bacheloruddannelse i Informationsteknologi
Bacheloruddannelse

Informationsteknologi

Uddannelsen i informationsteknologi kombinerer teknologi, kommunikation og forretningsudvikling.

Fakta

Navn:
Informationsteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer både om programmering og om, hvordan man kommunikerer med kunderne om deres ønsker og behov i udviklingen af digitale produkter og services.

Med en bachelor i informationsteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i it-branchen, hvor du vil kunne arbejde med bl.a. softwareudvikling, digital organisations- og forretningsudvikling, it-projektledelse eller digital kommunikation.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsens første år vil du få indføring i brugergrænsefladedesign, brugbarhedsevaluering, kultur og kommunikation, grundlæggende matematik, programmering, samt innovation og forandringsledelse.

Emner

I løbet af uddannelsen vil du desuden få undervisning inden for følgende emneområder:

 • Vurdering af it-systemer i brug
 • Konstruktion og afprøvning af it-systemer
 • Udvikling af databasesystemer
 • Udvikling af mobile applikationer
 • Video som metode til design
 • It-baseret forretningsudvikling

På 5. semester skal du vælge et af sporene teknologi, forretning eller kommunikation.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og problemorienteret projektarbejde.

Praktik

Der er mulighed for praktikforløb i både danske og udenlandske virksomheder.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Informationsteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det tekniske, humanistiske eller samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes íkke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder i it-branchen, hvor du vil kunne arbejde med bl.a. softwareudvikling, forretningssystemer, software til mobiltelefoner eller udvikling af administrative systemer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job:

Systemudvikling, programmering og design

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information