Kemistuderende i laboratoriet
Bacheloruddannelse

Kemi

Kemiske stoffer, både naturlige og kunstige, er overalt i din hverdag - i lægemidler, batterier, elektronik, kosmetik, mad, tekstiler og legetøj.

Fakta

Navn:
Kemi
Andre betegnelser:
Chemistry
Varighed:
3 år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Udvikling af nye materialer eller medicin kræver viden om kemi, og gennemførelse af den grønne omstilling af samfundet kræver tilsvarende.

Uddannelsen i kemi kvalificerer dig til at udvikle nye lægemidler, energikilder og materialer og til at analysere, hvordan kemiske stoffer påvirker miljø og mennesker. Du har mulighed for at specialisere dig inden for flere områder af kemien, fx i organisk syntese, uorganisk kemi, fysisk kemi og beregningskemi.

Med en bacheloruddannelse i kemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne findes inden for den offentlige sektor og i private virksomheder, mange i den kemiske industri og lægemiddelindustrien, samt i uddannelses- og rådgivningsektoren.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kemistudiet er for dig, der ønsker at forstå, hvordan verden i de mindste detaljer er bygget op.

Du får redskaber til at designe nye stoffer og videreudvikle gamle, får grundlæggende viden om molekyler, deres egenskaber og indbyrdes virkninger i alt fra mad, medicin og makeup til dyr, mennesker og miljø.

På den måde vil du kunne finde svar på nogle af de spørgsmål og problemer, vi møder i vores hverdag. Det kan fx være, hvordan vi kan udvikle nye og bedre lægemidler uden bivirkninger, eller hvordan vi kan begrænse forurening af jord, vand og luft og udvikle nye energikilder, der skåner klima, miljø og mennesker.

Emner

Du kommer til at arbejde både eksperimentelt, teoretisk og analytisk med emner som:

 • Syntese, hvor du fremstiller nye stoffer og materialer
 • Krystallografi og spektroskopi, hvor du analyserer stoffer og deres opbygning
 • Reaktionsmekanismer og reaktionskinetik, hvor du lærer om, hvordan stoffer reagerer med hinanden
 • Kvantekemi og termodynamik, hvor du lærer at forstå og beregne stoffers energier, stabilitet, reaktioner og spektre

Delområder

Bacheloruddannelsen giver en bred introduktion til kemiens delområder, og du vil senere have mulighed for at fordybe dig i den del af kemien, der interesserer dig mest. Det kan bl.a. være organisk, bioorganisk, uorganisk, biofysisk, teoretisk eller fysisk kemi. Det kan også være spektroskopi, medicinalkemi, biokemi eller nanokemi.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i kemi. Den engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Chemistry.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, regneøvelser og laboratorieøvelser. Undervisningen kan være tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde, hvor du samarbejder med erhvervslivet om løsning af reelle faglige problemer.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og Kemi B eller Fysik B og Bioteknologi A eller Geovidenskab A og Kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Københavns Universitet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 7,0
 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside


Aalborg Universitet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 6,0


Aarhus Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en optagelsesprøve. Se mere på uddannelsesstedet hjemmeside


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i en af følgende fagkombinationer:
  • Matematik A, Fysik B og Kemi B
  • Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A 
  • Matematik A, Geovidenskab A og Kemi B
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside:
Testbaseret optag i kvote 2 (sdu.dk)

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Kemi og Chemistry (engelsksproget) er bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse kemi og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på følgende bacheloruddannelse på RUC:  

For at læse Chemistry og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på følgende bacheloruddannelse på RUC:   


Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for kemi og Chemistry. Undersøg mulighederne på Roskilde Universitets hjemmeside:

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i kemi foregår i:

Uddannelsen på engelsk

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget
 

Se oversigt over antal ansøgere, optagne og kvotienter for alle uddannelser:
Tal fra seneste optagelsesrunde

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Dine konkrete muligheder afhænger af bacheloruddannelsens sammensætning.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder inden for udviklings-, rådgivnings-, formidlings- og salgsfunktioner i både den private og den offentlige sektor.

Pædagogikum

Kemi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information