Bacheloruddannelse i It-produktudvikling
Bacheloruddannelse

It-produktudvikling

Du lærer på uddannelsen at udvikle, designe og programmere smarte produkter og it-systemer. Du lærer også at udvikle koncepter, eksperimentere, regne på data og at evaluere løsninger.

Fakta

Navn:
It-produktudvikling
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen tager udgangspunkt i de tekniske discipliner i informationsteknologien. Gennem kurser i bl.a. softwareudvikling og produktdesign samt metoder for brugerinddragelse og interaktionsdesign lærer du at bruge teorierne inden for feltet og udvikle dit bud på fremtidens smarte produkter på et forskningsbaseret grundlag.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for konceptudvikling, design, programmering og digital produktudvikling i mange forskellige brancher.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i it-produktudvikling kombinerer datalogiske fagligheder med industriel design og digital produktudvikling.

Uddannelsens grundlag består blandt andet af kurser i algoritmer, programmering, softwareudvikling, computer- og netværksarkitektur samt menneske-maskine interaktion (HCI), fysisk formgivning, skitsering, brugsforståelse og oplevelsesdesign.

På uddannelsens første år gennemføres et produktdesignprojekt, hvor du arbejder fuldtid med et gruppebaseret innovationsprojekt med design af smarte produkter. Smarte produkter er typisk fysiske produkter med sensorer og aktuatorer, men det kan også være apps, og smart watches, smart home-teknologier, sundhedsteknologier, interaktive møbler og byrumsinventar.

Uddannelsen giver dig kompetencer til både koncept- og idéudvikling og til teknisk implementering af smarte og digitale produkter. Du undervises desuden i forretningsmodeller samt organisations- og innovationsteori inden for it-området.

Undervisningen omfatter forelæsninger og øvelser på mindre hold. Din læsegruppe er en vigtig del af studiet, og gruppearbejde fylder meget i hverdagen. I mange af kurserne får du fast arbejdsplads i et af instituttets undervisningslaboratorier.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Du skal have et karaktergennemsnit i den gymnasiale eksamen på mindst 7,0 samt et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i matematik A.

OBS: Ved optagelsen i 2020 er kravet sænket til mindst 6,0 i karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen og mindst 6,0 i karaktergennemsnit i matematik A

Hvis du ikke opfylder adgangskravene i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder it-produktudvikling som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i it-produktudvikling.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Hvis du er uddannet datamatiker, kan du få merit på bacheloruddannelsen. Det betyder, at du kan få godskrevet en del af uddannelsen og dermed forkorte den samlede studietid. Kontakt AU for flere oplysninger om meritordningen.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i it kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Uddannelsen giver adgang til kandidatuddannelserne i it-produktudvikling, it, kommunikation og organisation.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for it-branchen, hvor du kan komme til at arbejde som eksempelvis produktudvikler, interaktionsdesigner, design process manager eller softwareudvikler.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Systemudvikling, programmering og design.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information