Bacheloruddannelse

Fysik

Du undersøger naturens fænomener gennem observationer og eksperimenter, og du lærer at forklare og analysere dem ved hjælp af matematik og computersimuleringer.

Fakta

Navn:
Fysik
Andre betegnelser:
Physics
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig forståelse for de love, der styrer universet, og analytiske færdigheder til at løse problemer inden for alt fra klimaændringer til kvantecomputere.

Du kommer til at arbejde med fx relativitetsteori, kvantefysik og elektomagnetisme. Fysikstudiet består af både teori og eksperimentelt arbejde.

Med en bacheloruddannelse i fysik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kan du bl.a. arbejde med højteknologi, forskning, udvikling og analyse.

Foto: Københavns Universitet
Fold alle afsnit ud

Indhold

Fysik beskæftiger sig med at løse problemer gennem systematiske beregninger, simuleringer og analyse af data. Du kan bruge det på mange forskellige måder, da de love, der styrer verden, er de samme. Fx kan kvantemekanik både bruges til at forudsige ozonlagets opførsel og lave kryptering af følsomme data.

Fra det mindste til det største

Uddannelsen i fysik bygger på både teoretiske overvejelser, computersimuleringer og de eksperimentelle erfaringer, som hele tiden gøres af forskere verden over. Man forsøger at forstå verden på alle niveauer fra de mindste partikler til hele universet. Imellem finder man fx atom- og molekylfysik og fysik om højteknologiske materialer til solceller eller satellitter, biologiske systemer, Jordens dynamik og exoplaneter.

Områder

Du arbejder med områder som fx:

 • Relativitetsteori
 • Elektromagnetisme
 • Termodynamik
 • Statisk mekanik
 • Kvantefysik
 • Faststoffysik
 • Astrofysik

I uddannelsen indgår desuden eksperimentelt arbejde, databehandling, programmering og matematik.

Specialiseringer

Afhængigt af uddannelsesstedet kan du specialisere dig inden for fx astronomi, partikelfysik og kosmologi, geofysik, faststoffysik, materialefysik, optik, biofysik, eksperimentel fysik eller kvantefysik. Fysik kan desuden læses i kombination med et andet fag fra den gymnasiale fagrække.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i fysik varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og laboratorieøvelser. På Aalborg Universitet og Roskilde Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten Fysik B og Kemi B eller Fysik B og Bioteknologi A eller Geovidenskab A og Kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Enten matematik A med karaktergennemsnit på mindst 7,0 og fysik B med karaktergennemsnit på mindst 7,0 eller fysik A med karaktergennemsnit på mindst 2,0 eller kemi A med karaktergennemsnit på mindst 2,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.
 • Fra optagelsen 2022 er der krav om matematik A med karaktergennemsnit på mindst 7,0 og enten fysik B med karaktergennemsnit på mindst 7,0 eller fysik A med karaktergennemsnit på mindst 2,0. Kravet gælder i både kvote 1 og kvote 2.

Syddansk Universitet

Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i en af følgende fagkombinationer:

 • Matematik A, Fysik B og Kemi B
 • Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A
 • Matematik A, Geovidenskab A og Kemi B
 • Opfylder du ikke karakterkravene i kvote 1, skal du senest 15. marts søge i kvote 2.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Aarhus Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, og karakteren i matematik A skal være på mindst 6,0.
 • Opfylder du ikke karakterkravene i kvote 1, skal du senest 15. marts søge i kvote 2.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0
 • Fra 2024 skal karaktergennemsnittet i matematik A være mindst 7,0

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Fysik og Physics (engelsksproget) er bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse fysik eller Physics og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC: 

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for Fysik og Physics. Undersøg mulighederne på 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aarhus og Aalborg.

Læs om

KU, SDU, AU, AAU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Fysik.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)6,3AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fysik kan du læse videre på udvalgte kandidatuddannelser inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i fysik på samme universitet som det, du gennemførte bacheloruddannelsen på, men ikke nødvendigvis alle andre.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine fremtidige jobmuligheder kan fx være i højteknologiske virksomheder, på universiteter, på hospitaler, i it- og finansvirksomheder og inden for undervisningssektoren. Nogle job kræver en efteruddannelse, fx hospitalsfysiker.

Pædagogikum

Fysik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information