Foto af Forlagsredaktør
Job

Forlagsmedarbejder

Forlags- og udgivervirksomhed omfatter køb af ophavsrettigheder til indhold (informationsprodukter) og udbud af dette indhold til offentligheden.

Fakta

Arbejdssteder:
Bogforlag, Bladhuse, Anden udgivervirksomhed
Stillingsbetegnelser:
Forlagsredaktør, Forlagsmedarbejder, Produktionsassistent, Projektmedarbejder, Redaktør, Ordbogsredaktør, Fagredaktør, Researcher, Produktionsassistent, Spildesigner, Produktchef, Produktudvikler og Digital Media Manager

Udgivere forvalter køb og salg af ophavsrettigheder til informationsprodukter og udgivelse af dette indhold til offentligheden. Det sker gennem deltagelse i eller organisering af reproduktion og formidling af indholdet i forskellige former. Det vil sige alle tilgængelige former for medier, på tryk, elektronisk eller i lydform, på internettet, som multimedieprodukter såsom opslagsbøger på cd-rom mv.

Udgivervirksomhed omfatter både forlagenes udgivelse af bøger, brochurer, foldere, ordbøger, encyklopædier, atlas, landkort og søkort, og mediernes udgivelse af aviser, dagblade, ugeblade og magasiner.

Andre virksomheder udgiver i digital form telefonbøger og adresselister samt forskellige former for software.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af forlægger
Forlagsredaktørens rolle er bl.a. at rådgive og diskutere manuskriptet med forfatteren.

Udgivervirksomhed omfatter dels køb og administration af ophavsrettigheder til indhold (informationsprodukter) og dels udgivelse af dette indhold til offentligheden. Publiceringen kan ske ved organisering af materialet og formidling af indholdet i alle tilgængelige former og medier for udgivervirksomhed, både trykte, elektroniske eller i lydform, på internettet, eller som multimedieprodukter, fx opslagsbøger på cd-rom mv.).

Forlagsmedarbejdere udfører forskellige opgaver inden for udgivelse og administration af rettigheder til konkrete informationsprodukter, uanset om de distribueres i trykt, digital eller anden form.

Udgivelse af bøger mv.

Forlag styrer udgivelsen af et manuskript, lige fra idéfasen og skriveprocessen til distributionen af manuskriptet i form af en bog eller andet grafisk produkt.

Forlagsredaktøren vurderer bl.a. indsendte manuskripters kvalitet og deres salgbarhed på bogmarkedet. Forlagsredaktøren coacher forfatteren i skriveprocessen og har det overordnede ansvar for alle dele af processen fra godkendelse af manuskript til trykning og udgivelse.

Forlagsredaktøren tilrettelægger også lanceringen af bogen og forfatterens møder med læsere og presse.

Arbejdet som forlagsredaktør går ud på at gennemlæse og lave en vurdering af indsendte manuskripter. Enten får redaktøren selv eller forlaget idéen til et manuskript, eller også skal du vurdere manuskripter, som forfattere sender til dig på eget initiativ. En forlagsredaktør skal have interesse for verden omkring sig, en veludviklet sprogsans og indlevelsesevne samt sans for økonomi.

Forlaget har kontakt til forfatteren eller en oversætter under hele skriveprocessen og støtter med kommentarer og tilretning af teksten. Hvis bogen har bidrag af flere forfattere, er det redaktøren, som koordinerer og redigerer deres manuskripter og skriver de sammenkædende tekster. Redaktøren skriver også billedtekster, forord og bagsidetekst samt bestiller og kontrollerer illustrationer eller anden grafik.

Forlagsredaktøren har det overordnede ansvar for, at bogen udkommer til tiden, og at produktionen holder sig inden for det fastlagte budget. Forlagsredaktøren har også kontakt til pressen i forbindelse med lanceringen af den færdige bog, og han eller hun varetager rettighederne til manuskriptet over for udenlandske forlag og litterære agenter.

Andre medarbejdere er forlagssekretær, der varetager forlagsredaktørens arbejde i det daglige, eller de medvirker ved den tekniske tilrettelæggelse, som bl.a. omfatter kalkulering af oplag, format, forbrug af papir, trykteknik, omslag og salgspris. I forbindelse med publikationens layout arbejder forlagsmedarbejderen sammen med grafikere og grafiske designere.

Forlag varierer meget i størrelse. De mindre har ofte specialiseret sig i udgivelse af bøger inden for en litterær genre eller et afgrænset fagområde.

Andre forlag er organiseret som store virksomheder med mange ansatte. De kan have flere afdelinger, der markedsføres under hver sit navn som udgivere af enten moderne dansk litteratur, børnebøger, skolebøger, lyrik, leksika, opslagsværker, oversatte bøger eller andre former for publikationer.

De store forlag ledes af en forlagsdirektør eller forlagsboghandler. Der kan være flere forlags- eller fagredaktioner samt afdelinger til varetagelse af teknisk produktion, reklame, salg og økonomi.

Forlagene sælger deres udgivelser til fysiske boghandlere, online salg, salg til supermarkeder og kiosker samt via bogklubber. Desuden sælger de udgivelser til offentlige institutioner, herunder biblioteker og uddannelsesinstitutioner samt salg til udlandet.

En forlagsredaktion kan bestå af et varierende antal forlagsredaktører eller fagredaktører med viden inden for det pågældende fagområde. Der kan også være en redaktionschef, redaktionssekretær, forlagskonsulent, billedredaktør samt administrativt personale. Den grafiske tilrettelæggelse af produktionen og kontakt til trykkeri og bogbinderi kan varetages af en tilrettelægger eller produktionschef.

Foruden de nævnte uddannelser kan forlagsmedarbejdere have andre humanistiske uddannelser.

Udgivelse af musik

Særlige musikforlag står for aktiviteter i forbindelse med produktion af originale lydindspilninger, samt for udgivelse, markedsføring og distribution af lydoptagelser.

Nogle musikforlag står selv for lydoptagelser i et studie eller andre steder, eller de indkøber og administrerer rettighederne til videre reproduktion og distribution af originalindspilninger. Det kan være i form af nye indspilninger med andre kunstnere, udsendelse i radio, på tv, i film, ved liveoptræden, trykning og udsendelse via andre medier.

I deres arbejde indgår også markedsføring af produkterne, uanset hvilken form de udbydes i. Musikforlag kan desuden fungere som administrator af ophavsretten til musikken på vegne af indehaverne af ophavsretten.  

Musikforlag har ansat akademiske medarbejdere med en lang række humanistiske uddannelser.

Udgivelse af aviser og dagblade

Såkaldte mediehuse udgiver dagblade, aviser og periodisk udkommende blade og magasiner, fx fagblade både i trykt form og via internettet. Se mere om jobbet som Journalist.

Anden udgivervirksomhed

Udgivervirksomhed omfatter desuden udgivelse af telefonbøger, telefon- og adresselister samt software.

Udgivervirksomhed handler i høj grad om køb af ophavsrettigheder til indhold (informationsprodukter) og udbud af dette indhold til offentligheden ved deltagelse i eller organisering af reproduktion og formidling af indholdet i forskellige former og medier - trykte, elektroniske eller i lydform, på internettet, som multimedieprodukter, fx opslagsbøger på cd-rom mv.

Nogle virksomheder udgiver telefonbøger, adresselister eller andreinformations lister, fx registre og samlinger af information, domspraksis, lægemiddellister mv. Disse lister udgives i både trykt eller elektronisk form.

Andre virksomheder udgiver kataloger, fotos, stik og postkort, plakater, reproduktioner af kunstværker, reklamemateriale eller online publicering af statistik og anden information. Disse virksomheder har ofte ansat informationsspecialister, se Bibliotekar.

En række virksomheder udgiver computerspil til alle platforme eller massefremstillet standardsoftware, herunder oversættelse eller tilpasning af standardsoftware til et bestemt marked. De udgiver desuden operativsystemer og forretningsapplikationer og andre specialapplikationer. Se mere om jobbet som It-udvikler og It-medarbejder. Se også Sælger.

Andre arbejdsopgaver

Medarbejdere i udgivervirksomheder er desuden typisk beskæftiget med forhandlinger om rettigheder, udenlandsk samarbejde, deltagelse i messer, abonnementssalg og kundeservice samt opgaver med pakning af produkter til detailhandel og abonnenter eller anden form for distribution.

Arbejdsplads

Medarbejdere med akademiske uddannelser ansættes på bogforlag, musikforlag og udgivere af informationsmateriale, mediehuse og dagblade samt udgivere af software.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Forlægger, Udgiver44.848 kr.--
Forlagsredaktør38.005 kr.38.990 kr.41.651 kr.
Ordbogsredaktør, Editor, Redaktionskonsulent38.005 kr.38.990 kr.41.651 kr.
Reklame- og marketingkonsulent37.039 kr.-35.625 kr.
It- kvalitetsmedarbejder41.125 kr.-39.376 kr.
It-udvikler41.845 kr.-38.663 kr.
Salgskonsulent41.829 kr.-38.744 kr.
It-forretningsudvikler42.130 kr.-40.374 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Copenhagen Business School (CBS) udbyder i samarbejde med Forlæggerforeningen en række kurser for forlagsansatte. Du kan læse mere om kurserne på på Forlæggerforeningens hjemmeside.

Få mere at vide

Forlæggerforeningen
www.danskeforlag.dk

Dansk Journalistforbund

Dansk Magisterforening
www.dm.dk

Danske Medier
www.danskemedier.dk

Musikforlæggerne
www.musikforlaeggerne.dk

It-Branchen
www.itb.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.