Internetteknologier og computersystemer
Bacheloruddannelse

Computerteknologi

Uddannelsen handler om udvikling af kommunikations- og computernetværk og større sammensatte systemer, hvor software og hardware skal spille sammen.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i computerteknologi
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i internetteknologier og computersystemer
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Det kan fx være sikkerhedssystemer til tog eller biler, satellitter, robotter eller cybersikkerhed. Du får et solidt kendskab til internettet og andre netværk, til overvågningssystemer og styreprogrammer samt til robotsystemer og autonome systemer.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil som færdiguddannet civilingeniør kunne arbejde som softwarearkitekt af større systemer, med programmering, design og udvikling af it-systemer for en teknologivirksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i computerteknologi lærer du om udviklingen af små og store kommunikations- og computernetværk, som både skal kommunikere internt og indgå i samspil med omgivelserne, dvs. også kunne kommunikere over fysiske afstande.

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, og du lærer at udvikle og nyskabe software og computerteknologi.

Indhold

Du vil i løbet af uddannelsen få undervisning i emner som fx:

 • Algoritmer og datastrukturer
 • Digitale kredsløb
 • Computerarkitektur
 • Netværksteknologier
 • Operativsystemer
 • Hacker-/sikkerhedstest af systemer
 • Netværksovervågning
 • Opsætning af testmiljøer til cybersikkerhed

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i computerteknologi kan variere fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, teoretiske øvelser og problemorienteret projektarbejde, som ofte foregår i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 og mindst 6,0 i karaktergennemsnit i matematik A.
 • Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet

 • Du skal have matematik A med et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus og Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder computerteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder computerteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen er ny fra 2019.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i computerteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i computerteknologi kan du læse videre på følgende kandidatuddannelser inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan fx søge optagelse på følgende uddannelser:

 • Computerteknologi
 • Cybersecurity
 • Communication Technology
 • Control and Automation
 • Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship
 • Signal Processing and Acoustics
 • Vision, Graphics and Interactive Systems
 • Lighting Design
 • Sound and Music Computing 

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder i elektronikvirksomheders udviklingsafdelinger eller i salgsafdelinger, produktionsvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer mv. Uddannelsens nære samarbejde med erhvervslivet kvalificerer dig til både det danske og det internationale arbejdsmarked.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design samt ingeniørarbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information