civilingeniør i fysik og teknologi
Bacheloruddannelse

Fysik og teknologi

Du lærer at bruge fysik og matematik som grundlag for eksperimenter og en ingeniørmæssig tilgang til at analysere og løse fysiske og tekniske problemstillinger.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i fysik og teknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for matematik og fysik, bl.a. optik, akustik, kvantefysik og nanoteknologi kombineret med ingeniørfaglige kompetencer i bl.a. matematiske modelleringer, elektronik, programmering, signalbehandling og måleteknik.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder som udvikler, forsker eller rådgiver i højteknologiske virksomheder eller forskningsinstitutioner. Arbejdsfeltet kan fx være inden for optiske teknologier, nanoteknologi, sensorteknologi, medicoteknologi, materialeteknologi eller rumfartsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen bringer fysikken i anvendelse og handler om at udvikle nye teknologier, metoder og teknikker, som kan bruges inden for forskning og udvikling af nye højteknologiske produkter.

Du kan blandt andet arbejde med udvikling af nye sensorer og måleprincipper, som fx anvendes til måling af vand eller urenheder i maskinolie for at forhindre vindmøllehavari. Eller du kan arbejde med måling af fødevarekvalitet og udvikling af effektive solceller.

Derudover kan du arbejde med fremstilling af nanostrukturerede overflader (til fx hospitalsudstyr) og energikonverterende materialer (fx tøj, som genererer elektricitet).

Endelig kan du arbejde med matematisk modellering og simulering af fysiske og tekniske systemer, hvor man udvikler en såkaldt digital tvilling af et system og kan udføre test og optimering uden gentagne gange at skulle udføre omkostningsfulde op- og ombygninger af et fysisk system.

Ud over en grundig indføring i matematiske metoder og værktøjer til at lave beregninger, simuleringer og modeller får du indsigt i en bred vifte af fysikemner, bl.a. mekanik, termodynamik, elektromagnetisme, optik, akustik, kvantefysik, materialefysik og nanoteknologi.

Dertil kommer viden om ingeniørfaglige emner som digital og analog elektronik, signalbehandling, programmering, måleteknik, sensorer og fremstilling af nanostrukturer.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, praktiske øvelser og eksperimentelt projektarbejde. Der er også mulighed for at samarbejde med virksomheder eller forskergrupper om konkrete projekter.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 7,0 eller 7,0 i gennemsnit i matematik A
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs om

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Fysik og teknologi.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fysik og teknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område.

Du kan bl.a. komme ind på:

Jobmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør vil du bl.a. have jobmuligheder i højteknologiske virksomheder eller ved universiteter, hvor der arbejdes med udvikling af produkter og måleudstyr samt forskning inden for fx optiske teknologier, nanoteknologi, sensorteknologi, medicoteknologi, materialeteknologi og rumfartsteknologi.

Arbejdsområder

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information