bacheloruddannelsen i data science, big data
Bacheloruddannelse

Data Science

På uddannelsen lærer du metoder til at trække viden ud af store mængder data og formidle resultaterne i virksomheder og organisationer.

Fakta

Navn:
Data Science
Andre betegnelser:
Datavidenskab
Varighed:
3 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at bruge matematik, statistik, datalogi og samfundsvidenskab som værktøjer i Data Science, og du lærer at lave analyser, der understøtter en organisations beslutningsprocesser med viden opnået fra big data.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i såvel private som offentlige virksomheder og institutioner, fx som dataanalytiker eller Business Intelligence-konsulent.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen opnår du omfattende analytiske og tekniske færdigheder, der dækker alle aspekter af håndtering og analyse af data, herunder hvordan man bruger statistik, machine learning, algoritmer og databasesystemer til at finde mønstre og få ny viden ud fra data.

Områder

Ud over de matematiske og datalogiske kurser i programmering, databaser, statistik, maskinlæring og algoritmer og datastrukturer, indeholder uddannelsen etik, datavisualisering, kommunikation og kritisk refleksion.

Samlet giver fagområderne dig forudsætninger for at kunne kommunikere og støtte forretningskritiske beslutninger baseret på dataanalyse i virksomheder og organisationer.

Uddannelsen giver også mulighed for en række valgfrie kurser.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i datavidenskab. Den engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Data Science.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, praktiske øvelser og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

IT-Universitetet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 6,0
 • Engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0

Da undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 100
 • IELTS-test med en testscore på mindst 7,0
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B med mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i Data Science foregår i:

 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
IT-Universitetet i København  
København S (Sommerstart, engelsk)6.8 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en række kandidatuddannelser inden for det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og teknisk videnskabelige område. 

Du kan fx komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Data Science

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i mange forskellige virksomheder i både den private og offentlige sektor, fx som Data Scientist, Machine Learning Engineer, Business Intelligence-analytiker, dataanalytiker eller digital analytiker.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information