civilingeniør i fysik og nanoteknologi
Bacheloruddannelse

Fysik og ingeniørvidenskab

Uddannelsen kvalificerer dig til at fremstille nye materialer og nanokomponenter inden for bl.a. optisk kommunikation i computernetværk og telekommunikation.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i fysik og ingeniørvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig kompetencer til at skabe nye teknologier til fremtidens udfordringer. Du undervises i bl.a. mekanik, elektromagnetisme, matematik og kemi. Der er også fag inden for fysik på atomar skala (kvantemekanik og fasstoffysik) samt fag inden for nanofabrikation (konstruktion af nanokomponenter) og fotonik (lys og optik). Endelig får du viden om it-værktøjer til brug for fx programmering.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for bl.a. medicinalbranchen, bioteknologiske virksomheder, sensor-teknologiske virksomheder, energibranchen samt på universiteter.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i fysik og ingeniørvidenskab lærer dig, hvordan man konstruerer materialer af tingenes mindste bestanddele, nemlig atomer og molekyler. Du kan fx arbejde med udviklingen af optisk kommunikation, biosensorer og fremtidens energiforskning.

Fysik på atomart niveau

Du studerer fysik på atomart niveau, dvs. på nanometerskalaen. Nanometerskalaen går fra 0,1 til 100 nanometer, hvor en nanometer er en milliarddel af en meter og kun ca. tre gange større end et atom.

Uddannelsen er både teoretisk og eksperimentel, og matematik, kemi og fysik er centrale discipliner.

Fagblokke

Uddannelsen er bygget op af fire fagblokke:

 • Naturvidenskabelige grundfag, herunder fx matematik, mekanik, elektromagnetisme og kemi
 • Teknologiske linjefag som fx termodynamik (varmelære) og statistisk fysik, fabrikation af mikro- og nanostrukturer, optik og fonotik, kvantemekanik og faststoffysik
 • Projekter og almene fag, herunder introduktion til den forskning, der foregår inden for fysik og nanoteknologi, samt i uddannelsens it-værktøjer
 • Valgfrie fag, hvor du vælger ud fra dine interesser og planer for dit videre studieforløb

Du har mulighed for at fordybe dig inden for områderne: biofysik og væsker, nanoskala materialefysik, nanosystemer, optik og fotonik, fysik og nanoteknologi for energi og bæredygtighed samt kvantesystemer. 

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel Bachelor i teknisk videnskab (fysik og ingeniørvidenskab). Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Engineering Physics).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, forelæsninger og øvelser.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik A
 • Enten kemi B eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Læs om

Uddannelsen fysik og ingeniørvidenskab på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

DTU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Fysik og teknologi

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fysik og ingeniørvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område.

Du kan bl.a. komme ind på:

Fysik og teknologi

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen sigter mod job inden for forskning og udvikling i private og offentlige organisationer. Du vil som færdiguddannet kunne arbejde med fx udvikling af optisk kommunikation, biosensorer og fremtidens energiforsyning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information