kandidat i it, kommunikation og organisation
Kandidatuddannelse

It, kommunikation og organisation

Kandidatuddannelsen kvalificerer dig til at løse krævende tekniske, udviklings- og ledelsesmæssige opgaver inden for kommunikations- og informationsteknologi.

Fakta

Navn:
It, kommunikation og organisation
Andre betegnelser:
ITKO
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at inddrage strategiske, kommunikationsmæssige og organisatoriske aspekter, når nye it-systemer skal udvikles og implementeres i virksomheder og organisationer.

I løbet af uddannelsen samarbejder du med dine medstuderende om projekter, som klæder dig på til at udføre udviklings- og ledelsesmæssige opgaver i dit kommende arbejdsliv.

Som færdiguddannet kandidat kan du fx arbejde som it-udvikler, marketing manager eller projektleder. Nogle kandidater vælger desuden at starte deres egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i it, kommunikation og organisation sætter fokus på udviklingen og anvendelsen af ny informationsteknologi i virksomheder og organisationer.

På uddannelsen arbejder du med it på et teknisk, organisatorisk og strategisk niveau. Du lærer at planlægge og styre opgaver, der involverer udvikling og brug af it i organisationer, og du lærer at formidle viden om it til brugere i og uden for virksomheden.

Hovedområder

Uddannelsen indeholder tre hovedområder:

  • Organisation, som bl.a. omfatter organisationskultur, organisationsformer, organisationsudvikling og -forandring, virksomhedsstrategi, forretningsstrategi og ledelse
  • Kommunikation, som omfatter kommunikationsteori, kommunikationsformer og -teknologi, intern og ekstern kommunikation i organisationer, organisatoriske kommunikationsprocesser og kommunikationsstrategi
  • Informationsteknologi med fokus på redskaber og teknik i forbindelse med udvikling af it-baserede informations- og kommunikationssystemer i organisationer, herunder analyse, design og konstruktion

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, webbaseret undervisning, øvelser, gruppearbejde og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus og Herning.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder it, kommunikation og organisation som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem It-Vest og Aarhus Universitet.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i it, kommunikation og organisation skal du have en relevant bacheloruddannelse.

For at din bacheloreksamen kan godkendes som adgangsgivende, skal du have grundlæggende viden inden for mindst et af følgende fire fagområder:

  • Økonomistyring
  • Organisation
  • Marketing
  • Systemarkitektur

Har du en it-baggrund med en bacheloruddannelse i fx it, datalogi, informationsvidenskab eller en diplomingeniøruddannelse i informations- og kommunikationsteknologi, er der tilrettelagt et lettere tilpasset studieforløb. Undersøg på uddannelsesstedet.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil efter endt uddannelse kunne varetage planlægning og koordinering af kommunikationsopgaver i virksomheder på ledelsesplan, løse formidlings- og kommunikationsopgaver på et teknisk og metodisk niveau og indgå aktivt i alle dele af en systemudviklingsproces.

Eksempler på jobtyper kan være projektleder, it-udvikler, marketing manager og forretningsudvikler.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og systemudvikling, programmering og design.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.