To film- og medievidenskabsstuderende har undervisning
Kandidatuddannelse

Film- og medievidenskab

På kandidatuddannelsen får du udbygget din viden om forholdet mellem teori og praksis i produktion og formidling inden for de audiovisuelle medier.

Fakta

Navn:
Film- og medievidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du opnår faglig viden og færdigheder inden for medier, æstetik og kommunikation og får desuden gennem praktik en forståelse af og erfaring med at løse konkrete informations- og kommunikationsopgaver i en medieorganisation.

Som færdiguddannet kandidat kan du komme til at arbejde med planlægning eller produktionsledelse i film-, tv-, reklame- og it-branchen. Du vil også kunne arbejde som underviser eller informations- og PR-medarbejder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i film- og medievidenskab dækker såvel film-, tv- og computermedier som radio og trykte medier, men vægten ligger på de audiovisuelle medier.

Teorier

Du lærer at bruge relevante æstetiske og psykologiske teorier til analyse af de virkemidler, der bruges i film, tv-programmer og nye medier, ligesom du vil kunne undersøge de audiovisuelle mediers funktioner i samfundet.

Brugerundersøgelser

Desuden lærer du at planlægge og gennemføre brugerundersøgelser og at analysere forskellige typer af medieorganisationer, samtidig med at du får praktiske færdigheder i audiovisuel formidling.

Emner

Undervisningen omfatter følgende emner:

  • Undersøgelsesdesign og empiriske metoder
  • Digitale mediestrukturer og kreative film- og mediebrancher
  • Digitale film- og mediestrategier
  • Filmvidenskabelig teori og analyse: film, tv og digitale billedfortællinger eller medievidenskabelig teori og analyse: digitale mediekulturer, netværk og samfund

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Film and Media Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, diskussioner i plenum samt gruppeøvelser i projektstyring, planlægning og evaluering af konkrete, mindre projekter. 

Praktik

Der er på 3. semester mulighed for at komme i praktik eller deltage i et projektorienteret forløb.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i film- og medievidenskab foregår i:

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Film- og medievidenskab

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder som programmedarbejder eller programredaktør i mediebranchen og i tv-produktionsselskaber.

Du kan også søge stillinger som informations- og PR-medarbejder med bl.a. produktion af interne informations- og undervisningsprogrammer. Endelig arbejder flere på freelance-basis som filmkritikere eller festivalarrangører.

Andre muligheder er job inden for kunst, kultur og sport eller reklame og kommunikation.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Kultur- og museumsarbejde

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Lasse Skjelmose, 30 år, er kandidat i Film- og medievidenskab. Han arbejder som projektleder i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.