Studerende laver opgave på computeren
Kandidatuddannelse

Digital design og interaktive teknologier

På kandidatuddannelsen får du viden om, hvordan man designer digitale og interaktive teknologier ud fra et brugerperspektiv.

Fakta

Navn:
Digital design og interaktive teknologier
Andre betegnelser:
Digital design og kommunikation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kommer til at arbejde med digitale designprocesser og brug af design i forskellige situationer. Uddannelsen giver dig redskaber til at arbejde med design af digitale produkter, systemer og services.

Som færdiguddannet kandidat i digital design og interaktive teknologier kan du bl.a. komme til at arbejde med service design, interaktionsdesign og forskellige typer af digital konceptudvikling eller -formidling.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen giver dig en digital, tværfaglig og kombineret analytisk og praksisorienteret tilgang til digitalt design.

Du kommer til at arbejde både kvalitativt og datadrevet med design og konceptudvikling, der er baseret på brugernes behov, teknologiske muligheder og forretningsmæssige værdier. Uddannelsen giver dig en bred forståelse for digitale designprocesser, fra de indledende undersøgelser til test og implementering.

Du får dyb viden om datavisualisering, kontekst- og brugeranalyse samt en helt grundlæggende forståelse for den rolle, som digitale designs og services spiller i vores samfund og kultur i dag og i fremtiden.

Specialiseringer

Du målretter i øvrigt din uddannelse ved at vælge en af følgende specialiseringer:

  • Interaction Design
  • Data-Driven Design
  • Service Design
  • User Experience Design
  • Public Digitalisation

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Undervisning

Undervisningen foregår primært på dansk og veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og selvstændigt projektarbejde.

Sprog

Der vil være undervisning og mundtlige og skriftlige eksamensaktiviteter på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer et semester. 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på IT-Universitetet (itu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på IT-Universitetet (itu.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for især design og konstruktion af digitale, interaktions- og serviceløsninger, udvikling af digitale strategier og rådgivning og undervisning i formidling via it.

Afhængigt af din specialisering kan du komme til at arbejde som interaktionsdesigner, servicedesigner, User Experience (UX) designer eller som Customer Experience (CX) designer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.