civilingeniør i netværksteknologi og it
Bacheloruddannelse

Cyberteknologi

På bacheloruddannelsen får du viden om og mulighed for at udvikle den cyberteknologi, som er grundlaget for kommunikation i fremtidens digitale samfund.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i cyberteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i teknologiske fag som software, digitalt design og kommunikationsteknologi, som understøttes af et solidt fundament af matematik, fysik og træning i projektarbejde.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for it- og telebranchen samt elektronikindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med de teknologier, der tilsammen udgør cyberteknologi. Du beskæftiger dig med programmering og udvikling af avanceret software. Du arbejder med højhastighedskommunikation via mobile netværk eller optisk kommunikation. Du prøver at designe simple og avancerede digitale hardware designs. Du lærer desuden om samspillet mellem disse områder og om, hvordan det kan bruges til at udvikle fx nye cloud-tjenester.

Du beskæftiger dig kort sagt med de teknologier og faglige områder, som er nødvendige for fremtidens digitale samfund fra Internet of Things (IoT) til Cyber-sikkerhed.

Fag

Matematik er et vigtigt redskabsfag og kombineres med teknologiske fag som:

 • Datanet og cybersikkerhed, hvor du lærer om forskellige typer kommunikationsnetværk, de grundlæggende principper og en række sikkerhedsaspekter
 • Programmering, hvor du lærer at omsætte tanke til kode
 • Digitalt hardwaredesign, hvor du lærer at analysere og designe digitale systemer fra transistorer til færdigt design
 • Machine learning og basal kunstig intelligens, som er nødvendig for at behandle det digitale samfunds enorme datamængder

Undervisningsform

​Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Cyber Technology).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Danmarks Tekniske Universitet

 • Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder cyberteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)5,73,9

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i cyberteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i kommunikationsteknologier og systemdesign samt menneskeorienteret kunstig intelligens.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine fremtidige jobmuligheder vil være i mange forskellige typer af virksomheder. Det kan fx være inden for udvikling af hardware og software til fx fremtidens mobiltelefoner, udvikling af nye tjenester hos tjenesteudbyderne eller planlægning af fremtidens kommunikationsnetværk.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design, telekommunikation og it-branchen.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Ansøgningsfrist til de videregående uddannelser er 5. juli kl. 12.00. Se, hvordan du søger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.