Glyptoteket
Kandidatuddannelse

Kunsthistorie

På kandidatuddannelsen uddyber du studierne og analysen af både klassisk og moderne kunst, arkitektur, skulpturer samt nye medier og visuel kultur.

Fakta

Navn:
Kunsthistorie
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du bygger oven på din viden om perioder og temaer i kunsthistorien fra din bacheloruddannelse og arbejder i dybden med visuel kultur, forskellige stilretninger og kunsthistorisk teori og metode.

Som færdiguddannet kunsthistoriker kan du arbejde i såvel erhvervssektoren som i kultur- og undervisningssektoren. Nogle kunsthistorikere laver udstillinger på museer, designer visuelle løsninger for virksomheder eller bliver ansat på kulturprojekter.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i kunsthistorie omhandler hele viften af kunstarter i alle former og medier - deres historie, æstetik og videnskab fra antikken til i dag. Du beskæftiger dig med med kunst, billeder og visuel kommunikation i både 2D og 3D, i ældre og nyere historie samt i æstetiske og sociale udtryksformer.

Som kandidatstuderende arbejder du i dybden med kunsten og den visuelle kultur, med kunstteorier og historisk-sociologiske processer, ligesom du opøver evnen til at formidle din viden og lærer at afgrænse, formulere, udvikle og gennemføre større projekter.

Teoretisk fag

Kunsthistorie er et overvejende teoretisk fag, hvor du får undervisning i kunstteori, æstetik, videnskabsteori og formidling. Du kommer ikke selv til at praktisere kunst på studiet. På kunsthistorie på Aarhus Universitet bearbejdes teorien i forskellige praksisformater, og det foregår ofte i samarbejde med eksterne partnere.

Du har mulighed for at skærpe din individuelle uddannelsesprofil gennem valgfag og praktik. Det kan være mod arbejde inden for kunst- og kulturformidling, fx på museer eller som kunstkritiker, eller mod undervisning i fx gymnasiet.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, forelæsninger og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår som gruppearbejde.

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage et uddannelsesophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om

KU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Kunsthistorie

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læse mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for kunst- og kulturinstitutioner, hvor du arbejder med formidling i bred forstand.

Job inden for undervisning

Kunsthistorie er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information