Bacheloruddannelse

Fysik

Du undersøger naturens fænomener gennem observationer og eksperimenter, og du lærer at forklare og analysere dem ved hjælp af matematik og computersimuleringer.

Fakta

Navn:
Fysik
Andre betegnelser:
Physics
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig forståelse for de love, der styrer universet, og analytiske færdigheder til at bruge dem til at løse problemer inden for alt fra klimaændringer til kvantecomputere.

Du kommer til at arbejde med fx relativitetsteori, kvantefysik og elektomagnetisme. Fysikstudiet består af både teori og eksperimentelt arbejde. Afhængigt af uddannelsesstedet kan du specialisere dig inden for fx astronomi, partikelfysik og kosmologi, geofysik, faststoffysik, materialefysik, optik, biofysik, eksperimentel fysik eller kvantefysik. Fysik kan desuden læses i kombination med et andet fag fra den gymnasiale fagrække.

Med en bacheloruddannelse i fysik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kan du bl.a. arbejde med højteknologi, forskning, udvikling og analyse i virksomheder eller på universiteter, på hospitaler eller med formidling og undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Fysik beskæftiger sig med at løse problemer gennem systematiske beregninger, simuleringer og analyse af data. Du kan bruge det på mange forskellige måder, da de love, der styrer verden, er de samme. Fx kan kvantemekanik både bruges til at forudsige ozonlagets opførsel og lave kryptering af følsomme data.

Fra det mindste til det største

Uddannelsen i fysik bygger på både teoretiske overvejelser, computersimuleringer og de eksperimentelle erfaringer, som hele tiden gøres af forskere verden over. Man forsøger at forstå verden på alle niveauer fra de mindste partikler til hele universet. Imellem finder man fx atom- og molekylfysik og fysik om højteknologiske materialer til solceller eller satellitter, biologiske systemer, Jordens dynamik og exoplaneter.

Undervisningens indhold

Du arbejder med områder som fx:

 • Relativitetsteori
 • Elektromagnetisme
 • Termodynamik
 • Statisk mekanik
 • Kvantefysik
 • Faststoffysik
 • Astrofysik

I uddannelsen indgår desuden eksperimentelt arbejde, databehandling, programmering og matematik.

Specialiseringer

Du kan vælge mere specialiserede fag og studieforløb inden for biofysik, laserfysik, materialefysik, meteorologi, højenergifysik, astronomi mv. Uddannelsen sætter dig i stand til at analysere og løse problemer ved hjælp af din viden om fysiske sammenhænge og analysemetoder.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i fysik varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og laboratorieøvelser. På Aalborg Universitet og Roskilde Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Bacheloruddannelsen indeholder på sidste år et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten Fysik B og Kemi B eller Fysik B og Bioteknologi A eller Geovidenskab A og Kemi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Fysik (dansksproget) og Physics (engelsksproget) er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for fysik og for Physics på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

For at læse fysik eller Physics og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUC's hjemmeside.

Uanset hvilken bacheloruddannelse du læser på, er en af følgende kombinationer adgangskrav for at kunne læse fysik eller physics:

 • Fysik A og kemi B eller
 • Fysik B og kemi A eller
 • Fysik A og bioteknologi A

Hvis du læser fysik, er dansk A også et adgangskrav.

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet

 • Enten matematik A med karaktergennemsnit på mindst 7,0 og fysik B med karaktergennemsnit på mindst 7,0 eller fysik A med karaktergennemsnit på mindst 2,0 eller kemi A med karaktergennemsnit på mindst 2,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 er der krav om matematik A med karaktergennemsnit på mindst 7,0 og enten fysik B med karaktergennemsnit på mindst 7,0 eller fysik A med karaktergennemsnit på mindst 2,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet

Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i en af følgende fagkombinationer:

 • Matematik A, Fysik B og Kemi B
 • Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A
 • Matematik A, Geovidenskab A og Kemi B
 • Opfylder du ikke karakterkravene i kvote 1, skal du senest 15. marts søge i kvote 2.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, og karakteren i matematik A skal være på mindst 6,0.
 • Opfylder du ikke karakterkravene i kvote 1, skal du senest 15. marts søge i kvote 2.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aarhus og Aalborg.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder fysik som en 3-årig bacheloruddannelse. Faget kan læses enten alene, med mulighed for at følge studieforløb inden for astronomi, biofysik, geofysik, meteorologi og kvantefysik eller i kombination med et andet fag.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder fysik som en 3-årig bacheloruddannelse. Faget kan læses enten alene eller i kombination med et andet fag.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder fysik som en 3-årig bacheloruddannelse. Faget kan læses enten alene med mulighed for at følge studieforløb inden for astronomi eller eksperimentel fysik, eller i kombination med et andet fag som fx matematik, kemi eller datalogi.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik. Endvidere udbyder AU en kandidatuddannelse i astronomi, som bacheloruddannelsen giver adgang til.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder fysik som en 3-årig tofags-bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Der er fri adgang til bacheloruddannelsen. Det betyder, at alle, som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder fysik (dansksproget) og Physics (engelsksproget) i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i fysik eller Physics og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for fysik og Physics på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i fysik (dansksproget) og i Physics (engelsksproget) i kombination med et andet kandidatfag. RUC udbyder også en etfagskandidatuddannelse i Mathematical Psychical Modellering.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Særligt om RUC

Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag på RUC, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse.

Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fysik kan du læse videre på udvalgte kandidatuddannelser inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i fysik på samme universitet som det, du gennemførte bacheloruddannelsen på, men ikke nødvendigvis alle andre.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig brede analytiske og naturvidenskabelige færdigheder og kvalificerer dig til at arbejde både med forskning og udvikling inden for fx klima, sundhed, bæredygtighed, energi, big data og materialer eller opnå ny fundamental forståelse for verdens fænomener som gravitationstyngdebølger, sorte huller eller cellers mekanik.

Jobmuligheder

Dine fremtidige jobmuligheder kan fx være i højteknologiske virksomheder, på universiteter, på hospitaler, i it- og finansvirksomheder og inden for undervisningssektoren. Nogle job kræver en efteruddannelse, fx hospitalsfysiker.

Fysik er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information