Kandidatuddannelse

Design og innovation

Kandidatuddannelsen i design og innovation foregår på engelsk og handler om udviklingen af produkter og systemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i design og innovation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om forskellige metoder til at styre tilblivelsen af et produkt eller et system, fx et it-system, ligesom du lærer at inddrage brugernes behov.

Som færdiguddannet civilingeniør har du fx mulighed for at finde job som industriel designer. Du kan også finde job som produktudvikler, konstruktør, systemudvikler samt produkt- eller udviklingschef i en industrivirksomhed.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen fokuserer på det kreative og konstruktive arbejde, som ingeniører skal kunne udføre i praksis. Du arbejder med at udvikle nye produkter og systemer, hvor der tages hensyn til forbrugernes specifikke behov og livsstil sammenholdt med den teknologiske udvikling.

Specialiseringer

På kandidatuddannelsen kan du specialisere dig inden for et af følgende emner:

  • Bæredygtighed og ecodesign, hvor du både arbejder med produkter, systemer og servicesystemer, med henblik på at levere helhedsorienterede løsninger, der reducerer energiforbruget og miljøbelastningen ved at fokusere på produktets livscyklus
  • Innovationsledelse og entreprenørskab, hvor du lærer at lede og tilrettelægge designprocesser i virksomheder og organisationer
  • Produktdesign, hvor du går i dybden med produktudvikling og arbejder med alle aspekter af et produkts udformning og tilblivelse, fx dets kvalitet, brugsværdi, æstetik, miljøvenlighed, funktion, omkostninger og distribution
  • Brugeroplevelse og systemdesign, hvor du fokuserer på indsigt med brugere og andre relevante aktører af produktet og dets servicesystem i form af udformning af arbejdsområder, interaktionsdesign og multimediesystemer

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Design and Innovation).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Undervisning

Undervisningen foregår som forelæsninger, øvelsestimer og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Læs om

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Design og innovation.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for design og produktudvikling. Du kan få arbejde som designer, konstruktør, systemudvikler, produkt- eller udviklingschef i en industrivirksomhed.

Du kan også arbejde som iværksætter af egne produkter i din egen virksomhed. Eller du kan arbejde i den offentlige styring og forvaltning af teknologiudnyttelse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information