bacheloruddannelsen i data science
Bacheloruddannelse

Data Science

På uddannelsen, som hovedsageligt er engelsksproget, lærer du metoder til at trække viden ud af store mængder data. Du lærer også at anvende og formidle resultaterne i virksomheder og organisationer.

Fakta

Navn:
Data Science
Andre betegnelser:
Datavidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsen at bruge matematik, statistik, datalogi og samfundsvidenskab som værktøjer i Data Science, og du lærer at lave analyser, der understøtter en organisations beslutningsprocesser med viden opnået fra big data.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i såvel private som offentlige virksomheder og institutioner, fx som dataanalytiker eller Business Intelligence konsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen opnår du omfattende analytiske og tekniske færdigheder, der dækker alle aspekter af håndtering og analyse af data, herunder hvordan man bruger statistik, machine learning, algoritmer og databasesystemer til at finde mønstre og få ny viden ud fra data.

Ud over de matematiske og datalogiske kurser i programmering, databaser, statistik, maskinlæring og algoritmer og datastrukturer, indeholder uddannelsen etik, datavisualisering, kommunikation og kritisk refleksion. Samlet giver fagområderne dig forudsætninger for at kunne kommunikere og støtte forretningskritiske beslutninger baseret på dataanalyse i virksomheder og organisationer.

Uddannelsen giver også mulighed for en række valgfrie kurser, herunder valget mellem at give uddannelsen et teknisk eller forretningsorienteret fokus.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, praktiske øvelser og projektarbejde. Der undervises hovedsageligt på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

  • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

  • Engelsk B
  • Matematik A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på IT-Universitetet:

Du skal fra den gymnasiale eksamen have matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 og engelsk B med et karaktergennemsnit på mindst 6,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

  • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

IT-Universitetet (ITU)

ITU udbyder Data Science som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på universitetets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.itu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om IT-Universitetet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
IT-Universitetet i København  
København S (Sommerstart, engelsk)8,0 

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en række kandidatuddannelser inden for det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og teknisk videnskabelige område. Der er adgang til IT­-Universitetets kandidatuddannelser i datalogi eller Digital Innovation and Management. Se mere på universitetets hjemmeside.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i mange forskellige virksomheder i både den private og offentlige sektor, fx som Data Scientist, Machine Learning Engineer, Business Intelligence analytiker, dataanalytiker eller digital analytiker.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Forskning og universitetsundervisning, Systemudvikling, programmering og design samt Ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information