Studerende laver målinger over et forsøg
Bacheloruddannelse

Fysik og teknologi

Du lærer at løse tekniske problemstillinger, anvende fysiske love, udvælge og evaluere måleteknikker og anvende programmeringsteknikker.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i fysik og teknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for matematik og fysik kombineret med ingeniørfaglige kompetencer i bl.a. matematiske modelleringer og måleteknik. 

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder som udvikler, forsker eller rådgiver.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen handler om anvendelse af fysik og udvikling af nye teknologier, metoder og teknikker, som kan bruges inden for forskning og udvikling af nye højteknologiske produkter.

Du kan bl.a. arbejde med fremstilling af nanostrukturerede overflader (til fx hospitalsudstyr) og energikonverterende materialer (fx tøj, som genererer elektricitet).

Derudover kan du arbejde med matematisk modellering og simulering af fysiske og tekniske systemer.

Fagområder

Ud over en grundig indføring i matematiske metoder og værktøjer til at lave beregninger, simuleringer og modeller får du indsigt i en bred vifte af fysikemner, bl.a. mekanik, elektromagnetisme, kvantefysik, materialefysik og nanoteknologi.

Dertil kommer viden om ingeniørfaglige emner som digital og analog elektronik, signalbehandling, programmering og fremstilling af nanostrukturer.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, praktiske øvelser samt eksperimentelt og problemorienteret projektarbejde, som udgør en stor del af uddannelsen. 

Der er også mulighed for at samarbejde med virksomheder eller forskergrupper om konkrete projekter.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 7,0, eller du skal have mindst 7,0 i gennemsnit i matematik A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)

Aalborg Universitet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 7,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som de enkelte uddannelsessteder har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen foregår i: 

SDU og AAU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fysik og teknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område.

Du kan bl.a. komme ind på:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør vil du bl.a. have jobmuligheder i højteknologiske virksomheder eller ved universiteter, hvor der arbejdes med udvikling af produkter og måleudstyr samt forskning inden for fx optiske teknologier, nanoteknologi, sensorteknologi, medicoteknologi, materialeteknologi og rumfartsteknologi.

Arbejdsområder

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information