Bachelorstuderende arbejder på robot
Bacheloruddannelse

Elektronik og systemdesign

Du lærer at udvikle elektroniske systemer og software til fx selvkørende biler, robotter, rumfartsteknologi, droner, lydanlæg, høreapparater og trådløs kommunikation.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i elektronik og systemdesign
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Med udgangspunkt i teorier og metoder lærer du at specificere, designe, analysere og konstruere moderne elektroniske systemer, som indeholder hardware og software.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du får typisk job som udviklingsingeniør i virksomheder, hvor du arbejder med design, produktion og optimering af elektroniske systemer og de tilhørende matematiske algoritmer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at bygge elektronisk udstyr, som kan bruges til mange forskellige ting som signalbehandling, automation, trådløs kommunikation, netværksplanlægning, lyd og akustik.

Emner

Ud over design, implementering og test af elektroniske systemer, lærer du at analysere de faglige og samfundsmæssige relationer, som systemerne indgår i. Det betyder, at du lærer at sørge for, at systemerne passer til det, de skal bruges til.

Du får viden om og kompetencer inden for elektroniske kredsløb, digitale systemer og mikroprocessorer samt programmering. Desuden lærer du de nødvendige matematiske og fysiske fagligheder, fx calculus, lineær algebra, matematisk modellering, elektrofysik og elektromagnetisme.

Opbygning

Uddannelsen består af seks semestre, hvor du gradvist indføres i design af elektroniske systemer. På sidste semester skriver du bachelorprojekt.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i teknisk videnskab, elektronik og systemdesign. Den engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering, Electronic Systems Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, som foregår i grupper.

Projekter

Projekterne fylder på de fleste semestre omkring halvdelen af tiden. De er omfattende og indeholder udvikling af hele eller dele af færdige elektroniske systemer, som fremvises til eksamen.

Eksamen

Alle fag og projekter afsluttes med en eksamen. Når du skal til eksamen i dit projekt, foregår det i den gruppe, du har arbejdet i.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

  • Matematik A med et gennemsnit på mindst 4,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelse i elektronik og systemdesign kan du læse videre på en kandidatuddannelse (civilingeniør) inden for det teknisk videnskabelige område, fx en af følgende:

Jobmuligheder

Du har jobmuligheder inden for det private erhvervsliv som fx udvikler eller konsulent. Det kan være i små og store it-virksomheder, produktionsvirksomheder eller rådgivende ingeniørvirksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information