civilingeniør i fysik og teknologi
Bacheloruddannelse

Fysik og teknologi

I bacheloruddannelsen i fysik og teknologi er fysik og matematik centrale fag, der danner fundamentet for eksperimenter og en ingeniørmæssig tilgang til at analysere og løse fysiske og tekniske problemstillinger.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i fysik og teknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for matematik og fysik, bl.a. optik, akustik, kvantefysik og nanoteknologi kombineret med ingeniørfaglige kompetencer i bl.a. matematiske modelleringer, elektronik, programmering, signalbehandling og måleteknik.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder som udvikler, forsker eller rådgiver i højteknologiske virksomheder eller forskningsinstitutioner. Arbejdsfeltet kan fx være inden for optiske teknologier, nanoteknologi, sensorteknologi, medicoteknologi, materialeteknologi eller rumfartsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen bringer fysikken i anvendelse og handler om at udvikle nye teknologier, metoder og teknikker, som kan bruges inden for forskning eller til udvikling af nye højteknologiske produkter.

Du kan fx arbejde med udvikling af nye sensorer og måleprincipper, som kan anvendes til fx måling af partikelstørrelse og -antal i maskinolie for at forhindre vindmøllehavari. Eller du kan arbejde med måling af sundhedsskadelige stoffer og mikrober i materialer, der kan anvendes i udviklingen af fx mere effektive solceller.

Derudover kan du fx arbejde med fremstilling af nanostrukturerede overflader (til fx hospitalsudstyr) og energikonverterende materialer (fx tøj, som genererer elektricitet) eller udvikling af nye måleprincipper til bestemmelse af vand eller urenheder i olie.

Endelig kan du også arbejde med matematisk modellering og simulering af fysiske og tekniske systemer, hvor man udvikler en såkaldt digital tvilling af et system og kan udføre test og optimering uden gentagne gange at skulle udføre omkostningsfulde op- og ombygninger af et fysisk system.

Ud over en grundig indføring i matematiske metoder og værktøjer til at lave beregninger, simuleringer og modeller får du indsigt i en bred vifte af fysikemner bl.a. mekanik, termodynamik, elektromagnetisme, optik, akustik, kvantefysik, materialefysik og nanoteknologi.

Dertil kommer viden om ingeniørfaglige emner som digital og analog elektronik, signalbehandling, programmering, måleteknik, sensorer og fremstilling af nanostrukturer.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, praktiske øvelser og eksperimentelt projektarbejde. Der er også mulighed for at samarbejde med virksomheder eller forskergrupper om konkrete projekter.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0.

Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder fysik og teknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik og teknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fysik og teknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i fysik og teknologi.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du bl.a. have jobmuligheder i højteknologiske virksomheder eller ved universiteter, hvor der arbejdes med udvikling af produkter og måleudstyr samt forskning inden for fx optiske teknologier, nanoteknologi, sensorteknologi, medicoteknologi, materialeteknologi og rumfartsteknologi.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information