Computerteknologi-studerende arbejder
Bacheloruddannelse

Computerteknologi

Uddannelsen handler om udvikling af kommunikations- og computernetværk og større sammensatte systemer, hvor software og hardware skal spille sammen.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i computerteknologi
Andre betegnelser:
Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Computer Engineering)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Under uddannelsen lærer du at arbejde med systemer fx til tog, biler, satellitter, robotter eller cybersikkerhed.

Du får et solidt kendskab til computernetværk, programmering og udvikling af komplekse computerbaserede systemer.

Med en bacheloruddannelse i computerteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen i computerteknologi lærer du om udviklingen af små og store kommunikations- og computernetværk. Det kan være netværk, der skal kommunikere sammen eller i samspil med omgivelserne over store og små afstande.

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, og du lærer at udvikle nyskabende software og computerteknologi.

Indhold

Du vil i løbet af uddannelsen få undervisning i emner som fx:

 • Algoritmer og datastrukturer
 • Programmering
 • Digitale kredsløb
 • Design af indlejret software
 • Computerarkitektur
 • Netværksteknologier
 • Operativsystemer
 • Hacker-/sikkerhedstest af systemer
 • Netværksovervågning
 • Databaser                                                                                                                              

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i computerteknologi.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, teoretiske øvelser og problemorienteret projektarbejde, som foregår i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne 

Læs mere i artiklerne:

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

I kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A.

Aalborg Universitet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 4,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus og Aalborg.

Læs om

BA i Computerteknologi: 

AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere om kandidatuddannelsen i UG-artiklen computerteknologi 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6.1AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i computerteknologi kan du læse videre på følgende kandidatuddannelser inden for det teknisk-videnskabelige område.

Du kan fx søge optagelse på følgende uddannelser:

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder i elektronikvirksomheders udviklingsafdelinger eller i salgsafdelinger, produktionsvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer mv. Uddannelsens nære samarbejde med erhvervslivet kvalificerer dig til både det danske og det internationale arbejdsmarked.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information