kandidatuddannelse i It, læring og organisatorisk omstilling
Kandidatuddannelse

It, læring og organisatorisk omstilling

Kandidatuddannelsen giver dig kendskab til teorier og metoder om it, læring og didaktisk design.

Fakta

Navn:
It, læring og organisatorisk omstilling
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om teknikker og teknologier, der kan benyttes til samarbejde og kommunikation i et it-integrerende læringsrum.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde som projektleder, proceskonsulent, HR-medarbejder, pædagogisk it-konsulent, e-læringskonsulent, designer af undervisningsmidler eller lignende i relation til integration af it i institutioner, virksomheder og organisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i it, læring og organisatorisk omstilling lærer du at arbejde med sociale medier og digitale læringsplatforme eller læringsspil i undervisningssammenhænge.

Emner

Du vil bl.a. få undervisning i emner som:

  • It og læring
  • Net-baseret kommunikation
  • It-didaktisk design
  • Interkulturel læring
  • Innovationsprocesser
  • Ledelse og organisation
  • Organisatoriske forandringsprocesser

Uddannelsen er opbygget i moduler omkring et fagligt område, og du kan arbejde med emnerne enten individuelt eller i en projektgruppe.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som en blanding af seminarer med fremmøde, webbaserede seminarer, virtuelt interaktivt samarbejde og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på Aalborg Universitet i København og Aalborg.

Læs om 

Uddannelsen it, læring og organisatorisk omstilling på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsen er et samarbejde mellem It-vest og Aalborg Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan give dig jobmuligheder med integration af it i institutioner, virksomheder og organisationer eller med jobfunktioner i relation til udvikling og it-integrerende undervisning.

Du vil kunne arbejde som projektleder, proceskonsulent, HR-medarbejder, pædagogisk it-konsulent, e-læringskonsulent, designer af undervisningsmidler og lignende.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområdet og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.