bacheloruddannelse i Offentlig innovation og digitalisering
Bacheloruddannelse

Innovation og digitalisering

Uddannelsen er tværfaglig og giver dig viden om it og digitalisering. Du lærer om innovation og forandringer, og du får erfaring med organisation og ledelse.

Fakta

Navn:
Innovation og digitalisering
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
En gymnasial eksamen plus specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at deltage i udvikling af offentlige digitaliseringsprojekter og at evaluere på nuværende og nye teknologier, inden de tages i brug. 

Med en bachelor kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder inden for it-udvikling og digitalisering. Det kan være som digitaliseringskonsulent, projektleder eller it-udvikler.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig viden om teori, metoder og praksis inden for tre kerneområder:

 • Organisation og ledelse
 • It og digitalisering
 • Innovation og forandring

Den offentlige og private sektor

Du får indsigt i, hvordan den offentlige og private sektor fungerer i Danmark, og hvordan man i udlandet kan hente viden om og inspiration til forbedring af sagsgange og serviceydelser.

Du lærer at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og at udvælge relevante analyse- og løsningsmodeller. Du lærer desuden at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både ledere, fremtidige brugere, politikere og leverandører.

Emner

Fokus er på indsatsområderne uddannelse, sundhed samt servicering af borgere og virksomheder, og du undervises i emner som fx:

 • Organisation og innovation
 • Forandringsledelse og -kommunikation
 • Politik, implementering og evaluering
 • Human-Computer-Interaction
 • Cybersecurity i organisationer

Uddannelsen omfatter herudover en række temaer inden for bl.a. offentlig service og digital selvbetjening, velfærds- og sundhedsteknologi, it som pædagogisk værktøj samt it og styring.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde. Uddannelsen udbydes på dansk, men dele af undervisningen kan foregå på engelsk.

Udlandsophold

På 5. semester er der mulighed for, at du kan komme på et ophold på et udenlandsk universitet.

Eksamen

På hvert semester arbejder du med en konkret opgave fra en privat eller offentlig virksomhed/organisation. Semesterprojektet, som løses i en projektgruppe, er et væsentligt omdrejningspunkt gennem semestret.

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

De fleste fortsætter på kandidatuddannelsen i it-ledelse, men du har også mulighed for andre kandidatuddannelser, fx:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde med it-udvikling, digitalisering, innovation, cybersikkerhed og organisations- og serviceudvikling.

Typiske jobs vil være som digitaliseringskonsulent, projektleder, rådgivende konsulent eller it-udvikler.

Du kan arbejde i fx it-virksomheder, som udvikler it-systemer, eller i offentlige institutioner, som arbejder med digitalisering og organisations- og serviceudvikling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Administrativt arbejde

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information