Studerende fokuserer på en opgave på computeren
Kandidatuddannelse

Webkommunikation

Uddannelsen giver en teoretisk og praktisk viden om webbaseret kommunikation, formidling og interaktion i forskellige kontekster og på forskellige platforme.

Fakta

Navn:
Webkommunikation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at anvende teorier og metoder inden for webbaseret kommunikation og interaktion, og du arbejder med design og udvikling af digitale applikationer og informationsprodukter.

Som færdiguddannet har du mulighed for at arbejde inden for et bredt spektrum i private og offentlige virksomheder og organisationer.

Det kan fx være som informationsmedarbejder, webkonsulent, it-projektleder, webudvikler eller e-læringskoordinator.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i webkommunikation vægter samspillet mellem menneske og informationsteknologi.

Uddannelsen kombinerer teoretisk viden på højt niveau med praktiske problemstillinger fra virkelighedens verden.

Fællesfag

Uddannelsens fællesfag har fokus på:

  • Webmedieret kommunikation og interaktion
  • Webformater og standarder
  • Brugerstudier og evaluering af digitale brugergrænseflader
  • Organisationskommunikation

Specialiseringer

Du skal på uddannelsen vælge en af følgende specialiseringer:

  • Interaktionsdesign med fokus på udvikling og design af multimodale it–applikationer og grænseflader
  • Webarkitektur med fokus på opbygning og strukturering af indhold og viden i it-systemer og webapplikationer
  • Webformidling med fokus på anvendelse af samt kommunikation om og med informationsteknologi

På uddannelsen kommer du bl.a. til at arbejde med strategier inden for kommunikation og it. Du vil også komme til at beskæftige dig med planlægning og gennemførelse af webbaseret kommunikation i organisatoriske sammenhænge.

Specialiseringen webformidling udbydes både på dansk og på engelsk.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in IT - Web Communication Design.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektforløb, forelæsninger og arbejde med case og opgaver. I flere fag er der endvidere øvelsestimer, hvor du kan arbejde med it-værktøjer i praksis.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i webkommunikation foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne varetage planlægning og koordinering af kommunikationsopgaver i private og offentlige virksomheder, løse formidlings- og kommunikationsopgaver på et teknisk og metodisk niveau og indgå aktivt i en systemudviklingsproces.

Du kan fx få job som informationsarkitekt, webkonsulent, it-projektleder, webudvikler, e-læringskoordinator eller informationsmedarbejder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information