cyberteknologi, bachelor
Bacheloruddannelse

Cyberteknologi

På bacheloruddannelsen får du viden om og mulighed for at udvikle den cyberteknologi, som er grundlaget for kommunikation i fremtidens digitale samfund.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i cyberteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i teknologiske fag som software, digitalt design og kommunikationsteknologi, som understøttes af et solidt fundament af matematik, fysik og træning i projektarbejde.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for it- og telebranchen samt elektronikindustrien.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen arbejder du med de teknologier, der tilsammen udgør cyberteknologi, samt med programmering og udvikling af avanceret software.

Fokus er på højhastighedskommunikation via mobile netværk eller optisk kommunikation. Du prøver at designe simple og avancerede digitale hardware designs. Du lærer desuden om samspillet mellem disse områder og om, hvordan det kan bruges til at udvikle fx nye cloud-tjenester.

Du beskæftiger dig kort sagt med de teknologier og faglige områder, som er nødvendige for fremtidens digitale samfund fra Internet of Things (IoT) til cybersikkerhed.

Fag

Matematik er et vigtigt redskabsfag og kombineres med teknologiske fag som:

 • Datanet og cybersikkerhed, herunder forskellige typer kommunikationsnetværk, de grundlæggende principper og en række sikkerhedsaspekter
 • Programmering, hvor du lærer at omsætte tanke til kode
 • Digitalt hardwaredesign, herunder analyse og design af digitale systemer fra transistorer til færdigt design
 • Machine learning og basal kunstig intelligens, som er nødvendig for at behandle det digitale samfunds enorme datamængder

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Cyber Technology).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)5.75.2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i cyberteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine fremtidige jobmuligheder vil være i mange forskellige typer af virksomheder. Det kan fx være inden for udvikling af hardware og software til fx fremtidens mobiltelefoner, udvikling af nye tjenester hos tjenesteudbyderne eller planlægning af fremtidens kommunikationsnetværk.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Systemudvikling, programmering og design

Få mere at vide

Se oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne

 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information