industrielle anlæg og produkter (Industri 3.0)
 • Virtual reality, augmented reality, kunstig intelligens og Big Data (Industri 4.0)

Merkantile fagområder

De merkantile fagområder er bl.a.:

 • Markedsføring og markedsanalyse
 • Driftsøkonomi og økonomistyring
 • Strategi, organisationsadfærd og strategisk ledelse
 • Udvikling af nye forretningsmodeller

Ledelsesmæssige fagområder

De ledelsesmæssige fagområder er bl.a.:

 • Projektledelse og projektstyring
 • Innovationsledelse
 • Forhandlingsteknik

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelske titel er Bachelor of Engineering in Business Development.

Undervisning

Undervisningen er baseret på projektarbejde og klasseundervisning.

I forbindelse med alle projektarbejdet har du som studerende mulighed for at arbejde med en reel problemstilling for en etableret virksomhed, arbejde med dit eget projekt eller din egen virksomhed, hvis du fx er iværksætter eller ønsker at blive det.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik i uddannelsen, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B eller geovidenskab A
 • Bioteknologi A eller kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Herning.

Læs mere på uddannelsestedets hjemmeside:

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Herning (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet har du jobmuligheder som konsulent eller leder. Du kan varetage stillinger som fx projektleder, salgschef, produktionschef, udviklingschef, produktchef og lignende i en dansk eller international virksomhed.

Iværksætter

Omkring 20 procent vælger at blive iværksætter under eller umiddelbart efter studiet, med de mange forskellige jobfunktioner det medfører.

Mere uddannelse

Efter uddannelsen kan du bl.a. vælge at læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse til civilingeniør, fx Teknologibaseret forretningsudvikling, eller kandidatuddannelsen i It, kommunikation og organisation (ITKO).

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 36 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Adrian Chifor, 27, kom hertil som 11-årig fra Rumænien i 1993 og arbejder nu med salg af it-...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.