bacheloruddannelsen i data science
Bacheloruddannelse

Data Science

På uddannelsen, som er engelsksproget, lærer du metoder til at trække viden ud af store mængder data og formidle resultaterne i virksomheder og organisationer.

Fakta

Navn:
Data Science
Andre betegnelser:
Datavidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsen at bruge matematik, statistik, datalogi og samfundsvidenskab som værktøjer i Data Science, og du lærer at lave analyser, der understøtter en organisations beslutningsprocesser med viden opnået fra big data.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i såvel private som offentlige virksomheder og institutioner, fx som dataanalytiker eller Business Intelligence konsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen opnår du omfattende analytiske og tekniske færdigheder, der dækker alle aspekter af håndtering og analyse af data, herunder hvordan man bruger statistik, machine learning, algoritmer og databasesystemer til at finde mønstre og få ny viden ud fra data.

Undervisningens indhold

Ud over de matematiske og datalogiske kurser i programmering, databaser, statistik, maskinlæring og algoritmer og datastrukturer, indeholder uddannelsen etik, datavisualisering, kommunikation og kritisk refleksion. Samlet giver fagområderne dig forudsætninger for at kunne kommunikere og støtte forretningskritiske beslutninger baseret på dataanalyse i virksomheder og organisationer.

Uddannelsen giver også mulighed for en række valgfrie kurser.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, praktiske øvelser og projektarbejde. Der undervises på engelsk.

Titel

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Engelsk B
  • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

IT-Universitetet

  • Du skal fra den gymnasiale eksamen have matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 og engelsk B med et karaktergennemsnit på mindst 6,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

IT-Universitetet (ITU)

ITU udbyder Data Science som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på universitetets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.itu.dk.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
IT-Universitetet i København  
København S (Sommerstart, engelsk)8,3

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en række kandidatuddannelser inden for det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og teknisk videnskabelige område. Der er retskrav til IT-Universitetets kandidatuddannelse i Data Science. Se mere på universitetets hjemmeside.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i mange forskellige virksomheder i både den private og offentlige sektor, fx som Data Scientist, Machine Learning Engineer, Business Intelligence analytiker, dataanalytiker eller digital analytiker.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Forskning og universitetsundervisning, Systemudvikling, programmering og design samt Ingeniørarbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information