kandidatuddannelse i Fysik
Kandidatuddannelse

Fysik

Du får indgående kendskab til fagets modeller og teknikker, og ved hjælp af observationer, fysiske eksperimenter, computersimuleringer og matematik kan du analysere og forklare fysiske fænomener i virkeligheden.

Fakta

Navn:
Fysik
Andre betegnelser:
Physics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante. Afhængig af dit uddannelsessted kan du fx vælge specialiseringer inden for astrofysik, partikelfysik og kosmologi, geofysik, kvantefysik, biofysik, materialefysik, nanooptik eller computational physics.

Med en kandidatuddannelse i fysik kan du bl.a. finde beskæftigelse inden for forskning og udvikling i højteknologiske virksomheder, på universiteter, på hospitaler eller med undervisning. Du vil også have jobmuligheder i it-og finansvirksomheder eller andre steder, hvor der er brug for gode analytiske evner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i fysik er en international og forskningsbaseret uddannelse, der gør dig i stand til at arbejde selvstændigt med data, problemstillinger og projekter med en naturvidenskabelig og systematisk tilgang. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med forskning i verdens grundlæggende sammenhænge og sikre solide data og modeller til arbejdet med at løse verdens problemer inden for klima, sundhed, miljø, energi, cybersikkerhed, udforskning af universet og meget mere.

Du får mulighed for at vælge kurser inden for mere specialiserede områder, som bygger videre på den klassiske fysik, fx Einsteins generelle relativitetsteori, faste stoffers fysik, kvanteoptik, astrofysik, biologiske systemers fysik eller Jorden og klimaets fysik.

Hvis du vælger at læse kandidatuddannelsen i fysik på RUC, læser du fysik i kombination med et andet fag, hvor fysik udgør den primære del af uddannelsen. På Københavns Universitet kan du enten vælge en kandidat i fysik (med en specialisering), eller læse fysik i kombination med et andet fag.

Uddannelsens indhold varierer fra universitet til universitet. Du kan læse mere på det ønskede uddannelsessteds hjemmeside.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, laboratorieøvelser og projektarbejde.

Uddannelsen udbydes også på engelsk ved KU, RUC, SDU og AU.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.  Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Physics.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder fysik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan vælge at specialisere dig i enten astrofysik, geofysik, kvantefysik, bio- og medicinsk fysik, Computational Physics eller fysik.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i fysik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i fysiske fag skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Fysiske fag/fysik fra KU
  • Fysik fra et dansk universitet
  • Naturvidenskab og it med specialisering i fysik fra KU

For at blive optaget på den engelsksprogede uddannelse skal du desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder fysik som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i fysik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i fysik fra AU, KU og SDU giver adgang til uddannelsen.

For at blive optaget på den engelsksprogede uddannelse skal du desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder fysik som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i fysik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i fysik fra AU, KU og SDU giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder fysik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan vælge at specialisere dig i enten kvantefysik, materialefysik eller nanooptik.

AAU udbyder også en tofags bacheloruddannelse i fysik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i fysik giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder fysik som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes også på engelsk under betegnelsen Physics. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for fysisk og for Physics.

Fysik læses i kombination med et andet kandidatfag eller som den tværfaglige uddannelse Mathematical Physical Modelling. På RUC’s hjemmeside kan du se, hvilke fag du kan kombinere med og læse om uddannelserne.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i fysik. Denne uddannelse udbydes også på engelsk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i fysik eller Physics skal du have en relevant bacheloruddannelse. 

En bacheloruddannelse, hvori fysik indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til uddannelsen. En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig analytiske og naturvidenskabelige færdigheder, der kan bruges på vidt forskellige problemstillinger, fx inden for teknologi, klima, sundhed, bæredygtighed, energi mm. Du vil have jobmuligheder i større produktions-, it- og finansvirksomheder, og du vil kunne blive ansat i analyse- udviklings- eller forskerstillinger i det private eller på universiteter, hospitaler mm.

Fysik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du fysik med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Esben Svitzer Yates er 27 år og uddannet cand.scient. i kemi og fysik samt hospitalsfysiker. Han...