Bacheloruddannelse i It-produktudvikling
Bacheloruddannelse

It-produktudvikling

Du lærer at designe, udvikle og bygge produkter og it-systemer. Du lærer også at udvikle koncepter, eksperimentere og lave undersøgelser og brugerevaluering.

Fakta

Navn:
It-produktudvikling
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen tager udgangspunkt i de tekniske discipliner i informationsteknologien. Gennem kurser i bl.a. softwareudvikling og produktdesign samt metoder for brugerinddragelse og interaktionsdesign lærer du at bruge teorierne inden for feltet og udvikle dit bud på fremtidens smarte produkter på et forskningsbaseret grundlag.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for konceptudvikling, design, programmering og digital produktudvikling i mange forskellige brancher.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i it-produktudvikling kombinerer datalogiske fagligheder med industriel design og digital produktudvikling.

Indhold

Uddannelsens grundlag består blandt andet af kurser i:

 • Algoritmer
 • Programmering
 • Softwareudvikling
 • Computer- og netværksarkitektur
 • Menneske-maskine interaktion (HCI),
 • Fysisk formgivning
 • Skitsering
 • Brugsforståelse
 • Oplevelsesdesign

På uddannelsens første år gennemføres et produktdesignprojekt, hvor du arbejder fuldtid med et gruppebaseret innovationsprojekt med design af smarte produkter. Smarte produkter er typisk fysiske produkter med sensorer og aktuatorer, men det kan også være apps, smart watches, smart home-teknologier, sundhedsteknologier, interaktive møbler og byrumsinventar.

Uddannelsen giver dig kompetencer til både koncept- og idéudvikling og til teknisk implementering af smarte og digitale produkter. Du undervises desuden i forretningsmodeller samt organisations- og innovationsteori inden for it-området.

Undervisningsform

Undervisningen omfatter forelæsninger og øvelser på mindre hold. Din læsegruppe er en vigtig del af studiet, og gruppearbejde fylder meget i hverdagen. I mange af kurserne får du fast arbejdsplads i et af instituttets undervisningslaboratorier.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Du skal have et karaktergennemsnit i den gymnasiale eksamen på mindst 6,0 samt et karaktergennemsnit på mindst 6,0 i matematik A
 • Hvis du ikke opfylder adgangskravene i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder it-produktudvikling som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i it-produktudvikling.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på AUs hjemmeside.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se AUs side om optagelse.

Hvis du er uddannet datamatiker, kan du få merit på bacheloruddannelsen. Det betyder, at du kan få godskrevet en del af uddannelsen og dermed forkorte den samlede studietid. Kontakt AU for flere oplysninger om meritordningen.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i it kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Uddannelsen giver adgang til kandidatuddannelserne i it-produktudvikling, it, kommunikation og organisation.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for it-branchen, hvor du kan komme til at arbejde som eksempelvis produktudvikler, interaktionsdesigner, design process manager eller softwareudvikler.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Systemudvikling, programmering og design.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information