Matematik, fysik, kemi og datalogi

På disse uddannelser beskæftiger man sig med abstrakte beregninger og studerer fx kemiske stoffers opbygning, naturfænomener, moderne computerteknologi eller statistik.

Man kan uddanne sig i matematiske, fysiske og kemiske fag inden for flere felter - eller man kan lære om solsystemet eller informationsteknologi. 

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se mulige veje til en ønsket videregående uddannelse.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.