Kandidatuddannelse

Design og innovation

Kandidatuddannelsen i design og innovation foregår på engelsk og handler om udviklingen af produkter og systemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i design og innovation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om forskellige metoder til at styre tilblivelsen af et produkt eller et system, fx et it-system, ligesom du lærer at inddrage brugernes behov.

Som færdiguddannet civilingeniør har du fx mulighed for at finde job som industriel designer. Du kan også finde job som produktudvikler, konstruktør, systemudvikler samt produkt- eller udviklingschef i en industrivirksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen fokuserer på det kreative og konstruktive arbejde, som ingeniører skal kunne udføre i praksis. Du arbejder med at udvikle nye produkter og systemer, hvor der tages hensyn til forbrugernes specifikke behov og livsstil sammenholdt med den teknologiske udvikling.

Specialiseringer

På kandidatuddannelsen kan du specialisere dig inden for et af følgende emner:

  • Bæredygtighed og ecodesign, hvor du både arbejder med produkter, systemer og servicesystemer, med henblik på at levere helhedsorienterede løsninger, der reducerer energiforbruget og miljøbelastningen ved at fokusere på produktets livscyklus
  • Innovationsledelse og entreprenørskab, hvor du lærer at lede og tilrettelægge designprocesser i virksomheder og organisationer
  • Produktdesign, hvor du går i dybden med produktudvikling og arbejder med alle aspekter af et produkts udformning og tilblivelse, fx dets kvalitet, brugsværdi, æstetik, miljøvenlighed, funktion, omkostninger og distribution
  • Brugeroplevelse og systemdesign, hvor du fokuserer på indsigt med brugere og andre relevante aktører af produktet og dets servicesystem i form af udformning af arbejdsområder, interaktionsdesign og multimediesystemer

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger, øvelsestimer og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Design and Innovation (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder design og innovation som en 2-årig kandidatuddannelse.

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i design og innovation.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i design og innovation giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for design og produktudvikling. Du kan få arbejde som designer, konstruktør, systemudvikler, produkt- eller udviklingschef i en industrivirksomhed.

Du kan også arbejde som iværksætter af egne produkter i din egen virksomhed. Eller du kan arbejde i den offentlige styring og forvaltning af teknologiudnyttelse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information