Bacheloruddannelse

Engineering, Innovation and Business

Du lærer om, hvordan man udvikler en ide til et produkt og laver det til en forretning. Uddannelsen foregår på engelsk.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Engineering, Innovation and Business
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen handler om at være kreativ, have teknisk viden og god forretningsforståelse. Du styrker dine kreative og innovative evner og får en grundlæggende teknisk viden om produktudvikling. 

Du får redskaberne til at håndtere hele innovationsprocessen, således at du kan udvikle og vælge ideer, designe prototyper, forstå og optimere produktionsprocessen og implementere din idé.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på kandidatuddannelsen. Du vil som færdiguddannet civilingeniør have jobmuligheder inden for udvikling, innovation og forretning. Det kan fx være som innovationskonsulent, udviklingsingeniør, produktudvikler eller iværksætter.

Bemærk: Uddannelsen hed tidligere Innovation and Business.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I løbet af det første år får du indblik i hele innovationsprocessen fra ide til kommercialisering. Det drejer sig om at udvikle nye tekniske produkter, som med tiden kan blive startskuddet til din nye virksomhed.

Indhold

Du får en række grundlæggende færdigheder inden for områderne:

 • Kreativitet og innovation management
 • Mekanik, elektronik og programmering
 • Virksomhedsadministration og -ledelse
 • Produktudviklingsteknikker, projektledelse og andre praktiske metoder

Under uddannelsen opbygger du fundamentale ingeniør- og samfundsvidenskabelige færdigheder, som indeholder teknikker og metoder til at udvikle ideer og forretningskoncepter, der er mulige at føre ud i livet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektarbejde. Du lærer at arbejde på tværs af forskellige faglige områder ved teamarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Karaktergennemsnittet i engelsk B skal være mindst 3,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Sønderborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Engineering, Innovation and Business som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i Engineering, Innovation and Business.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Engineering, Innovation and Business kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Innovation and Business.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet civilingeniør have jobmuligheder inden for udvikling, innovation og forretning og vil kunne arbejde som udviklingsingeniør, produktudvikler eller marketingchef i forskellige typer af virksomheder. Du har også mulighed for at blive iværksætter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde og ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information