bachelor i design og innovation
Bacheloruddannelse

Design og innovation

Uddannelsens fokus er udvikling af nye teknologiske løsninger, der sparer på ressourcerne og understøtter udviklingen af et bæredygtigt samfund.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i design og innovation
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På design og innovation får du den praktiske erfaring og den teknologiske viden, du skal bruge for at kunne designe fremtidens produkter og systemer.

Tværfaglighed, kreativitet, teamwork og samarbejde er nøgleord i uddannelsen, og projektarbejde er den røde tråd gennem hele studieforløbet. De naturvidenskabelige grundfag – fx termodynamik, materialelære, matematik, fysik og kemi – indgår naturligt i arbejdet.

Med en bacheloruddannelse i design og innovation kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i industri- eller produktionsvirksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen fokuserer på det kreative og konstruktive arbejde, som ingeniører skal kunne udføre i praksis.

Du arbejder med at udvikle nye produkter og systemer, hvor der tages hensyn til forbrugernes specifikke behov og livsstil sammenholdt med den teknologiske udvikling. Det gælder inden for alt fra smartphones og computersystemer til køkkenudstyr og transportmidler.

Du lærer både at tage hensyn til produktions-, distributions- og serviceforhold, men også til miljø, funktion, brugsværdi og æstetik. Du får samtidig praktisk erfaring med metoder til design af nye produkter og systemer.

Fagblokke

Uddannelsen er delt op i fire dele og består af:

 • Naturvidenskabelige grundfag, fx mekanik og materialer, matematik, dynamik og svingninger
 • Teknologiske linjefag, fx produkters brug og design, visuel kommunikation, teknologianalyse samt produktliv og miljøforhold
 • Projekter og almene fag, fx brugerorienteret design, produktanalyse og re-design samt industriel design
 • Valgfrie fag, hvor du vælger ud fra dine interesser og planer for dit videre studieforløb

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Design & Innovation).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)8.46.9

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i design og innovation kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Design og innovation

Jobmuligheder

Du vil efterfølgende som færdiguddannet have jobmuligheder inden for design og produktudvikling i fx industrivirksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Ingeniørarbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information