Kandidatuddannelse

Moderne kultur

På kandidatuddannelsen moderne kultur studerer du den vestlige verdens kultur fra midten af det 19. århundrede og frem til i dag.

Fakta

Navn:
Moderne kultur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere forskellige kunstværker og litterære værker og at forstå dem i deres historiske sammenhænge. Du lærer også om bredere kulturelle strømninger og samfundsforandringer og om samspillet mellem kunstarterne og kunstens institutioner.

Jobmulighederne som færdiguddannet kandidat vil fx være ved kulturinstitutioner som kurator eller formidler. Det er også muligt at få job på forlag eller i medierne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om kulturelle fænomener og strømninger fra midten af det 19. århundrede og frem til i dag. Kulturelle fænomener dækker især billedkunst, film, litteratur, teater og musik, men også kulturprodukter fra hverdagen som moderne bygninger eller pladser, tv-serier eller computerspil.

Vestlige kulturer

Uddannelsens omdrejningspunkt er de vestlige kulturer, men deres samspil med andre kulturer vægtes højt.  Du arbejder med samspillet mellem forskellige kunstarter, medier og kulturfænomener, fx forholdet mellem lyrik og performancekunst i vor tid, hvad opfindelsen af foto og film betød for billedkunsten omkring år 1900, eller internettets rolle som formidler af kulturelle udtryk eller politiske strategier på tværs af grænser.

Du får også indsigt i forskellige kulturinstitutioner som biblioteker, forlag, teatre og museer og deres udvikling og betydning for kunsten.

Tværfaglig uddannelse

Uddannelsen er tværfaglig og rummer elementer fra fag som kunst- og kulturhistorie, litteraturvidenskab, idehistorie, musik, dramaturgi samt film- og medievidenskab.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsning og aktiv deltagelse samt selvstudier under vejledning af fagets lærere.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder moderne kultur som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Litteraturvidenskab (KU eller SDU)
  • Litteraturhistorie (AU)
  • Filosofi (KU eller AU)
  • Musikvidenskab (KU, AU eller AAU)
  • Kunsthistorie (KU eller AU)
  • Teater- og performancestudier (KU)
  • Dramaturgi (AU)

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder ved kulturinstitutioner. Du kan fx arbejde som redaktør på et forlag, som konsulent på museer for moderne kunst og kultur samt i film- eller musikhuse.

Job inden for formidling

Du kan også finde job i private virksomheder i forbindelse med konsulent- og formidlingsopgaver, der kræver kendskab til moderne kunst og kultur. Det kan være i forbindelse med markedsføring, oprettelse af kunstforeninger eller brug af kunst i udviklingen af en kultur på arbejdspladsen.

Job inden for undervisning

Job inden for undervisningsområdet vil også være en mulighed.

Læs mere om arbejdsområdet og typer af job inden for Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

”Jeg kom til dette job fra en topprofessionel verden og skulle nu være eksponent for...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.