kandidatuddannelse i Film- og medievidenskab
Kandidatuddannelse

Film- og medievidenskab

På kandidatuddannelsen får du udbygget din viden om forholdet mellem teori og praksis i produktion og formidling inden for de audiovisuelle medier.

Fakta

Navn:
Film- og medievidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du opnår faglig viden og færdigheder inden for medier, æstetik og kommunikation og får desuden gennem praktik en forståelse af og erfaring med at løse konkrete informations- og kommunikationsopgaver i en medieorganisation.

Som færdiguddannet kandidat kan du komme til at arbejde med planlægning eller produktionsledelse i film-, tv-, reklame- og it-branchen. Du vil også kunne arbejde som underviser eller informations- og PR-medarbejder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i film- og medievidenskab dækker såvel film-, tv- og computermedier som radio og trykte medier, men vægten ligger på de audiovisuelle medier.

Teorier

Du lærer at bruge relevante æstetiske og psykologiske teorier til analyse af de virkemidler, der bruges i film, tv-programmer og nye medier, lige som du vil kunne undersøge de audiovisuelle mediers funktioner i samfundet.

Brugerundersøgelser

Desuden lærer du at planlægge og gennemføre brugerundersøgelser og at analysere forskellige typer af medieorganisationer, samtidig med at du får praktiske færdigheder i audiovisuel formidling.

Emner

Undervisningen omfatter følgende emner:

  • Undersøgelsesdesign og empiriske metoder
  • Digitale mediestrukturer og kreative film- og mediebrancher
  • Digitale film- og mediestrategier
  • Filmvidenskabelig teori og analyse: film, tv og digitale billedfortællinger eller medievidenskabelig teori og analyse: digitale mediekulturer, netværk og samfund

Du har mulighed for at tage uddannelsen med en særlig profil, der kvalificerer dig til at undervise i gymnasiet. Hvis du vælger denne profil, skal du have bestået bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse, og du skal være indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, diskussioner i plenum samt gruppeøvelser i projektstyring, planlægning og evaluering af konkrete, mindre projekter. Der er på 3. semester mulighed for at komme i praktik eller deltage i et projektorienteret forløb.

Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Film and Media Studies.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder film- og medievidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i film- og medievidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i film- og medievidenskab fra KU giver adgang til uddannelsen.

For at blive optaget på den engelsksprogede uddannelse skal du have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder som programmedarbejder eller programredaktør i mediebranchen, fx i Danmarks Radio eller i private tv-produktionsselskaber.

Du kan også søge stillinger som informations- og PR-medarbejder med bl.a. produktion af interne informations- og undervisningsprogrammer. Endelig arbejder flere på freelance-basis som filmkritikere eller festivalarrangører.

Andre muligheder er job inden for kunst, kultur og sport eller reklame og kommunikation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kultur- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Lasse Skjelmose, 30 år, er kandidat i Film- og medievidenskab. Han arbejder som projektleder i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.