Bacheloruddannelse

Mechatronics

Du lærer at kombinere teknologier som mekanik, elektronik og software, og du bliver derved klædt på til at udvikle fremtidens brugervenlige produkter. Uddannelsen er på engelsk.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Mechatronics
Andre betegnelser:
Mekatronik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får indsigt i hele produktudviklingsprocessen, fra ide til færdigt produkt. Du lærer således både om udviklingsmuligheder og om samspillet mellem teknologierne.

Med en bacheloruddannelse i Mechatronics kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Der vil være fremtidige jobmuligheder i industrielle virksomheder såvel i Danmark som i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Mekatronik er en sammentrækning af ordene mekanik og elektronik, og uddannelsen handler om udvikling af produkter, hvor der indgår en kombination af mekaniske, elektroniske og softwarebaserede teknologier. Dette samspil gør det muligt at fremstille intelligente og brugervenlige produkter som fx mobiltelefoner og moderne biler.

Ingeniøruddannelsen i mekatronik indeholder forskellige fagområder som ideudvikling, konstruktion, mekanik, elektronik, softwareudvikling, design, projektgennemførsel og -ledelse. Hvert semester har desuden sit eget tema, som knytter semestrets fag sammen.

Profiler

Du har på uddannelsen mulighed for at vælge en af følgende profiler:

 • Tværfaglig profil, hvor du kan sammensætte din egen profil ved at vælge blandt de udbudte fag, som typisk tilhører specialiseringerne
 • Profil i mekanik, hvor du arbejder med udvikling af de mekaniske elementer og systemer, der indgår i mekatroniske produkter
 • Profil i elektronik, som sætter fokus på udvikling af analog elektronik og effektelektronik
 • Profil i indlejrede systemer, herunder udvikling af den hardware og software, der findes i mekatroniske produkter

Fagene på de enkelte profiler giver dig baggrund for at kunne håndtere alle problemstillinger inden for mekatronisk produktudvikling.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav (gymnasial eksamen)

 • Engelsk B (bestået med mindst 3,0)
 • Matematik A
 • Fysik B eller geovidenskab A

Specifikke adgangskrav (adgangseksamen til ingeniøruddannelserne)

 • Matematik A
 • Fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Sønderborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Mechatronics som en 3-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i Mechatronics.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Mechatronics kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Mechatronics.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i industrielle virksomheder, også i udlandet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Systemdvikling, programmering og design og Ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information