Bacheloruddannelse

Medicin med industriel specialisering

Uddannelsen kombinerer lægevidenskab, naturvidenskab og teknologi, hvilket giver dig baggrund for at udvikle lægemidler.

Fakta

Navn:
Medicin med industriel specialisering
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du undervises i bl.a. farmakologi, læren om lægemidler og i medicinske fag som anatomi, cellebiologi og fysiologi. Kombinationen giver dig en tværfaglig viden om lægemidlers funktion og produktion.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i lægemiddelindustrien i forbindelse med udvikling, tilpasning og salg af lægemidler.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer om sygdomme og om, hvordan man behandler sygdomme med forskellige lægemidler. Uddannelsen giver dig baggrund for at arbejde med produktion af lægemidler.

Medicin med industriel specialisering kombinerer lægevidenskab, farmakologi (læren om lægemidler) og molekylærvidenskab med laboratorieøvelser.

Medicinske fag

Hovedvægten ligger på medicinske fag, hvor du bl.a. studerer:

 • Anatomi, som handler om, hvordan kroppen er opbygget af fx knogler, led og muskler
 • Fysiologi, som handler om kroppens og de enkelte kropsdeles forskellige funktioner
 • Cellebiologi, som bl.a. handler om, hvordan de enkelte celler i en organisme er bygget op, hvad de består af, og hvordan de ændrer sig

Uddannelsen er bygget op omkring casearbejde inden for alle uddannelsens hovedområder.

I løbet af uddannelsen kan du også arbejde med projekter inden for fx folkesundhed, fysiologi, hjerneforskning og cancer.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger, kurser og projektarbejde.

Praktik

Der er mulighed for praktik på et sygehus eller i en virksomhed, der producerer lægemidler.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen medicin med industriel specialisering.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)8,37,2

Se oversigt over antal ansøgere, optagne og kvotienter for alle uddannelser:
Tal fra seneste optagelsesrunde

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medicin med industriel specialisering kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i virksomheder inden for lægemiddelindustrien, i sundhedssektoren og den medicotekniske industri.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information