Bacheloruddannelse

Mechatronics

På den engelsksprogede ingeniøruddannelse lærer du at kombinere teknologier som mekanik, elektronik og software, og du bliver derved klædt på til at udvikle fremtidens brugervenlige produkter.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Mechatronics
Andre betegnelser:
Mekatronik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får indsigt i hele produktudviklingsprocessen, fra ide til færdigt produkt. Du lærer således både om udviklingsmuligheder og om samspillet mellem teknologierne.

Med en bacheloruddannelse i Mechatronics kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Der vil være fremtidige jobmuligheder i industrielle virksomheder såvel i Danmark som i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Mekatronik er en sammentrækning af ordene mekanik og elektronik, og uddannelsen handler om udvikling af produkter, hvor der indgår en kombination af mekaniske, elektroniske og softwarebaserede teknologier. Dette samspil gør det muligt at fremstille intelligente og brugervenlige produkter som fx mobiltelefoner og moderne biler.

Ingeniøruddannelsen i mekatronik indeholder forskellige fagområder som ideudvikling, konstruktion, mekanik, elektronik, softwareudvikling, design, projektgennemførsel og -ledelse. Hvert semester har desuden sit eget tema, som knytter semestrets fag sammen.

Du har på uddannelsen mulighed for at vælge en af følgende profiler:

 • Tværfaglig profil, hvor du kan sammensætte din egen profil ved at vælge blandt de udbudte fag, som typisk tilhører specialiseringerne
 • Profil i mekanik, hvor du arbejder med udvikling af de mekaniske elementer og systemer, der indgår i mekatroniske produkter
 • Profil i elektronik, som sætter fokus på udvikling af analog elektronik og effektelektronik
 • Profil i indlejrede systemer, herunder udvikling af den hardware og software, der findes i mekatroniske produkter

Fagene på de enkelte profiler giver dig baggrund for at kunne håndtere alle problemstillinger inden for mekatronisk produktudvikling.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav:

Karaktergennemsnittet i engelsk B skal være mindst 3,0.

Yderligere adgangskrav fra 2021:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Sønderborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Mechatronics som en 3-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i Mechatronics.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Mechatronics kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Mechatronics.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i industrielle virksomheder, også i udlandet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Systemdvikling, programmering og design og Ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information