kandidatuddannelse i It, læring og organisatorisk omstilling
Kandidatuddannelse

It, læring og organisatorisk omstilling

Kandidatuddannelsen giver dig kendskab til teorier og metoder om it, læring og didaktisk design.

Fakta

Navn:
It, læring og organisatorisk omstilling
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om teknikker og teknologier, der kan benyttes til samarbejde og kommunikation i et it-integrerende læringsrum.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde som projektleder, proceskonsulent, HR-medarbejder, pædagogisk it-konsulent, e-læringskonsulent, designer af undervisningsmidler eller lignende i relation til integration af it i institutioner, virksomheder og organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i it, læring og organisatorisk omstilling lærer du at arbejde med sociale medier og digitale læringsplatforme eller læringsspil i undervisningssammenhænge.

Emner

Du vil bl.a. få undervisning i emner som:

  • It og læring
  • Net-baseret kommunikation
  • It-didaktisk design
  • Interkulturel læring
  • Innovationsprocesser
  • Ledelse og organisation
  • Organisatoriske forandringsprocesser

Uddannelsen er opbygget i moduler omkring et fagligt område, og du kan arbejde med emnerne enten individuelt eller i en projektgruppe.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som en blanding af seminarer med fremmøde, webbaserede seminarer, virtuelt interaktivt samarbejde og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår på Aalborg Universitet i København og Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder it, læring og organisatorisk omstilling som en 2-årig kandidatuddannelse. Kandidatuddannelsen er et samarbejde mellem It-vest og Aalborg Universitet.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav  på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kommunikation og digitale medier giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan give dig jobmuligheder med integration af it i institutioner, virksomheder og organisationer eller med jobfunktioner i relation til udvikling og gennemførelse af it-integrerende undervisning på forskellige niveauer.

Du vil kunne arbejde som projektleder, proceskonsulent, HR-medarbejder, pædagogisk it-konsulent, e-læringskonsulent, designer af undervisningsmidler og lignende.

Læs mere om arbejdsområdet og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde og undervisning og vejledning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.