bacheloruddannelse i Offentlig innovation og digitalisering
Bacheloruddannelse

Innovation og digitalisering

Uddannelsen i innovation og digitalisering er tværfaglig og giver dig viden om it og digitalisering, innovation og forandring samt organisation og ledelse.

Fakta

Navn:
Innovation og digitalisering
Andre betegnelser:
Offentlig innovation og digitalisering
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
En gymnasial eksamen plus specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at deltage i udvikling af offentlige digitaliseringsprojekter samt at evaluere nye teknologier, inden de tages i brug.

Med en bachelor i innovation og digitalisering kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet typisk have jobmuligheder inden for it-udvikling og digitalisering i den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden om teori, metoder og praksis inden for tre kerneområder: it og digitalisering, innovation og forandring samt organisation og ledelse. Du får indsigt i, hvordan den offentlige sektor fungerer i Danmark samt i, hvordan man i udlandet kan hente viden om og inspiration til forbedring af sagsgange og serviceydelser.

Indhold

I løbet af uddannelsen lærer du at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og at udvælge relevante analyse- og løsningsmodeller. Du lærer desuden at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både ledere, fremtidige brugere, politikere og leverandører.

Emner

Fokus er på indsatsområderne uddannelse, sundhed samt servicering af borgere og virksomheder, og du undervises i emner som fx:

 • Organisation og offentlig forvaltning
 • Forandringsledelse og forandringskommunikation
 • Design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser
 • Brugerfokuseret innovation og design
 • Offentlig budgetlægning og økonomistyring

Uddannelsen omfatter herudover en række temaer inden for bl.a. offentlig service og digital selvbetjening, velfærds- og sundhedsteknologi, it som pædagogisk værktøj samt it og styring.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde. Uddannelsen udbydes på dansk, men dele af undervisningen foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder innovation og digitalisering som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i innovation og digitalisering kan du bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i it-ledelse eller it, læring og organisatorisk omstilling.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i den offentlige sektor, hvor du vil kunne løse udviklingsopgaver inden for digitaliseringsprojekter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information