bacheloruddannelse i Kemi
Bacheloruddannelse

Kemi

Kemiske stoffer, både naturlige og kunstige, er overalt i din hverdag - i lægemidler, batterier, elektronik, kosmetik, mad, tekstiler og legetøj.

Fakta

Navn:
Kemi
Andre betegnelser:
Chemistry
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Udvikling af nye materialer eller medicin kræver viden om kemi, og gennemførelse af den grønne omstilling af samfundet kræver tilsvarende.

Uddannelsen i kemi kvalificerer dig til at udvikle nye lægemidler, energikilder og materialer og til at analysere, hvordan kemiske stoffer påvirker miljø og mennesker. Du har mulighed for at specialisere dig inden for flere områder af kemien, fx i medicinalkemi, uorganisk kemi og beregningskemi.

Med en bacheloruddannelse i kemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne findes inden for den offentlige sektor og i private virksomheder, mange i den kemiske industri og lægemiddelindustrien, samt i uddannelses- og rådgivningsektoren.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kemistudiet er for dig, der ønsker at forstå, hvordan verden i de mindste detaljer er bygget op.

Du får redskaber til at designe nye stoffer og videreudvikle gamle, får grundlæggende viden om molekyler, deres egenskaber og indbyrdes virkninger i alt fra mad, medicin og makeup til dyr, mennesker og miljø.

På den måde vil du kunne finde svar på nogle af de spørgsmål og problemer, vi møder i vores hverdag. Det kan fx være, hvordan vi kan udvikle nye og bedre lægemidler uden bivirkninger, eller hvordan vi kan begrænse forurening af jord, vand og luft og udvikle nye energikilder, der skåner klima, miljø og mennesker.

Emner

Du kommer til at arbejde både eksperimentelt, teoretisk og analytisk med emner som:

 • Syntese, hvor du fremstiller nye stoffer og materialer
 • Krystallografi og spektroskopi, hvor du analyserer stoffer og deres opbygning
 • Reaktionsmekanismer og reaktionskinetik, hvor du lærer om, hvordan stoffer reagerer med hinanden
 • Kvantekemi og termodynamik, hvor du lærer at forstå og beregne stoffers energier, stabilitet, reaktioner og spektre

Delområder

Bacheloruddannelsen giver en bred introduktion til kemiens delområder, og du vil senere have mulighed for at fordybe dig i den del af kemien, der interesserer dig mest. Det kan bl.a. være organisk, bioorganisk, uorganisk, biofysisk, teoretisk eller fysisk kemi. Det kan også være spektroskopi, biokemi eller nanokemi.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i kemi varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, regneøvelser og laboratorieøvelser. På Roskilde Universitet og Aalborg Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde, hvor du samarbejder med erhvervslivet om løsning af reelle faglige problemer.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og Kemi B eller Fysik B og Bioteknologi A eller Geovidenskab A og Kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Enten matematik A med karaktergennemsnit på mindst 7,0 eller fysik A med karaktergennemsnit på mindst 2,0 eller kemi A med karaktergennemsnit på mindst 2,0
 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.
 • Fra optagelsen 2022 er der krav om matematik A med karaktergennemsnit på mindst 7,0. Kravet gælder i både kvote 1 og kvote 2.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 6,0.
 • Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i en af følgende fagkombinationer:
  • Matematik A, Fysik B og Kemi B
  • Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A 
  • Matematik A, Geovidenskab A og Kemi B
 • Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du senest 15. marts søge i kvote 2.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Kemi og Chemistry (engelsksproget) er bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse kemi og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på følgende bacheloruddannelse på RUC:  

For at læse Chemistry og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på følgende bacheloruddannelse på RUC:   

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for kemi og Chemistry. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside:

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder kemi som en 3-årig bacheloruddannelse. Du får en bred indføring i kemi med mulighed for specialisering inden for fagets hovedretninger. Du kan også vælge en to-fagsspecialisering, hvor du kombinerer kemi med et andet fag (fx fysik, datalogi eller biologi)

KU udbyder også en kandidatuddannelse i kemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder kemi som en 3-årig bacheloruddannelse. Faget kan læses enten alene eller i kombination med et andet fag.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i kemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder kemi som en 3-årig bacheloruddannelse. Du får en bred indføring i kemi med mulighed for at specialisering inden for fagets hovedretninger.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i kemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder kemi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i kemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder kemi (dansksproget) og Chemistry (engelsksproget) i kombination med et andet bachelorfag.

På kemi begynder din bacheloruddannelse på hovedområdet:

På Chemistry begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i kemi eller Chemistry og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for kemi og Chemistry på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder fra 2022 en kandidatuddannelse i Chemical Biology (engelsksproget). 

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)6,1AO
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i kemi, eller på bioteknologi, medicinalkemi, nanoscience, procesteknologi og Chemical Biology afhængigt af de fag, du vælger til undervejs på bacheloruddannelsen.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder inden for udviklings-, rådgivnings-, formidlings- og salgsfunktioner i både den private og den offentlige sektor.

Kemi er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information