civilingeniør i netværksteknologi og it
Bacheloruddannelse

Cyberteknologi

På bacheloruddannelsen får du viden om og mulighed for at udvikle den cyberteknologi, som er grundlaget for kommunikation i fremtidens digitale samfund.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i cyberteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i teknologiske fag som software, digitalt design og kommunikationsteknologi, som understøttes af et solidt fundament af matematik, fysik og træning i projektarbejde.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for it- og telebranchen samt elektronikindustrien.

Bemærk: Uddannelsen hed tidligere netværksteknologi og it.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med de teknologier, der tilsammen udgør cyberteknologi. Du beskæftiger dig med programmering og udvikling af avanceret software. Du arbejder med højhastighedskommunikation via mobile netværk eller optisk kommunikation. Du prøver at designe simple og avancerede digitale hardware designs. Du lærer desuden om samspillet mellem disse områder og om, hvordan det kan bruges til at udvikle fx nye cloud-tjenester.

Du beskæftiger dig kort sagt med de teknologier og faglige områder, som er nødvendige for fremtidens digitale samfund fra Internet of Things (IoT) til Cyber-sikkerhed.

Matematik er et vigtigt redskabsfag og kombineres med teknologiske fag som:

 • Datanet og cybersikkerhed, hvor du lærer om forskellige typer kommunikationsnetværk, de grundlæggende principper og en række sikkerhedsaspekter
 • Programmering, hvor du lærer at omsætte tanke til kode
 • Digitalt hardwaredesign, hvor du lærer at analysere og designe digitale systemer fra transistorer til færdigt design
 • Machine learning og basal kunstig intelligens, som er nødvendig for at behandle det digitale samfunds enorme datamængder

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Cyber Technology).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:
Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder cyberteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i cyberteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i kommunikationsteknologier og systemdesign samt menneskeorienteret kunstig intelligens.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Dine fremtidige jobmuligheder vil være i mange forskellige typer af virksomheder. Det kan fx være inden for udvikling af hardware og software til fx fremtidens mobiltelefoner, udvikling af nye tjenester hos tjenesteudbyderne eller planlægning af fremtidens kommunikationsnetværk.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design, telekommunikation og it-branchen.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Det er ved at være sidste chance i år for at søge videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.