bacheloruddannelse i Informationsteknologi
Bacheloruddannelse

Informationsteknologi

Uddannelsen i informationsteknologi kombinerer teknologi, kommunikation og forretningsudvikling.

Fakta

Navn:
Informationsteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer både om programmering og udvikling af databasesystemer og om, hvordan man laver forretning og kommunikerer med kunderne om deres ønsker og behov til produkterne.

Med en bachelor i informationsteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i it-branchen, hvor du vil kunne arbejde med bl.a. softwareudvikling, digital forretningsudvikling, forretningssystemer, nye medier, software til mobiltelefoner eller udvikling af administrative systemer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsens første år vil du få indføring i grundlæggende matematik, forretnings- og markedstilpasning, usability, kultur og kommunikation samt programmering og datastrukturer.

Emner

I løbet af uddannelsen vil du desuden få undervisning inden for følgende emneområder:

 • Vurdering af et it-system i brug
 • Konstruktion og afprøvning af et it-system
 • It-systemer til kommunikation (herunder behov og design)
 • Udvikling af databasesystem til specifik anvendelse
 • Integrerede leverancesystemer og distributionssystemer
 • Programmering og test af softwaren

På 5. semester skal du vælge et af sporene teknologi, forretning eller kommunikation.

Praktik

Der er mulighed for praktikforløb i både danske og udenlandske virksomheder.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder informationsteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i informationsteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne Information Architecture, Information Studies, interaktive digitale medier, Operations and Innovation Management samt it-ledelse.

Bemærk: Der findes íkke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder i it-branchen, hvor du vil kunne arbejde med bl.a. softwareudvikling, forretningssystemer, software til mobiltelefoner eller udvikling af administrative systemer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information