Fysikstuderende spørger om hjælp fra underviser
Kandidatuddannelse

Fysik

Du lærer at forklare fysiske fænomener i virkeligheden ved hjælp af observationer, fysiske eksperimenter, computersimuleringer og matematik.

Fakta

Navn:
Fysik
Andre betegnelser:
Physics
Varighed:
2 år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indgående kendskab til fagets modeller og teknikker. Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante.

Afhængig af dit uddannelsessted kan du fx vælge specialiseringer inden for astrofysik, partikelfysik og kosmologi, geofysik, kvantefysik, biofysik, materialefysik, nanooptik eller computational physics.

Med en kandidatuddannelse i fysik kan du bl.a. finde beskæftigelse inden for forskning og udvikling i højteknologiske virksomheder, på universiteter, på hospitaler eller med undervisning. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i fysik er en international og forskningsbaseret uddannelse, der gør dig i stand til at arbejde selvstændigt med data, problemstillinger og projekter med en naturvidenskabelig og systematisk tilgang.

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med teknologisk udvikling i verdens grundlæggende sammenhænge. Du kan sikre fakta, forståelse og modeller til arbejdet med at løse verdens problemer inden for klima, sundhed, miljø, energi, cybersikkerhed, udforskning af universet og meget mere.

Områder

Du får mulighed for at vælge kurser inden for mere specialiserede områder, som bygger videre på den klassiske fysik, fx Einsteins generelle relativitetsteori, faste stoffers fysik, kvanteoptik, astrofysik, biologiske systemers fysik eller Jorden og klimaets fysik.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Physics.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, laboratorieøvelser og projektarbejde.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i fysik foregår i:

Uddannelsen på engelsk

KU, SDU, AAU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Fysik

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig analytiske og naturvidenskabelige færdigheder, der kan bruges på vidt forskellige problemstillinger, fx inden for teknologi, klima, sundhed, bæredygtighed, energi mm.

Du vil have jobmuligheder i større produktions-, it- og finansvirksomheder, og du vil kunne blive ansat i analyse- udviklings- eller forskerstillinger i det private eller på universiteter, hospitaler mm.

Pædagogikum

Fysik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du fysik med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information