Bacheloruddannelse

Medicin med industriel specialisering

Uddannelsen kombinerer lægevidenskab, naturvidenskab og teknologi, hvilket giver dig baggrund for at udvikle lægemidler.

Fakta

Navn:
Medicin med industriel specialisering
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du undervises i bl.a. farmakologi, læren om lægemidler og i medicinske fag som anatomi, cellebiologi og fysiologi. Kombinationen giver dig en tværfaglig viden om lægemidlers funktion og produktion.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i lægemiddelindustrien i forbindelse med udvikling, tilpasning og salg af lægemidler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer om sygdomme og om, hvordan man behandler sygdomme med forskellige lægemidler. Uddannelsen giver dig baggrund for at arbejde med produktion af lægemidler.

Medicin med industriel specialisering kombinerer lægevidenskab, farmakologi (læren om lægemidler) og molekylærvidenskab med laboratorieøvelser.

Medicinske fag

Hovedvægten ligger på medicinske fag, hvor du bl.a. studerer:

 • Anatomi, som handler om, hvordan kroppen er opbygget af fx knogler, led og muskler
 • Fysiologi, som handler om kroppens og de enkelte kropsdeles forskellige funktioner
 • Cellebiologi, som bl.a. handler om, hvordan de enkelte celler i en organisme er bygget op, hvad de består af, og hvordan de ændrer sig

I løbet af uddannelsen kan du også arbejde med projekter inden for fx folkesundhed, fysiologi, hjerneforskning og cancer. Uddannelsen er bygget op omkring casearbejde inden for alle uddannelsens hovedområder.

Praktik

Der er mulighed for praktik på et sygehus eller i en virksomhed, der producerer lægemidler.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger, kurser og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder medicin med industriel specialisering som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i medicin med industriel specialisering.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)7,77,3

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medicin med industriel specialisering kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i medicin med industriel specialisering.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i virksomheder inden for lægemiddelindustrien, i sundhedssektoren og den medicotekniske industri.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for sundhedsområdet.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information