Kandidatuddannelse

Fysik

Du lærer at forklare fysiske fænomener i virkeligheden ved hjælp af observationer, fysiske eksperimenter, computersimuleringer og matematik.

Fakta

Navn:
Fysik
Andre betegnelser:
Physics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indgående kendskab til fagets modeller og teknikker. Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante.

Afhængig af dit uddannelsessted kan du fx vælge specialiseringer inden for astrofysik, partikelfysik og kosmologi, geofysik, kvantefysik, biofysik, materialefysik, nanooptik eller computational physics.

Med en kandidatuddannelse i fysik kan du bl.a. finde beskæftigelse inden for forskning og udvikling i højteknologiske virksomheder, på universiteter, på hospitaler eller med undervisning. Du vil også have jobmuligheder i it-og finansvirksomheder eller andre steder, hvor der er brug for gode analytiske evner.

Foto: Københavns Universitet
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i fysik er en international og forskningsbaseret uddannelse, der gør dig i stand til at arbejde selvstændigt med data, problemstillinger og projekter med en naturvidenskabelig og systematisk tilgang.

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med teknologisk udvikling i verdens grundlæggende sammenhænge. Du kan sikre fakta, forståelse og modeller til arbejdet med at løse verdens problemer inden for klima, sundhed, miljø, energi, cybersikkerhed, udforskning af universet og meget mere.

Fysik kan være alt fra optimering af kræftbehandling eller udvikling af kvantecomputere til opdagelse af nye elementarpartikler.

Indhold

Du får mulighed for at vælge kurser inden for mere specialiserede områder, som bygger videre på den klassiske fysik, fx Einsteins generelle relativitetsteori, faste stoffers fysik, kvanteoptik, astrofysik, biologiske systemers fysik eller Jorden og klimaets fysik.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i fysik varierer fra universitet til universitet. Hvis du vælger at læse kandidatuddannelsen i fysik på RUC, læser du fysik i kombination med et andet fag, hvor fysik udgør den primære del af uddannelsen.

På Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet kan du enten vælge en kandidat i fysik (med en specialisering), eller læse fysik i kombination med et andet fag.

Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Uddannelsen på engelsk

Uddannelsen udbydes også på engelsk ved KU, RUC, SDU og AU.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, laboratorieøvelser og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.  Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Physics.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder fysik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan vælge at specialisere dig i enten astrofysik, geofysik, kvantefysik, bio- og medicinsk fysik, Computational Physics eller fysik.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i fysik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i fysiske fag skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Fysiske fag/fysik fra KU
  • Fysik fra et dansk universitet
  • Naturvidenskab og it med specialisering i fysik fra KU

For at blive optaget på den engelsksprogede uddannelse skal du desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder fysik som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i fysik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

  • En bacheloruddannelse i fysik fra AU, KU og SDU giver adgang til uddannelsen. 
  • Bacheloruddannelsen i Nanobioscience fra SDU giver adgang. 

For at blive optaget på den engelsksprogede uddannelse, skal du have bestået engelsk B med et karaktergennemsnit på minimum 3,0. 

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder fysik som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i fysik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i fysik fra AU, KU og SDU giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder fysik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan vælge at specialisere dig i enten kvantefysik, materialefysik eller nanooptik.

AAU udbyder også en tofags bacheloruddannelse i fysik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i fysik giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder ikke længere fysik. RUC har fået nye kandidatuddannelser, som du kan blive optaget på fra september 2022. Læs mere om RUC’s uddannelser og dine muligheder for optagelse på RUC’s hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig analytiske og naturvidenskabelige færdigheder, der kan bruges på vidt forskellige problemstillinger, fx inden for teknologi, klima, sundhed, bæredygtighed, energi mm. Du vil have jobmuligheder i større produktions-, it- og finansvirksomheder, og du vil kunne blive ansat i analyse- udviklings- eller forskerstillinger i det private eller på universiteter, hospitaler mm.

Jobmuligheder inden for undervisning

Fysik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du fysik med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information