Bacheloruddannelsen i Machine learning og datavidenskab
Bacheloruddannelse

Machine learning og datavidenskab

Du lærer at analysere store datamængder og udvikle de metoder, som gør computere i stand til at lære fra data.

Fakta

Navn:
Machine learning og datavidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du en bred viden om statistik, matematik og datalogi og lærer at udvikle nye metoder i machine learning og kunstig intelligens, som gør det muligt at lade computere genkende mønstre og fx diagnosticere sygdomme og styre selvkørende biler. Uddannelsen forudsætter ikke, at du i forvejen kan programmere.

Med en bacheloruddannelse i machine learning og datavidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor, hvor du kan løse opgaver inden for analyse og håndtering af samfundets voksende datamængder.

Bemærk: Uddannelsen er ny fra 2019.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer datalogi, matematik og datavidenskab, som du undervises i på alle 3 år af uddannelsen.

På første år undervises du i programmering og problemløsning samt data science med fokus på hele datahåndteringsprocessen fra indsamling og lagring til analyse og visualisering. Via matematiske og statistiske kurser får du det teoretiske fundament til at forstå dataanalysemetoder.

På andet år følger du kurser i machine learning, kunstig intelligens, yderligere matematiske, statistiske og datalogiske kurser samt videnskabsteori.

Du har forskellige valgmuligheder på tredje år; du kan bl.a. tage på studieophold i udlandet, deltage i et virksomhedsprojekt eller følge kurser, der giver adgang til en specifik kandidatuddannelse.

Du undervises i bl.a.:

 • Machine learning og kunstig intelligens
 • Programmering og problemløsning
 • Data science
 • Sandsynlighedsregning og statistik
 • Diskret matematik og formelle sprog
 • Lineær algebra i datalogi
 • Datalogiens videnskabsteori

Undervisningen omfatter forelæsninger, øvelser og rapportopgaver.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder machine learning og datavidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)8,66,7

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i machine learning og datavidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i datalogi, bioinformatik eller, med de nødvendige kurser, statistik.

Bemærk: Der findes íkke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor, hvor du kan løse opgaver inden for analyse og håndtering af samfundets voksende datamængder. Du kan fx arbejde som data scientist i sundhedsektoren, i it-firmaer eller ingeniørvirksomheder. Du vil også kunne blive forsker eller underviser eller starte egen virksomhed.

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for Systemudvikling, programmering og design.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information