kandidat i it, kommunikation og organisation
Kandidatuddannelse

It, kommunikation og organisation

På uddannelsen lærer du at løse krævende tekniske, udviklings- og ledelsesmæssige opgaver inden for kommunikations- og informationsteknologi.

Fakta

Navn:
It, kommunikation og organisation
Andre betegnelser:
ITKO
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at inddrage strategiske, kommunikationsmæssige og organisatoriske aspekter, når nye it-systemer skal udvikles og implementeres i virksomheder og organisationer.

Som færdiguddannet kandidat kan du fx arbejde som it-udvikler, marketing manager eller projektleder. Nogle kandidater vælger desuden at starte deres egen virksomhed.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i it, kommunikation og organisation sætter fokus på udviklingen og anvendelsen af ny informationsteknologi i virksomheder og organisationer.

På uddannelsen arbejder du med it på et teknisk, organisatorisk og strategisk niveau. Du lærer at planlægge og styre opgaver, der involverer udvikling og brug af it i organisationer.

Hovedområder

Uddannelsen indeholder tre hovedområder:

  • Organisation, som bl.a. omfatter organisationskultur, organisationsformer, organisationsudvikling og -forandring, virksomhedsstrategi, forretningsstrategi og ledelse
  • Kommunikation, som omfatter kommunikationsteori, kommunikationsformer og -teknologi, intern og ekstern kommunikation i organisationer, organisatoriske kommunikationsprocesser og kommunikationsstrategi
  • Informationsteknologi med fokus på redskaber og teknik i forbindelse med udvikling af it-baserede informations- og kommunikationssystemer i organisationer, herunder analyse, design og konstruktion

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, webbaseret undervisning, øvelser, gruppearbejde og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus og Herning.

Læs om

Uddannelsen it, kommunikation og organisation på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem It-Vest og Aarhus Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde med planlægning og koordinering af kommunikationsopgaver, løse formidlings- og kommunikationsopgaver på et teknisk og metodisk niveau og indgå aktivt i alle dele af en systemudviklingsproces.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.