kandidat i digital design og kommunikation
Kandidatuddannelse

Digital design og interaktive teknologier

På kandidatuddannelsen får du viden om, hvordan man designer digitale og interaktive teknologier ud fra et brugerperspektiv.

Fakta

Navn:
Digital design og interaktive teknologier
Andre betegnelser:
Digital design og kommunikation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kommer til at arbejde både teoretisk og praktisk med digitale designprocesser og brug af design i forskellige situationer. Uddannelsen giver dig redskaber til at arbejde med design af digitale produkter, systemer og services både selvstændigt, i tværfaglige teams og under skiftende organisatoriske forhold.

Som færdiguddannet kandidat i digital design og interaktive teknologier kan du bl.a. komme til at arbejde med service design, interaktionsdesign og forskellige typer af digital konceptudvikling eller -formidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen giver dig en digital, tværfaglig og kombineret analytisk og praksisorienteret tilgang til digitalt design.

Du kommer til at arbejde både kvalitativt og datadrevet med design og konceptudvikling, der er baseret på brugernes behov, teknologiske muligheder og forretningsmæssige værdier. Uddannelsen giver dig en bred forståelse for digitale designprocesser, fra de indledende undersøgelser til test og implementering.

Du får dyb viden om datavisualisering, kontekst- og brugeranalyse samt en helt grundlæggende forståelse for den rolle, som digitale designs og services spiller i vores samfund og kultur i dag og i fremtiden.

Specialiseringer

Du målretter i øvrigt din uddannelse ved at vælge en af følgende specialiseringer:

  • User Culture
  • Designing Interactions
  • Service Design
  • User Experience Design
  • Public Digitalisation

Undervisningsform

Undervisningen foregår primært på dansk og veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og selvstændigt projektarbejde. Der vil være undervisning og mundtlige og skriftlige eksamensaktiviteter på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer et semester. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

IT-Universitetet (ITU)

ITU udbyder digital design og interaktive teknologier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i universitetets studieguide.

Adgangskrav på ITU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Der stilles krav om danskkundskaber på A-niveau.

Du skal have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.itu.dk.

En bacheloruddannelse i digital design og interaktive teknologier fra IT-Universitetet giver adgang til uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for især design og konstruktion af digitale, interaktions- og serviceløsninger, udvikling af digitale strategier og rådgivning og undervisning i formidling via it.

Afhængigt af din specialisering kan du komme til at arbejde som interaktionsdesigner, servicedesigner, User Experience (UX) designer eller som Customer Experience (CX) designer.

Endelig kan du varetage mere generelle funktioner og arbejde som fx projektleder på digitale udviklingsprojekter eller arbejde med digital konceptudvikling eller -formidling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Systemudvikling, programmering og design.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.