Bacheloruddannelse

Engineering, Innovation and Business

På uddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du om, hvordan man udvikler en ide til et produkt og laver det til en forretning.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Engineering, Innovation and Business
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Det handler om at være kreativ, have teknisk viden og god forretningsforståelse. Du styrker dine kreative og innovative evner og får en grundlæggende teknisk viden om produktudvikling. Ved at lære om markedsmekanismer og virksomhedsadministration bliver du i stand til at kunne analysere alle faktorer omkring en given ide- og produktionsfase.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på kandidatuddannelsen. Du vil som færdiguddannet civilingeniør have jobmuligheder inden for udvikling, innovation og forretning. Det kan fx være som innovationskonsulent, udviklingsingeniør, produktudvikler eller iværksætter.

Bemærk: Uddannelsen hed tidligere Innovation and Business.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I løbet af det første år får du indblik i hele innovationsprocessen fra ide til kommercialisering. Det drejer sig om at udvikle nye tekniske produkter, som med tiden kan blive startskuddet til din nye virksomhed.

Du får en række grundlæggende færdigheder inden for områderne:

 • Kreativitet og innovation management
 • Mekanik, elektronik og mekatronisk ingeniørvidenskab
 • Virksomhedsadministration
 • Produktudviklingsteknikker, projektledelse og andre praktiske metoder

Under uddannelsen opbygger du fundamentale ingeniør- og samfundsvidenskabelige færdigheder, som indeholder teknikker og metoder til at udvikle ideer og forretningskoncepter, der er mulige at føre ud i livet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektarbejde. Du lærer at arbejde på tværs af forskellige faglige områder ved teamarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav:

Karaktergennemsnittet i engelsk B skal være mindst 3,0.

Yderligere adgangskrav fra 2021:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Sønderborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Engineering, Innovation and Business som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i Engineering, Innovation and Business.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Engineering, Innovation and Business kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Innovation and Business.

Du vil som færdiguddannet civilingeniør have jobmuligheder inden for udvikling, innovation og forretning og vil kunne arbejde som udviklingsingeniør, produktudvikler eller marketingchef i forskellige typer af virksomheder. Du har også mulighed for at blive iværksætter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde og ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information