Foto af Forfatter
Job

Forfatter

Forfatter er betegnelsen for en person, der skriver romaner, digte, teaterstykker eller fagbøger om fx mad eller politik.

Fakta

Arbejdssteder:
Hjemme
Jobtyper:
Skønlitterær forfatter, Faglitterær forfatter, Oversætter, Digter, Skribent, Dramatiker

Enkelte forfattere breder sig over flere genrer. Arbejdsrytmen kan være meget forskellig. Nogle skriver et bestemt antal timer om dagen, mens andre skriver intenst i perioder.

Skønlitterære forfattere arbejder meget forskelligt. Nogle bruger lang tid på at læse og samle materiale om det emne, de vil skrive om. Andre skriver på baggrund af oplevelser og erfaringer, blandt andet fra rejser

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af forfatter
Mød læserne - forfattere er i høj grad offentlige personer, der fx møder deres læsere.

En skønlitterær forfatter skriver romaner, noveller, digte, teaterstykker eller radiodramatik.

Selve skriveprocessen er meget forskellig fra forfatter til forfatter. Nogle arbejder et fast antal timer hver dag, andre skriver intenst i perioder. Det er også forskelligt, hvor lang tid forfattere er om deres bøger. Det afhænger af hans eller hendes evner og livssituation og af bogens emne. Men for det meste tager det lang tid at udtrykke sig skriftligt. Mange omformulerer teksten igen og igen for at nå frem til den rette form.

Når manuskriptet er færdigt, indsender forfatteren det til et forlag for at få bogen antaget. På forlaget bliver manuskriptet læst af en forlagsredaktør, der vurderer dets kvalitet og mulighed for at blive solgt som bog. Nogle gange foreslår forlagsredaktøren ændringer i manuskriptet. Bliver manuskriptet antaget, laver forfatteren og forlaget en aflønningsaftale.

Forfattere kan også arbejde som oversættere af udenlandsk litteratur, hvis de behersker et fremmedsprog tilstrækkeligt og er inde i det pågældende lands kultur og tænkemåde.

Faglitterære forfattere skriver og redigerer bøger om emner inden for et bestemt fagområde. Det kan fx være naturfag, madlavning, geografi, idræt, sprog, politik og samfundsfag. Faglitterære forfattere laver blandt andet bøger til undervisningsbrug eller skriver artikler til leksikoner og andre opslagsværker.

Faglitterære forfattere arbejder ligesom skønlitterære forfattere meget forskelligt. Nogle foretrækker at arbejde alene, mens andre samarbejder med andre forfattere om udgivelsen af en bog.

Idéen til en bog opstår ofte hos forfatterne selv, men det sker også tit, at forlagene opfordrer en forfatter til at udarbejde en bog om et bestemt emne, navnlig hvis forlaget kender forfatteren i forvejen fra andre bogprojekter. Under skriveprocessen samarbejder forfatteren løbende med en af forlagets konsulenter.

Alle, der har noget at fortælle og behersker sproget, kan blive forfattere. Der er ikke krav om nogen bestemt uddannelse. Men flere forfattere har været omkring uddannelsen på Forfatterskolen.

Arbejdsplads

Forfattere arbejder som regel hjemme, mens de skriver, men kan indsamle notater og indtryk overalt i verden. Forfattervirksomhed er som anden kunstnerisk virksomhed en del af branchen Teater, musik og kunst.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Forfatterarbejde30.984 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

De færreste kan leve af at skrive. De fleste forfattere supplerer med foredragsvirksomhed og undervisning eller har et job, som er helt forskelligt fra forfattervirksomheden. Mange faglitterære forfattere har job inden for deres fagområde, fx som lærer eller underviser.

Mere uddannelse

Både Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere arrangerer kurser og seminarer for deres medlemmer. Kurserne har såvel faglige som litterære emner samt temaer, som er relevante for forfatterens arbejde.

Få mere at vide

Dansk Forfatterforening
www.danskforfatterforening.dk

Danske Skønlitterære Forfattere
www.lit.eu

Forfatterskolen
www.forfatterskolen.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.