kandidatuddannelse i Kunsthistorie
Kandidatuddannelse

Kunsthistorie

På kandidatuddannelsen uddyber du studierne og analysen af både klassisk og moderne kunst, arkitektur, skulpturer samt nye medier og visuel kultur.

Fakta

Navn:
Kunsthistorie
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du bygger oven på din viden om perioder og temaer i kunsthistorien fra din bacheloruddannelse og arbejder i dybden med visuel kultur, forskellige stilretninger og kunsthistorisk teori og metode.

Som færdiguddannet kunsthistoriker kan du arbejde i såvel erhvervssektoren som i kultur- og undervisningssektoren. Nogle kunsthistorikere laver udstillinger på museer, designer visuelle løsninger for virksomheder eller bliver ansat på kulturprojekter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i kunsthistorie omhandler hele viften af kunstarter i alle former og medier - deres historie, æstetik og videnskab fra antikken til i dag. Du beskæftiger dig med med kunst, billeder og visuel kommunikation i både 2-D og 3-D, i ældre og nyere historie samt i æstetiske og sociale udtryksformer.

Som kandidatstuderende arbejder du i dybden med kunsten og den visuelle kultur, med kunstteorier og historisk-sociologiske processer, ligesom du opøver evnen til at formidle din viden og lærer at afgrænse, formulere, udvikle og gennemføre større projekter.

Teoretisk fag

Kunsthistorie er et overvejende teoretisk fag, hvor du får undervisning i kunstteori, æstetik, videnskabsteori og formidling. Du kommer ikke selv til at praktisere kunst på studiet. På kunsthistorie på Aarhus Universitet bearbejdes teorien i forskellige praksisformater, og det foregår ofte i samarbejde med eksterne partnere.

Du har mulighed for at skærpe din individuelle uddannelsesprofil gennem valgfag og praktik. Det kan være mod arbejde inden for kunst- og kulturformidling, fx på museer eller som kunstkritiker, eller mod undervisning i fx gymnasiet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, forelæsninger og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår som gruppearbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder kunsthistorie som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i kunsthistorie.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kunsthistorie giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder kunsthistorie som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i kunsthistorie.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Kunsthistorie
  • Æstetik og kultur

Har du en anden bacheloruddannelse (gymnasiefag), skal du have 45 ECTS i billedkunst og design. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for kunst- og kulturinstitutioner, fx på museer eller kulturcentre, hvor du arbejder med formidling i bred forstand.

Du kan også arbejde inden for presse- og forlagsbranchen eller med administration, ledelse og analyse i den private sektor.

Job inden for undervisning

Kunsthistorie er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du kunsthistorie med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., Administrativt arbejde og Kultur- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information