Fysikstuderende spørger om hjælp fra underviser
Bacheloruddannelse

Fysik

Du undersøger naturens fænomener gennem observationer og eksperimenter, og du lærer at forklare og analysere dem ved hjælp af matematik og computersimuleringer.

Fakta

Navn:
Fysik
Andre betegnelser:
Physics
Varighed:
3 år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig forståelse for de love, der styrer universet, og analytiske færdigheder til at løse problemer inden for alt fra klimaændringer til kvantecomputere.

Du kommer til at arbejde med fx relativitetsteori, kvantefysik og elektromagnetisme. Fysikstudiet består af både teori og eksperimentelt arbejde.

Med en bacheloruddannelse i fysik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kan du bl.a. arbejde med højteknologi, forskning, udvikling og analyse.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Fysik beskæftiger sig med at løse problemer gennem systematiske beregninger, simuleringer og analyse af data. Du kan bruge det på mange forskellige måder, da de love, der styrer verden, er de samme. Fx kan kvantemekanik både bruges til at forudsige ozonlagets opførsel og lave kryptering af følsomme data.

Fra det mindste til det største

Uddannelsen i fysik bygger på både teoretiske overvejelser, computersimuleringer og de eksperimentelle erfaringer, som hele tiden gøres af forskere verden over. Man forsøger at forstå verden på alle niveauer fra de mindste partikler til hele universet. Imellem finder man fx atom- og molekylefysik og fysik om højteknologiske materialer til solceller eller satellitter, biologiske systemer, Jordens dynamik og exoplaneter.

Områder

Du arbejder med områder som fx:

 • Relativitetsteori
 • Elektromagnetisme
 • Termodynamik
 • Statisk mekanik
 • Kvantefysik
 • Faststoffysik
 • Astrofysik

I uddannelsen indgår desuden eksperimentelt arbejde, databehandling, programmering og matematik.

Uddannelsen kan tages flere steder

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i fysik.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og laboratorieøvelser. På Aalborg Universitet og Roskilde Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten Fysik B og Kemi B eller Fysik B og Bioteknologi A eller Geovidenskab A og Kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Københavns Universitet

 • Matematik A med karaktergennemsnit på mindst 7,0 og enten fysik B med et gennemsnit på mindst 7,0 eller fysik A.
 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i en af følgende fagkombinationer:
  - Matematik A, Fysik B og Kemi B
  - Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A
  - Matematik A, Geovidenskab A og Kemi B
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve.


Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside (sdu.dk)


Aarhus Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnittet i matematik A
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.


Aalborg Universitet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 7,0

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Fysik og Physics (engelsksproget) er bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse fysik eller Physics og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC: 


Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for Fysik og Physics. Undersøg mulighederne på: 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i fysik foregår i:

Uddannelsen på engelsk

KU, SDU, AU og AAU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Fysik

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)8.0AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fysik kan du læse videre på udvalgte kandidatuddannelser inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i fysik på samme universitet som det, du gennemførte bacheloruddannelsen på, men ikke nødvendigvis alle andre.

Kandidatuddannelsen i fysik

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine fremtidige jobmuligheder kan fx være i højteknologiske virksomheder, på universiteter, på hospitaler, i it- og finansvirksomheder og inden for undervisningssektoren. Nogle job kræver en efteruddannelse, fx hospitalsfysiker.

Pædagogikum

Fysik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information